ATEST Ochrona Pracy

22 maja 2018 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2004

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Czytelnik ze Szczecina pyta: Do kogo należy obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie, w którym znajduje się wielu użytkowników? Czy dokument taki może opracować każdy inspektor bhp? Spotkałem się z wieloma rozbieżnymi interpretacjami. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nie jest jednoznaczna w tej materii.

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz. 1138), którego § 6 stanowi:

1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawierające:
a) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
b) sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
c) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
d) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
e) sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
f) sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

2. Dopuszcza się, by instrukcja, o której mowa w ust. 1, stanowiła w obiektach produkcyjnych i magazynowych część instrukcji technologiczno-ruchowej.

3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

4. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
a) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
b) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3;
c) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2.

Parametry i warunki stref pożarowych regulują przepisy §§ 226-235 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, ze zm.)

Rzadko się zdarza, aby część obiektu stanowiła odrębną strefę pożarową. Zatem w praktyce obowiązek opracowania instrukcji spoczywa na właścicielu obiektu lub jego zarządcy. Przestrzeganie instrukcji jest obowiązkiem wszystkich użytkowników, a przy jej opracowaniu należy uwzględnić specyfikę zagrożeń pożarowych u nich (tj. u poszczególnych użytkowników) istniejących.

Proponuję również zapoznać się (jest to obszerny temat, wykraczający poza ramy niniejszej odpowiedzi) z przepisami regulującymi działalność zarządców nieruchomości - art. art. 184 - 190 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543, ze zm.).

A.S.

Dodaj swój komentarz


Marek: Instrukcje może opracować każdy ale najlepiej jeśli opracuje ją(2004-03-15)

nie strażak: Masz rację Marku.Może ktoś sprawdzał by te instrukcje merytorycznie,(2004-03-16)

behapert: brakuje mi odpowiedzi na zasadnicze pytanie ; czy każdy(2004-03-16)

Asia: Bardzo się cieszę, że wreszcie ktoś poruszył temat instrukcji.Zgadzam(2004-03-16)

inż.poż: Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego może wqykonywać każdy, niezależnie czy jest(2004-03-16)

Ted: Najpierw do - behaperta; zobacz kolego forum bhp.com.pl. tam(2004-03-16)

behapert: Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej moga wykonywać osoby posiadające(2004-03-18)

Monika: Behapert na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej 24.08.1999r. art.(2004-03-18)

Monika: ups...ustawa o ochronie przeciwpożarowej z(2004-03-18)

behapert: Dziękuje za podpowiedż.Dzu.nr159, poz1050 z 1998 r. wyjaśnia wszystko.Nie(2004-03-23)

wer: e tak(2004-03-26)

Wkurzony: Następny podatek, który płacimy urzędnikom. Tym razem strażakom.(2004-04-1)

strażak sam: kurs uprawniający kosztuje około 1700 zł 2 tygodnie zw(2004-04-7)

behapert: Małymi kroczkami udaje sie dochodzić do sedna sprawy.Wiem już(2004-04-9)

art: odnosnie sprawdzania przez PIP zawartosci czy poprawnosci instrukcji to(2004-04-23)

anon: Bechapowcy przeszkolcie się na kursie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej(2004-09-26)

skubi: Nie będę wdawał się w polemikę nt. KTO opracowuje(2005-01-12)

strażak ZIBI: zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej za bezpieczeństwo pożarowe(2005-01-24)

strażak ZIBI: Istnieje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, (2005-01-24)

NEMO: Autor odpowiada za każde słowo zawarte w instrukcji ,która(2005-02-23)

anka: ta instrukcja to głupota.Tylko utrudnia zycie ,ja muszę ją(2005-09-01)

Jan: Kto mi powie co w kolejności powinna zawierać Instrukcja(2005-10-21)

Krzysiek: Temat instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest już oklepany i wszędzie(2005-12-06)

pracownik : to pytanie sie juz pojawiolo ale nie znalazlam odpowiedzi.(2006-01-16)

wojtek998: do pracownika: instrukcje bezp. poż. nie musi zatwierdzać ktoś(2006-04-03)

wojtek998: DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROQWEGO: 1. może ją(2006-04-03)

matylda: Pracuję już 7 lat w tym obszarze, więc mam(2006-08-29)

iga: Przykład kolejnej głupoty. Opracowałam taką instrukcję na ponad 50(2006-08-30)

student sgsp : droga Matyldo sądze że jednak mało wiesz o tym(2006-09-12)

kinga: ja tez tak sadze(2006-11-12)

Marczak: mam małe pytanko. mianiwicie czy omga byc zamkniete dzzwi(2006-11-13)

jonath: DROGA MATYLDO! Jeżeli nie wiesz czego uczą strażaków (a(2007-02-27)

jonath: cześć 2 W przypadku odbiorów nowo budowanych budynków nie(2007-02-27)

radzący sobie sam: Jak wielu zajęło tu stanowisko. Tylko czy ktoś, chociaż(2007-10-21)

strażak emeryt: Józek: czytając wypowiedzi odnoszę wrażenie, że wiele osób nie(2008-01-03)

KRZYSIO: HEYKA! Oj widzę, że jest straszne zamieszanie z IBP.(2008-01-23)

kingga: witam.jestem nowo przyjetym ins ppoz w jednostce wojskowej.chcialabym porozmawiac(2008-02-06)

kingga: UUU NIKT SIE NIE(2008-02-07)

KRZYSIO: Cześć Kingga! To jest specyfika, ale jak chcesz to(2008-02-13)

dariusz: nie jest prawdą,że instrukcję bezpieczeństwa pożarowego może opracować każdy....jest rozporządzenie regulujące jakie kwalifikacje winny posiadać osoby zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej...pozdrawiam (2008-02-24)

Maciej Ś.: Korzystanie z usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest dobrowolne. To zapis literalny - najpewniej (mogę sie co do numeru mylić) - art. 8-go ustawy o ochronie przciwpożarowej. Zatem KAŻDY może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego - tak mniemam z głębokim przekonaniem. Nie mylić z wymagalnymi prawnie kompetencjami do wykonywania czynności z zakresu ochrony p.poż. ! (2008-03-02)

dariusz c.: osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wymienione w art. 4 ust 1 ustawy "o ochronie przeciwpożarowej" a nie zatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej powinny posiadać co najmniej: -wyszkolenie pożarnicze aspiranckie, - wykształcenie średnie i ukończony kurs dla prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej, prowadzony przez szkoły i ośrodki szkolenia państwowej straży pożarnej. puenta - nie sądze,aby instrukcję bezpieczeństwa mógł skutecznie pod względem prawnym opracować John Smith....na przykład....miłego niedzielnego poranka (2008-03-09)

Jędrek: Popieram z pełnym przekonaniem Pana Dariusza. (2008-03-13)

Sabina: Witam wszystkich.własnie wczoraj miałam na warsztacie kontrole ze straży pożarnej,wszystko było ok ,ale nie mam INSRUKCJI BEZPIECZEńSTWA POżAROWEGO,dowiadywałam się w jaki sposób to załatwić ale każdy mówi coś innego ,nie mówię o cenie która mnie zaszokowała.Proszę kogoś o doradztwo w tej sprawie.Sabina (2008-03-21)

KRZYSIO: Sabina! Jeśli masz problem z IBP to zapodaj na krzysztof.izbicki@gmail.com Pomogę. (2008-03-22)

Strażak: Witam! Ja opracowuję takie instrukcje od 11 lat. Wiem, że to dość skomplikowany i złożony proces. Należy zebrać dużo informacji na temat zkładu lub obiektu dla którego opracowuje się taki dokument. Jeżeli ma ktoś pytania proszę o kontakt krzysztof_60-60@o2.pl - pozdrawiam Krzysztof (2008-03-25)

dariusz c.: konieczność sporządzania IBP to kolejny lapsus polskiego ustawodawstwa......nikt nie korzysta z tych dokumentów....kosztuje to ogromne pieniądze.....sporządziłem tych instrukcji około 200 i większość z nich weryfikuje co dwa lata......bardzo...bardzo rzadko jakkalowiek z nich nosi ślady wykorzystania....ot...kolejny niepotrzebny papier do kolejnego niepotrzebnego segregstora.......pozdrawiam... (2008-04-06)

dariusz c.: stosuje takie oto praktyki....sporządzam instrukcje po kosztach....proponując w zamian doposażenie obiektu w sprzęt przeciwpożarowy......w moim przekonaniu dużo korzystniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego rozwiązanie..... (2008-04-06)

KRZYSIO: Bardzo często IBP mogłyby trafić do śmietnika ze względu na ich zawartość merytoryczną. Problem polega na tym, że "jeszcze" większość sądzi, że im obszerniejszy dokument, to lepszy dokument. A to jest bzdura. IBP powinna być sentencją tego, to jest w firmie. Dosłownie wystarczy kilkanaście stron czystej merytoryki a dokument żyje. Wiem to z doświadczenia. Narka (2008-04-12)

Asp.: Jestem aspirantem w PSP i chcę się upewnić czy mogę napisać instukcję p.poż? Bardzo proszę o odpowiedź. (2008-06-22)

Maciej Ś.: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ma być, i tyle. Oczywiście w(2008-06-22)

hoppka: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKTÓW Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW(2008-09-04)

Maciej Ś.: Otóż to(2008-09-04)

Stefan: Każdy może sporządzić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. PSP często poleca(2008-09-07)

Jeremi: DRODZY FORUMOWICZE! Czy ustawa o ochronie przeciwpozarowej nakazujaca pracodawcom(2009-01-06)

Maciej Ś.: Po pierwsze - nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca poruszonej sprawy(2009-01-06)

Łukasz P.: Jestem kirownikiem jednej ze szczecińskich szkół i też miałem(2009-02-24)

LF: Nie każdy... Art 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej mówi(2009-10-12)

Maciej Ś.: "LF" - poczytaj ze zrozumieniem art. 4. Poczytaj również(2009-10-12)

Lefekost: Kolego Marku nie masz racji. Strażak nie może takiej(2009-11-09)

Maciej Ś.: "Lefekost" - bycie strażakiem nie może (w wolnym kraju)(2009-11-09)

m: ;(;(;D ..opracować każdy może, jak potrafi, ale.. zaopiniować powinna(2009-11-10)

Jędrek ale inny: "zaopiniować powinna osoba do wykonywania czynności..." Skąd taka konkluzja(2009-11-10)

Maciej Ś.: To osobisty i (i osobliwy) wytwór "rozumu" autora wpisu.(2009-11-10)

Jędrek: Do ,,m":Zaopiniuje zapewne PIP - jeżeli sprawdzi. Instrukcja będzie(2009-11-10)

m: (Jędrek ale inny: "zaopiniować powinna osoba do wykonywania czynności...")(2009-11-12)

Jędrek: ...może się przyczepić, ale nie musi w co szczerze(2009-11-12)

Maciej Ś.: "m" - poczytaj w przywołanej ustawie (zresztą enumeratywnie wymienione,(2009-11-12)

Maciej Ś.: Z ustawy o ochronie przeciwpożarowej -> „Art. 4. [Rozwinięcie](2009-11-12)

Jędrek: Jestem przekonany -,, (...) ŻĘ CZYNNOŚCI Z ZAKRESU OCHRONY(2009-11-12)

adamek: Witam Was. Niestety !!! nie ma przepisu, który jednoznacznie(2009-12-04)

jck: Wzjađnienie KG PSP http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=47&offset=30&id=32302 Opracowywanie przedmiotowego dokumentu należy do(2010-04-23)

Infernus1985: Może to pomoże:)(2014-07-06)

Beata M: co ile lat należy aktualizować taką instrukcję było co(2014-11-18)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2004

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 29775148