ATEST Ochrona Pracy

22 maja 2018 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 9/2011

Kto może przeprowadzać szkolenia okresowe?

Czytelniczka pyta: Czy jako osoba, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie "BHP i Ergonomii" i pełniąca w swojej firmie (administracyjno-biurowej) zadania służby bhp, mogę przeprowadzać szkolenia okresowe?

Rozstrzygnięcia wątpliwości czytelniczki należy szukać w treści rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2004 r., nr 180, poz. 1860 ze zm.; DzU z 2005 r., nr 116, poz. 972; DzU z 2007 r., nr 196, poz. 1420) wydanego na podstawie art. 2375 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.).

W przypadku szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych organizatorem może być:

- pracodawca lub

- jednostka organizacyjna (z zewnątrz) prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp

W odniesieniu do kwalifikacji wykładowców ustawodawca nie wymienia precyzyjnych kryteriów, stanowi jedynie, że organizator zapewnia wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Z uwagi, że w pytaniu czytelniczki nie ma informacji nt. jej posiadanych kwalifikacji poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, jednoznaczna odpowiedź nie jest możliwa. W przypadku posiadania udokumentowanego przygotowania dydaktycznego można przyjąć, że czytelniczka może prowadzić zajęcia podczas szkolenia okresowego z zastrzeżeniem, że tematy specjalistyczne (np. pierwsza pomoc, ppoż.) winny być powierzone do prowadzenia osobom kompetentnym w tych dziedzinach.Koniec

A.N.

Dodaj swój komentarz


Jowita: No proszę oto przykład przygotowania zawodowego osoby, która ukończyła(2011-10-17)

anonim: Jowita masz rację!!! Jeden taki "SPEC- jalista" to nawet(2011-10-21)

Kazimierz: I jak ma się do tego artykół na stronie(2014-05-20)

Kazimierz: oczywiście "artykuł", przepraszam(2014-05-20)

wykładowca: Co to są tematy specjalistyczne ? dlaczego wykładowca -(2014-05-20)

wykładowca: trzeba jeszcze dodać, że pierwszych tematów z ramowych też(2014-05-20)

wykładowca: zgodnie z wykładnią A.N do szkolenia wstępnego od jutra(2014-05-20)

A.N.: Wywołany do przysłowiowej tablicy niniejszym odnoszę się do Państwa(2014-05-20)

Jaś fasola: Przepisy trzeba czytać ze rozumieniem ich. Jeżeli ich się(2014-05-20)

Kazimierz: "tematy specjalistyczne (np. pierwsza pomoc, ppoż.) winny być powierzone(2014-05-20)

Maciej Ś.: Każdy temat jest tematem specjalistycznym. Chyba, że jest to(2014-05-20)

A.N.: Szanowny Panie, służę wyjaśnieniem co do znaczenia słowa "kompetencja"(2014-05-20)

Kazimierz: A czy można prosić jeszcze o wyjaśnienie co oznacza:(2014-05-20)

Regina: "Wykładowca" nie możesz wziąć do szkolenia szkolenia wstępnego ogólnego(2014-05-20)

behapowiec: KAzimierzu... Wyciąg z roz. w sprawie szkoleń: przygotowaniu dydaktycznym(2014-05-21)

Kazimierz: Mnie nie interesuje, czy 2 a może 22 godziny(2014-05-21)

wykładowca: wiara jest taka- co pokażesz inspektorowi pip jak u(2014-05-21)

Kazimierz: Brakuje jeszcze tylko zaświadczenia z parafii, o odbyciu szkolenia(2014-05-21)

wykładowca: Cyt. Kazimierz - Jak wygląda to prawnie ? Jeszcze(2014-05-21)

Kazimierz: Odsyłam do artykułu z Atestu „Szkolić (prawie) każdy może”(2014-05-21)

Paweł: Witam mam pytanie odnośnie technika BHP. Czy osoba z(2014-09-15)

Kazimierz: Przeczytaj mój wpis wyżej i artykuł „Szkolić (prawie) każdy(2014-09-15)

luzaczek: Paweł, nie przejmuj się. Zadaj sobie pytania: 1. Czy(2014-09-15)

Kazimierz: Tylko, czy pielęgniarki są zainteresowane aktywnym uczestnictwem w szkoleniu(2014-09-15)

luzaczek: Kaziu, pomiń I pomoc. Ale już kwalifikacja wypadku...to je(2014-09-15)

Kazimierz: „Ale już kwalifikacja wypadku...to je interesuje. Aspekty prawa pracy,(2014-09-15)

luzaczek: No niezupełnie lekarz. W końcu wypadki pielęgniarek się zdarzają(2014-09-15)

Maciej Ś.: ZASADY to nie to samo co SPOSOBY ............................. udzielania(2014-09-15)

Kazimierz: Czy innym są zasady postępowania w razie wypadku (np.(2014-09-15)

Maciej Ś.: Tak po krótce - Podstawowe zasady, to OBOWIĄZEK działania(2014-09-15)

men: Some people believe that a good sense of humor(2014-09-15)

Kazimierz: Macieju motasz się i mieszasz, sam obowiązek i niezwłoczność(2014-09-16)

ferdhy: Kazimierzu to ty : ".....motasz się i mieszasz" ........"Co(2014-09-16)

Kazimierz: Do ferdhy, oj nie myślący jesteś, skoro jest „SYSTEM(2014-09-16)

luzaczek: A może chodzi o to, że "system jest oparty...itd(2014-09-16)

Maciej Ś.: "Kazimierz: /.../ skoro jest „SYSTEM oparty na osobach wyznaczonych(2014-09-16)

kh@wp.pl: Podsumowując, wg Macieja i Spółki, na szkoleniu okresowym w(2014-09-16)

luzaczek: do kh@wp.pl: Nikt nie pisał, że "to już nie trzeba". Branżę budowlaną (produkcja materiałów, prefabrykacja i budownictwo ogólne) szkolę od dawna. I podobnie jak w INNYCH branżach, odsetek osób wyrywnych do zatamowania krwawienia, pozbierania obciętych paluchów do torebki czy też przykrycia flaków wychodzących z otwartej jamy brzusznej jest niewielki, ok. 5-6%. Łatwo jest mówić co zrobić, jak obrócić, jak przenieść. Ale zrób szkolenie z użyciem technik charakteryzacyjnych - zobaczysz jak reagują kursanci. (2014-09-16)

Kazimierz: Ale tak należy interpretować, to co pisze Maciej, min. tu: „Podstawowe zasady, to OBOWIĄZEK działania (z pewnymi wyłączeniami odpowiedzialności za zaniechania) oraz NIEZWŁOCZNOŚĆ podejmowania działania. Ponadto - SYSTEM oparty na osobach wyznaczonych i przygotowanych do takich działań.”. Cała dyskusja dot. szkolenie pielęgniarek z „…zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku”, one lepiej wiedzą, co zrobić, jak się krew leje, czy obcięte palce leżą na podłodze … (2014-09-17)

luzaczek: I w tym ból, że napisałem o tych pielęgniarkach...Bo jakbym podał murarzy to bez problemu. Nie jestem zwolennikiem czepiania się słówek: zasady-sposoby, obowiązek, niezwłoczność, zaniechanie itd. Bełkot prawniczy, który jest zrozumiały dla stron na sali sądowej. Na szkoleniu raczej: musisz. (2014-09-17)

Maciej Ś.: No, jeśli "zaniechanie" "obowiązku" jest zagrożone karą pozbawienia wolności (w języku potocznym - więzienia) do lat trzech, to nie należy o tym "bełkotać" na szkoleniu? (2014-09-17)

Kazimierz: Macieju, nie odwracaj kota ogonem, wiesz doskonale o co chodzi, a tylko tu mieszasz (2014-09-17)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2011

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 29775158