ATEST Ochrona Pracy

1 marca 2015 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 12/2004

Dofinansowanie do zakupu okularów

Pan D.J. napisał: W zakładzie dofinansowywany jest zakup okularów do pracy przy monitorach ekranowych pracownikom, którzy spełniają warunki określone w paragrafie 8 rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Od niedawna pracodawca wyposażył stanowiska pracy z komputerami w monitory ciekłokrystaliczne. W związku z tym ma wątpliwości, czy zapisy paragrafu 8 rozporządzenia mają w tym przypadku zastosowanie i czy ma obowiązek pokrywać koszty zakupionych przez pracowników okularów. Uważa bowiem, że monitory ciekłokrystaliczne nie mają żadnego niekorzystnego wpływu na wzrok. Nie przekonują go argumenty, że rozporządzenie nie uzależnia obowiązku zapewnienia okularów od rodzaju monitora i mówi wyłącznie o monitorach ekranowych, jakimi bez wątpienia są również monitory ciekłokrystaliczne. Kto ma rację? Pracodawca, czy ja, twierdząc, że rodzaj stosowanego monitora nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zapewnienia okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym?


Do problemu podniesionego przez Czytelnika mają zastosowanie następujące przepisy rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973):

§ 2 pkt 1 - Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o monitorze ekranowym - należy przez to rozumieć urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu.

§ 8 ust. 2 - Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych, przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Pierwszy z cytowanych przepisów nie pozostawia wątpliwości, że przepisy rozporządzenia dotyczą wszystkich rodzajów monitorów, zatem również ciekłokrystalicznych.

Okulary, o których mowa w drugim cytowanym przepisie, nie służą do ochrony oczu (nie mają charakteru sprzętu ochrony indywidualnej), lecz do korekcji wzroku. Potrzebę ich stosowania stwierdza lekarz sprawujący zdrowotną opiekę profilaktyczną, a nie pracodawca. Jeśli lekarz stwierdzi taką potrzebę w odniesieniu do pracownika użytkującego monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (§ 2 pkt 4 rozporządzenia), pracodawca jest obowiązany okulary zapewnić. Niezrealizowanie tego obowiązku jest naruszeniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, co stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika przewidziane przepisami art. 283 § 1 kodeksu pracy. Niechętnie używam tego argumentu, ale w stosunku do niektórych pracodawców, niestety, inaczej się nie da.

Dodaj swój komentarz


behapert: czy wymiar czasu pracy przy monitorze ekranowym ma wpływ(2004-12-27)

go: Kolego jeżeliw przepisie jest mowa o " zapewnieniu(2004-12-27)

Elzbieta: skąd dowiedzieć się jaka jest wysokośc dofinansowania na zkup(2004-12-30)

ola: kwotę dofinansowania ustala pracodawca z przedstawicielami załogi , powinna(2004-12-30)

MM: To od pracodawcy zależy, czy zakupi okulary dla pracownika(2004-12-30)

Andrzej: Czy ktos moze mi powiedzieć, czy to dofinansowanie jest(2005-01-06)

kojot: "ZAPEWNIENIE " okularów ma być stałe!!! Jeżeli lekarz(2005-01-10)

MM: Błedne koło!! Pracodawca tak nak napisła(2005-01-10)

zrzeszony: Podoba mnie się ta dyskusja. Chcę dodać że w(2005-01-11)

realista: do "zrzeszonego " - jakie to zrzeszenie -(2005-01-11)

AnnaK: Proszę o dopowiedź na pytanie czy pracodawca powinien sfinansować(2005-02-02)

Ewa: Czy takie dofinansowanie przez przez pracodawce jest opodatkowane i(2005-02-23)

Monika Błach: Proszę odpowiedzieć mi na pytanie, czy refundacja za okulary(2005-05-12)

jacek: hello własnie jeden z pracowników był u lekarza ,który(2005-05-14)

Ewa: Do niedawna nie miałam problemów ze zwrotem kosztów za(2005-06-16)

deem: Przysługuja Ci okulary do pracy przy komputerze takie jakie(2005-06-16)

kropcia: Właśnie dowiedziałam się u siebie w zakładzie, że dofinansowanie(2005-07-08)

ASIA: Mam pytanie czy zakup szkeił kontaktowych-róniez korygujacych wzrok-jest tozszmy(2006-01-23)

Anka: Czy pracodawca powinien mi zwrócić calość poniesionych kosztów za(2006-02-13)

leszek: pracodawca nie zwróci mi za okulary jeśli nie przedstawie(2006-03-21)

TKT: Boże Kochany, przepraszam, ale skąd Wy bierzecie tą wiedzę.(2006-03-21)

Jo: do KTK"Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok,(2006-04-19)

behapert: Pracodawca w kwestii refundacji za okulary korekcyjne wydać powinien(2006-04-20)

Małgosia: W 2002 roku mój zakład pracy zwrócił mi część(2006-04-21)

scept: Proponuję zepsuć minitor do końca... Reszta zależy od pracodawcy(2006-05-04)

Jola Gapys: Jestem grafikiem kom. Otrzmałam zwrot kosztów za okulary korekcujne(2006-06-06)

gosia: od dośc długiego czasu mam wade wzroku, ale ostatnio,(2006-06-12)

Gośka: Witam, mam proźbę o przesłanie rosporządzenia mówiącego do jakiej(2006-07-03)

nina: Pracuję w szkole jako księgowa ,są też nauczyciele uczące(2006-08-24)

bedger: Miałam w marcu 2003 przepisane okulary do komputera 1,5dioptrii.W(2007-01-04)

Re: Średnia na dzień dzisiejszy oscyluje wokól 200 PLN. Ale(2007-01-04)

CD9: wiem że tylko monitory ekranowe, a co jeśli praca(2007-04-17)

max: czy ktoś wie, co jaki okres czasu można sie(2007-04-18)

anula: Jestem zatrudniona od 1 stycznia 2006 roku i 8(2007-05-05)

Kis: czy pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie także przysługuje(2007-05-28)

Profesjonalista: Pracownkiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,(2007-05-28)

Klaudia: Przepisy bhp rozumiem i zapewne należy je stosować. jednak(2007-07-24)

MAGDA: CZY PRACODAWCA JEST ZOBOWIAZANY ZREFUNDOWAC SZKLA Z OPRAWKAMI CZY(2007-08-28)

A: Gośka !!!!! Tobie nie są potrzebne nowe OKULARY, tylko(2007-09-06)

wanda: Czy pracodawcy przysługuje odpisanie kosztów za swoje okulary korekcyjne(2007-10-01)

bubel_prawny: Cała powyższa dyskusja wsakzuje na to, że przepis o(2008-01-10)

Bogusław Nowik: Pracuję w stoczni.Mam wadę wroku.Pracuję palnikiem acytlenowo tlenowym .(2008-02-07)

izi: witam!Jestem przedstawicielem handlowym i mam zapytanie odnośnie refundacj....czy należy(2008-03-03)

Magdzik: Czy pracując na 1/2 etatu w dwóch firmach ,(2008-04-16)

BHP-owiec: do Magdzik skoro pracujesz na 1/2 etatu, to Twój(2008-06-18)

Seba: bubel_prawny - Dofinansowanie rozumiesz(2008-07-28)

;))): ten bubel powstał po to zeby było AŻŻŻ tyle(2008-07-29)

Michał: Witam, lekarz okulista stwierdził u mnie zespół suchego oka.(2008-08-05)

Maciej Ś.: Do "Magdzik" - oczywiście, ale po monoklu od każdego.(2008-08-05)

Maciej Ś.: Michał. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w(2008-08-05)

Joanna: Co należy rozumieć przez "lekarza sprawującego zdrowotną opiekę profilaktyczną"?(2008-09-25)

a.budziak: CZY PRACODAWCA MA PRAWO OKREŚLIĆ W PRZEPISACH WEWNĘTRZNYCH CZAS(2008-10-16)

Maciej Ś.: Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok do(2008-10-16)

Grażyna: Mam zapytanie, podczas badań okresowych lekarz stwierdził,że jest wada(2009-04-22)

Maciej Ś.: Lekarz, w ramach badań profilaktycznych na okoliczność możliwości pracy(2009-04-22)

Jędrek: Jeżeli jest to kraj(zakupu okularów) z UE, to księgowy(2009-04-22)

Stenia: Czy pracownik, który przejdzie na emeryturę musi zwrócić dofinansowaniea(2009-04-29)

Maciej Ś.: Przepis stanowi, że "pracodawca zapewnia...". Zatem pracodawca mógłby ZAPEWNIĆ(2009-04-29)

Monika: czy jeśli pracuje na 1/2 etatu czyli 4 godz.dziennie(2009-05-12)

Grażyna: Zapytanie do Jędrka lub do kogoś innego ,może znacie(2009-05-13)

Profesjonalista: Na zakup okularów z zagranicy nie potrzeba żadnego paragrafu.(2009-05-13)

Grażyna: Główny Księgowy powiedział, że nie będzie honorował r-ku z(2009-05-14)

Profesjonalista: Mam wrażenie że Twój księgowy jest niedouczony on nie(2009-05-14)

Jędrek: Jędrek: Jeżeli jest to kraj(zakupu okularów) z UE, to(2009-05-14)

Jędrek: P.S.Poproś o podstawę prawną, która neguje twoje(2009-05-14)

ekonomista: Okulary korekcyjne zapewnione przez pracodawcę do pracy przy monitorze(2009-09-30)

Jędrek: Własnością pracodawcy okulary są - to najświętsza prawda, ale(2009-09-30)

Marta: Czy agencja pracy tymczasowej może zwrócić pracownikowi koszty okularów(2009-12-15)

Maciej Ś.: Przepis stanowi wprost - "pracodawca zapewnia okulary korygujące wzrok...". Pozostaje ustalić (???) kto pracodawcą jest. I tyle. Trzeba myśleć...racjonalnie, a nie intencjonalnie. (2009-12-15)

młody: witam. zastanawia mnie taka sprawa to znaczy złe (moim zdaniem) iterpretowanie ( oczywiście na swoją korzyść , -pracodawcy)przepisów dotyczących okularów korekcyjnych. Okularów (czyli szkła + oprawki) a nie tylko szkła jak jest to stoswane przy zwracanu pieniążków za nie właśnie. I czy pracodawca jeżeli nie wyszczególnił tego w regulaminie wewnątrzzakładowym , to może zwrócić pieniadze za same szkła?? (2010-02-13)

Maciej Ś.: Pracodawca nie zwraca żadnych pieniędzy - ma ZAPEWNIĆ pracownikowi okulary. Ponieważ przepis TYLKO tak to precyzuje, zatem pracodawca może zrefundować okulary nawet za 10 złociszy, o ile takowe będą dostępne. Okulary te nie stanowią własności pracownika. (2010-02-14)

dana: w marcu na badaniach wykazało że powinnam nosić okulary które są mi niezbędne do pracy przy komputerze.Czy jest jakieś minimum czasu w którym powinnam zakupić okulary i starać się o dofinansowanie od pracodawcy? (2010-08-05)

monika: witam, co w praktyce oznacza: "Pracodawca jest także obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego." Chodzi mi oto, czy każda wada wzroku się pod tym kwalifikuje? czy tylko np dalekowzrocznosc? (2010-10-06)

Maciej Ś.: Jest szereg możliwych wad narządu wzroku, które można skorygować, a także i szereg schorzeń, które można (wy-)leczyć. Stwierdzenie niektórych z nich - według Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. Nofera w Łodzi - stanowi dla lekarza profilaktyka PRZECIWWSKAZANIE do dopuszczenia pracownika do podjęcia (kontynuowania) pracy z wykorzystaniem monitora ekranowego. I wówczas lekarz profilaktyk, opierając się na diagnozie okulisty, wyda orzeczenie negatywne. Skutek??? Ani okularów korygujących wzrok, ani dalszej pracy z monitorem... Przy braku innych możliwości zatrudnienia, pracodawca jest zmuszony rozstać się z pracownikiem, dla.........jego dobra (ze względu na ustawowy obowiązek ochrony zdrowia pracownika). (2010-10-06)

Magda W: Co w przypadku, gdy pracownik przynosi mi wniosek o zrefundowanie okularów korekcyjnych (bo tylko takie muszę zrefundować, ochronne nie podlegają refundacji ) i z opisu wynika ewidentne przeciwwskazanie do wykonywania zawodu polegającego na długotrwałej pracy przy monitorze. Czy wtedy mogę zwolnić pracownika z przyczyn leżących po jego stronie bez zachowania okredu wyp.? (2012-04-25)

Maciej Ś.: Art. 52 Kp nie ma tu ABSOLUTNIE zastosowania. Nie ma tu bowiem "zawinionej przez pracownika utraty UPRAWNIEŃ koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku". - - - Ani nie zawinił, ani nie są to uprawnienia. - - - PS. Ciekawe, kto to taki (mogący decydować o losach pracownika) zadaje takie pytania...zgroza ! ! ! (2012-04-25)

lena: Witam , pracodawca chce mi zwróć tylko koszt zakupu soczewek , a za oprawki mam sama zapłacić . Jak to prawnie wygląda? (2013-10-24)

Maciej Ś.: Prawnie wygląda to Tak - pracodawca ZAPEWNIA pracownikowi okulary korygujące wzrok. Mogą to być okulary w cenie (np.) - soczewki 20 zł. + oprawki 15 zł. Okulary te nie są własnością pracownika, a służą jedynie do użytku przy pracy (w zakładzie pracy) z monitorem ekranowym. (2013-10-24)

ela: Witam, czy jeżeli jestem zatrudniona w dwóch różnych firmach na umowę o pracyę mogę starać się o dofinansowanie na okulary z dwóch firm czy tylko z jednej?? (2015-01-19)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2004

Liczba odwiedzin: 16379510