ATEST Ochrona Pracy

1 września 2014 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 9/2011

Kto może przeprowadzać szkolenia okresowe?

Czytelniczka pyta: Czy jako osoba, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie "BHP i Ergonomii" i pełniąca w swojej firmie (administracyjno-biurowej) zadania służby bhp, mogę przeprowadzać szkolenia okresowe?

Rozstrzygnięcia wątpliwości czytelniczki należy szukać w treści rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2004 r., nr 180, poz. 1860 ze zm.; DzU z 2005 r., nr 116, poz. 972; DzU z 2007 r., nr 196, poz. 1420) wydanego na podstawie art. 2375 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.).

W przypadku szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych organizatorem może być:

- pracodawca lub

- jednostka organizacyjna (z zewnątrz) prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp

W odniesieniu do kwalifikacji wykładowców ustawodawca nie wymienia precyzyjnych kryteriów, stanowi jedynie, że organizator zapewnia wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Z uwagi, że w pytaniu czytelniczki nie ma informacji nt. jej posiadanych kwalifikacji poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, jednoznaczna odpowiedź nie jest możliwa. W przypadku posiadania udokumentowanego przygotowania dydaktycznego można przyjąć, że czytelniczka może prowadzić zajęcia podczas szkolenia okresowego z zastrzeżeniem, że tematy specjalistyczne (np. pierwsza pomoc, ppoż.) winny być powierzone do prowadzenia osobom kompetentnym w tych dziedzinach.Koniec

A.N.

Dodaj swój komentarz


Jowita: No proszę oto przykład przygotowania zawodowego osoby, która ukończyła(2011-10-17)

anonim: Jowita masz rację!!! Jeden taki "SPEC- jalista" to nawet(2011-10-21)

Kazimierz: I jak ma się do tego artykół na stronie(2014-05-20)

Kazimierz: oczywiście "artykuł", przepraszam(2014-05-20)

wykładowca: Co to są tematy specjalistyczne ? dlaczego wykładowca -(2014-05-20)

wykładowca: trzeba jeszcze dodać, że pierwszych tematów z ramowych też(2014-05-20)

wykładowca: zgodnie z wykładnią A.N do szkolenia wstępnego od jutra(2014-05-20)

A.N.: Wywołany do przysłowiowej tablicy niniejszym odnoszę się do Państwa(2014-05-20)

Jaś fasola: Przepisy trzeba czytać ze rozumieniem ich. Jeżeli ich się(2014-05-20)

Kazimierz: "tematy specjalistyczne (np. pierwsza pomoc, ppoż.) winny być powierzone do prowadzenia osobom kompetentnym w tych dziedzinach." - a co to znaczy kompetentne? czy studia podyplomowe z BHP nie zapewniają odpowiednich kompetencji? czy po zdaniu: "Czy jako osoba, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie "BHP i Ergonomii" i pełniąca w swojej firmie (administracyjno-biurowej) zadania służby bhp, mogę przeprowadzać szkolenia okresowe?" można twierdzić, że ktoś nie ma kompetencji? To co Pan rozumie pod "odpowiednimi kompetencjami"? Sam sobie Pan przeczy, pisząc teraz: "ponadto nie we wszystkich technikach bhp i studiach znajdują się w programach zagadnienia pierwszej pomocy czy ochrony ppoż…. Innymi słowy - tą kompetentną osobą może być właśnie sam behapowiec" (2014-05-20)

Maciej Ś.: Każdy temat jest tematem specjalistycznym. Chyba, że jest to "temat o niczym". (2014-05-20)

A.N.: Szanowny Panie, służę wyjaśnieniem co do znaczenia słowa "kompetencja" - wg słownika PWN to "zakres czyjejś wiedzy, umiejętności i doświadczenia". Krótko mówiąc - moduły wykraczające poza zakres 22 zadań służby bhp mogą być referowane przez osoby które mają cokolwiek do powiedzenia na te tematy (zresztą moduły wchodzące w zakres 22 zadań również!!)... Twierdzenie natomiast czy absolwent studiów x czy y ma kompetencje czy ich nie ma nie jest możliwe tylko na podstawie nazwy specjalności, niezbędna byłaby analiza programu aby postawić jednoznaczne wnioski.... Powtórzę raz jeszcze - obcy jest mi pogląd bezwzględnego wymogu posiadania kwalifikacji inspektora ppoż czy ratownika medycznego w celu realizacji szkoleń bhp !! Pozdrawiam i dobrej nocy życzę... (2014-05-20)

Kazimierz: A czy można prosić jeszcze o wyjaśnienie co oznacza: "posiadania udokumentowanego przygotowania dydaktycznego"? Dziękuję (2014-05-20)

Regina: "Wykładowca" nie możesz wziąć do szkolenia szkolenia wstępnego ogólnego prawnika, inspektora p.poż i ratownika medycznego, bo to szkolenie przeprowadza służba bhp (nie mylić z firmą zewnętrzną, nie będącą służbą bhp dla danego pracodawcy), sam pracodawca lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę ... mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakładając, że prawnik, inspektor p.poż i ratownik medyczny nie są pracownikami naszego pracodawcy. (2014-05-20)

behapowiec: KAzimierzu... Wyciąg z roz. w sprawie szkoleń: przygotowaniu dydaktycznym — rozumie się przez to ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem, odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia: form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych. DOBRZE BY BYŁO ABYŚ UKOŃCZYŁ JAKIEŚ SZKOLENIE Z ZASAD METODYKI I DYDAKTYKI ORGANIZACJI I PROWADZENIA SZKOLEŃ. MOIM ZDANIEM 2 GODZINY NA SZKOLENIU OKRESOWYM DLA SŁUŻBY BHP TO ZA MAŁO, A GDZIE JAKOŚĆ SZKOLEŃ...? (2014-05-21)

Kazimierz: Mnie nie interesuje, czy 2 a może 22 godziny to mało, mnie interesuje jak to wygląda prawnie. Mam nieodparte wrażenie, że tak różne interpretacje i taki bubel jakim jest rozporządzenie ws. szkoleń, są po to, aby siać zamęt i przez to ograniczać „wejście” do zawodu. Ps. znam takich nauczycieli, co mimo ukończenia czegoś więcej niż „jakieś szkolenie z metodyki i dydaktyki …”, nie potrafią zapewnić „odpowiedniej jakości szkolenia”. Należy skończyć z wiarą, że „papierek” oznacza fachowość. (2014-05-21)

wykładowca: wiara jest taka- co pokażesz inspektorowi pip jak u pracodawcy poprosi o potwierdzenie posiadanego wspomnianego przygotowania dydaktycznego? bo ja tak miałem, jestem w firmie behapowcem i wykładowcą, podczas kontroli inspektor zażyczyła sobie potwierdzenia posiadanych nazwijmy to kwalifikacji, przedstawiłem zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego bhp, zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego dla wykładowców pozaszkolnych form szkolenia (100h) i zaświadczenie o odbyciu szkolenia z metodyki i dydaktyki prowadzenia szkoleń dla dorosłych i organizacji szkoleń bhp (16h) szkolenie z ppm i p.poż (po 8h każde) - to wystarczyło... i to powinno moim zdaniem być normą wśród behapawców - wykładowców, czy to tak dużo ??? wtedy masz jakieś tam pojęcie o organizacji i prowadzeniu szkoleń (2014-05-21)

Kazimierz: Brakuje jeszcze tylko zaświadczenia z parafii, o odbyciu szkolenia dla ministrantów … przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. A jeśli przedłożyłbyś tylko zaświadczenie odbyciu szkolenia okresowego dla służby bhp, to zostałoby to podważone przez PIP? Jaka podstawa prawna zostałaby wpisana w nakazie? Raz jeszcze, mnogość papierków „papierków” nie świadczy o wiedzy i umiejętnościach. I raz jeszczem, jak wygląda to prawnie?! (2014-05-21)

wykładowca: Cyt. Kazimierz - Jak wygląda to prawnie ? Jeszcze raz przytoczę dokładniej - W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 oraz z 2005 r. Nr 116, poz. 972) wprowadza się następujące zmiany: 1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: podpunkt 4) - „PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE” — rozumie się przez to ukończenie KSZTAŁCENIA lub SZKOLENIA przygotowującego do PROWADZENIA PROCESU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem, odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia: form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych. Odpowiedz sobie na pytanie – Czy ukończenie okresowego SZKOLENIA bhp dla służby bhp jest tym samym szkoleniem co SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO PROWADZENIA PROCESU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP ??? wg mnie to dwa inne szkolenia, ale uważasz/cie, że nie cóż nie będę dalej dyskutować… Można też tak jeśli ukończę szkolenie okresowe dla służby bhp, to bez problemu mogę mówić, że mam ukończone szkolenie przygotowujące do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej… ? tak ? Moim zdaniem za wszelką cenę chcecie udowodnić, że behapowiec kończąc okresowe szkolenie bhp ma uprawnienia do prowadzenia szkoleń. Ja się z tym nie zgadzam i już, a dlaczego? – patrz / czytaj wyżej… (2014-05-21)

Kazimierz: Odsyłam do artykułu z Atestu „Szkolić (prawie) każdy może” http://www.atest.com.pl/teksty,aa0712_1 (Rozmowa z Jerzym Kowalskim, naczelnik wydziały ochrony pracy w departamencie prawa pracy MPiPS) i do artykułu z Atestu 05/2014. Zaprawdę powiadam Wam, nie siejcie zamętu, pozwólcie szkolić innym, nie twórzcie mitów i nie puszczajcie ich w eter. I dzielcie się swoją wiedzą, ale nie wywyższajcie się ponad innych. (2014-05-21)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2011

Liczba odwiedzin: 15080479