ATEST Ochrona Pracy

22 maja 2018 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 12/2006

Kwalifikacje osób wykonujących zadania służby bhp

Pracuję w policji, w jednostce liczącej ok. 130 osób; oprócz wielu innych, mam powierzone zadania z zakresu służby bhp. Nie jestem więc etatowym behapowcem, nie posiadam wykształcenia kierunkowego i tu moje pytanie: czy powinnam ukończyć studia kierunkowe, aby nadal zajmować się tą tematyką w jednostce? Czy też jako nieetatowiec jestem z tego obowiązku zwolniona?

Pytanie Czytelniczki przesłaliśmy do Departamentu Prawa Pracy w MPiPS. Oto odpowiedź:

Z listu Czytelniczki wynika, że wykonuje zadania służby bhp jako pracownik zatrudniony przy innej pracy, powinna więc spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Należy wyjaśnić, że 1 lipca 2005 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 246, poz. 2468 z późn. zm.), zgodnie z którym podwyższono kwalifikacje pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby. W myśl § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w brzmieniu ustalonym ww. rozporządzeniem, pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z art. 23711 § 1 kodeksu pracy, powinien spełniać wymagania określone w § 4 ust. 2 rozporządzenia, tj.:

inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
- zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
- wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,

starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Jednakże w myśl § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. - osoby zatrudnione w służbie bhp i wykonujące zadania tej służby w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (tj. 1 lipca 2005 r.), niespełniające wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 4 rozporządzenia w sprawie służby bhp, zachowują prawo do zatrudnienia w służbie bhp i wykonywania zadań tej służby przez okres 8 lat od dnia wejścia w życie ww. nowelizacji, tj. do 1 lipca 2013 roku.

Jeżeli więc Czytelniczka wykonywała zadania służby bhp jako pracownik zatrudniony przy innej pracy w dniu 1 lipca 2005 r., to w świetle przedstawionych wyżej przepisów może nadal wykonywać te zadania do 1 lipca 2013 roku. W sytuacji, gdy Czytelniczka nie spełnia podwyższonych wymagań kwalifikacyjnych, omówionych wyżej, w okresie tym ma możliwość uzupełnienia swojego wykształcenia do wymagań określonych w rozporządzeniu.

Niezależnie od powyższego, Departament pragnie zauważyć, że pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników, zgodnie z § 1 art. 23711 kodeksu pracy, tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, o czym mowa w art. 23711 § 1 k.p., albo - w przypadku braku kompetentnych pracowników - specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2 k.p.

Ewa Pomian-Wojcieszczuk
Zastępca Dyrektora Departamentu

Dodaj swój komentarz


KREKAZ: A co Pani Dyrektor powie [odpowie ?], na wyrok(2006-12-24)

zrzeszony: Kto szkoli prawników, oni wszystko wiedzą! NADAL PRZEPISY SĄ(2006-12-29)

Paweł: Stanowiska dwóch najważniejszych instytucji w Polsce t.j. Ministerstwo Pracy(2007-01-03)

niezzreszony: Do Pana "zrzeszonego " , Za zdanie o ludziach(2007-01-05)

Michal: Panie Zrzeszony !. Zaliczylem " studia podyplomowe "..i co(2007-01-05)

STARY -bhp: Podpisuję się pod wypowiedzią MIchała. Skończyłem studia podyplomowe mając(2007-01-08)

marekm.: Michale! Ciekaw jestem, na jakiej to"uczelni" zaliczyłeś stratę czasu(2007-01-09)

Michal: Marekm. Program dla wszystkich uczelni / podyplomowych / jest(2007-01-09)

słonka: szkoda, że ta rozmowa nie ma na celu konstruktywnej(2007-01-09)

PIP: Jak zdobyć kwalifikacjemówi artykuł poniżej: http://www.gazetawyborcza.pl/1,75248,3837236.html Także dajcie sobie(2007-01-09)

marekm.: Michale! Nie pytałem o program. Mogą być jednakowe dla(2007-01-10)

Michal: Marekm. Metoda pieciu krokow tez jest i byla mi(2007-01-10)

PIP: O czym dyskutujecie. Przeczytajcie jak się to robi. http://www.gazetawyborcza.pl/1,75248,3837236.html(2007-01-10)

PIP: http://www.gazetawyborcza.pl/1,75248,3837236.html Zdobywanie(2007-01-10)

PIP: Jak zdobywać kwalifikacje 2 strona gazety wyborczej z dnia(2007-01-10)

Paweł: To Michnik już nawet bhp(2007-01-11)

JAK: A może by tak dla już bechapowców co nabyli(2007-01-11)

Michal: Do JAK. Wcale nie glupi pomysl. BHP-cy o wieloletnim(2007-01-11)

Darek: Pani Dyrektor chyba czegoś nie wywnioskowała , ta pani(2007-02-22)

Darek: Jeszcze coś na temat tego prawnego bubla, podyższone zostały wymagania dotyczące BHP owszem zgadzam się służba BHP powinna być wykształcona, a ilość pracowników 600 na 1 etat to jest chore który inżynież będzie pracował za takie marne grosze,pracodawcy jadą na tym koniku i to nieźle. To zdanie kieruje do pani która pracuje w Policji. W kordynowaniu i to w wielu województwach sa osoby które są tylko po kursie i tak wygląda,także prosze się tym nie martwić zbytnio bo od 2005 r PIP ma prawo kontrolować jednostki Policji i napewno pani na tym nie ucierpi. (2007-02-22)

Marek : czy wystarczy ukończenie szkoły tzn Technikum Bezpieczeństwan i Higieny Pracy bez zdania egzaminu na dyplom zeby pracować jako BHP owiec. (2007-02-28)

jupi: skoro kazali mi sie uczy to sie uczę ale informatyki niech inni się męczą z PIP SANEPID i urzędami za marną kasę jako programista zarobię parę groszy więcej bez stresów :) (2008-05-16)

wojciech: W wykazie stanowisk w zakładzie pracy figuruje stanowisko inspektora BHP. Jak powinien zachować się pracodawca w sytuacji, kiedy pracownik zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 1997 r. o służbie BHP nabył uprawnienia specjalisty ds BHP (wykształcenie, długoletnia praktyka)? Czy przez cały okres zatrudnienia pracownik nie ma szansy na awans? Dlaczego nikt nie podejmuje tego problemu tylko ciągle cytowane są fragmenty tego rozporządzenia, które o tym problemie nic nie mówią. (2010-05-30)

Jędrek: Wojciechu - spełnienie wymagań kwalifikacyjnych dla określonego stanowiska w hierarhi behapowców, nie nakłada na pracodawcę obowiązku zatrudnienia pracownika np. na stanowisku starzszego specjalisty (również awansowania). Z tego co mi wiadomo stosuje się to tylko (acz nie we wszystkich) w urzędach samorządu terytorialnego. (2010-05-31)

Maciej Ś.: Spełnienie formalnych warunków awansowych nie wywiera automatycznego skutku awansu. To jest powszechny aksjomat. I tyle. PS. Główną myślą przewodnią (w uogólnieniu) 3. Konferencji w Łopusznej było konkludowanie, co i kiedy przestaje się pracodawcy (po prostu) opłacać. Pracodawca musi (po rygorem sankcji) spełniać wymagania minimalne, a powyżej tego progu.........może, ale już nic nie musi. (2010-05-31)

Andrzej: ukonczenie szkoły nic nie daje egzamin panstwowy zaliczony :) (2012-03-01)

Maciej Ś.: .......zatem..............można być dupkiem, byle dyplomowanym???? To wystarcza???? (2012-03-01)

Mietek: a osoby które były specjalistami bhp przed 1 lipcem 2005 r. czy mogą świadczyć obsługę bhp do czerwca 2013 r. dla innych zakładów pracy na podstawie np. umowy zlecenia ?. (2012-05-09)

Maciej Ś.: Kto zadaje takie pytania, ten nie powinien świadczyć żadnych usług,......bo nie rozumie treści przepisu. (2012-05-09)

radek: Przeczytałem skrupulatnie cały artykuł. Wiem jakie kwalifikacje musi posiadać danyosobnik pracujący na stanowisku bhpowca. Czy mògłbym uzyskać informacje co dana osoba może i jakie kierunkowe kompetencje posiada dla poszczegòlnych stanowisk. Z gòry dzièkuję. czy mogę prosić o odpowiedź na email (2015-10-18)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2006

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 29775164