ATEST Ochrona Pracy

22 maja 2018 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 1/2001

Kierowcy wózków jezdniowych

Po przeczytaniu notatki "Co musi mieć instruktor" w nr 9/2000 ATESTU pragnę poinformować, że problem szkolenia oraz kwalifikowania kandydatów na kierowców wózków jezdniowych w Polsce jest uregulowany rozporządzeniem Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 2 listopada 1978 r. (Dz.U. nr 27, poz. 119), a następnie Decyzją Nr 11 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 maja 1992 r. w sprawie kursów dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym, w której jednoznacznie określono sposób opracowywania i zatwierdzania programów dla ww. specjalności.

Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy pismem z dnia 22.07.1997 r. znak GNW-84-053-2/97 zajęła stanowisko odnośnie do powyższej sprawy.

W 1992 roku ODK MG wydał (po odpowiednich uzgodnieniach) program nauczania, który obowiązywał do 31.12.1999 r. Powszechnie krytykowane było wprowadzenie tego programu nauczania poprzez sprzedaż wysyłkową (bez komentarza) w związku z czym nowy, zmodyfikowany program nauczania wprowadzony został 01.01.2000 r. do użytku poprzez seminaria dla instruktorów oraz wykładowców, którym wskazano metody i sposoby prowadzenia zajęć dydaktycznych (tak teoretycznych jak i praktycznych), które odbywały się na bazie szkolenia praktycznego ODK MG w Ustroniu. Uważam, że w ten sposób zlikwidowaliśmy wszelkie niejasności i niedomówienia.

Do 31.10.2000 r. wydaliśmy programy dla 397 firm szkolących. Dziwi mnie fakt, że Pan Olgierd Małecki pisze: "Może ODK MG posiada jakieś tajne wytyczne".

Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki prowadzi ewidencję firm, które otrzymały program, a ich instruktorzy wzięli udział w seminarium metodycznym.

Informuję, że na życzenie 90% szkolących przedstawicieli firm (tj. 357) przygotowujemy seminarium dla przewodniczących komisji egzaminacyjnych z propozycją egzaminu testowego, które będziemy przeprowadzać w okresie od 02.01.-30.06.2001 r.

Proponujemy również zastąpienie zaświadczeń (zresztą nieaktualnych) pozwoleniem na wzorze A-7, które na stronie "A" ze zdjęciem będzie potwierdzone ukończeniem kursu, a na stronie "B" dopuszczeniem przez uprawnioną osobę w firmie do obsługi konkretnego wózka jezdniowego.

Certyfikat instruktora nauki jazdy ważny jest z zaświadczeniem ukończenia kursu dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Na marginesie: Mysłowice są prawie 100-tysięcznym miastem, położonym 10 km na wschód od Katowic i nie bierzemy odpowiedzialności za kiepską znajomość geografii Polski znajomych Pana Olgierda Małeckiego.

mgr inż. Jan Rutka
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki

(Publikujemy istotne fragmenty listu)


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2001

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 29775160