ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2014 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis tre¶ci]     

 

ATEST 9/2011

Kto może przeprowadzać szkolenia okresowe?

Czytelniczka pyta: Czy jako osoba, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie „BHP i Ergonomii” i pełniąca w swojej firmie (administracyjno-biurowej) zadania służby bhp, mogę przeprowadzać szkolenia okresowe?

Rozstrzygnięcia wątpliwości czytelniczki należy szukać w treści rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2004 r., nr 180, poz. 1860 ze zm.; DzU z 2005 r., nr 116, poz. 972; DzU z 2007 r., nr 196, poz. 1420) wydanego na podstawie art. 2375 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.).

W przypadku szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych organizatorem może być:

– pracodawca lub

– jednostka organizacyjna (z zewnątrz) prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp

W odniesieniu do kwalifikacji wykładowców ustawodawca nie wymienia precyzyjnych kryteriów, stanowi jedynie, że organizator zapewnia wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Z uwagi, że w pytaniu czytelniczki nie ma informacji nt. jej posiadanych kwalifikacji poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, jednoznaczna odpowiedź nie jest możliwa. W przypadku posiadania udokumentowanego przygotowania dydaktycznego można przyjąć, że czytelniczka może prowadzić zajęcia podczas szkolenia okresowego z zastrzeżeniem, że tematy specjalistyczne (np. pierwsza pomoc, ppoż.) winny być powierzone do prowadzenia osobom kompetentnym w tych dziedzinach.Koniec

A.N.

Dodaj swój komentarz


Jowita: No proszę oto przykład przygotowania zawodowego osoby, która ukończyła podyplomówkę. Prostej sprawy nie wie na pocz±tek. Pytanie co będzie dalej ? Chyba zniechęcenie i rezygnacja. Ta osoba nie jest jedyn± w swoim rodzaju, niektóre już używaj± piecz±tki z napisem speckalista ds. bhp ? Czego ucz± te uczelnie należy się zastanowić. (2011-10-17)

anonim: Jowita masz rację!!! Jeden taki "SPEC- jalista" to nawet ma przekonanie że w 2013 roku to technik BHP nie będzie już mógł być zatrudniony na stanowisku inspektora w firmie zatrudniaj±cej powyżej 100 osób tylko uważa, że będ± wymogi zatrudniania samych "SPEC- jalistów" (2011-10-21)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2011

Liczba odwiedzin: 14200875