ATEST Ochrona Pracy

24 stycznia 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Wspomnieni o OSPSBHP

Liczba wpisów: 4.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

milusiński: Trzeba było być członkiem (2018-08-02)

Zaineresowany: Mieciu!czy możeszesz, to szerzej opisać, jak to było wówczas? (2018-08-02)

Mietek: Kiedyś Stowarzyszenie to było to. Teraz to pic fotka i grzechotka (2018-08-02)

Życzliwy: Tak to naprawdę było, że 25 lat temu tj. w dniu 7 stycznia 1993 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy orzekł i wydał sentencję o powołaniu stowarzy-szenia pod nawą „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” – sygn. akt NS. Rej ST759/92/r. A więc na ww. podstawie oraz od ww. daty zapoczątkowano rozpoczęcie działalności „Ogólnopolskiego stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa I Higieny Pracy”. Ćwierć wieku, to jest szmat czasu dla wytrwałych behapowców a dla młodego pokolenia życzę również wytrwania w tej branży i owocnej działalności w OSPSBHP. (29.07.2018r.) (2018-07-29)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31932428