ATEST Ochrona Pracy

18 listopada 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: wypadek w pracy

Liczba wpisów: 7.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

bez przesady: Kodeks pracy, art.234 § 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie ZAWIADOMIĆ właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy ORAZ o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, JEŻELI MOŻE BYĆ uznany za wypadek przy pracy.- - - - Z rozporządzenia tzw. „wypadkowego” - § 14. 2. Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca niezwłocznie doręcza WŁAŚCIWEMU INSPEKTOROWI PRACY. - - - - „Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to możliwe. Ale nie prościej” (Albert Einstein). (2018-07-11)

małpa: + 5 egz. w przypadku małego pracodawcy wysyła się do ZUS razem ze zwolnieniem lekarskim... (2018-07-11)

medyk: + 4 egz. w przypadku wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego - dostarczany 1 egz. obowiązkowo dla OIP (2018-07-11)

niezbędna ilość: Egz. nr 1 - obowiązkowo a/a u pracodawcy; w nim załączniki w oryginale, za wyjątkiem ZUS - ZLA - skan (kserokopia) z potwierdzeniem zgodności z oryginałem; egz. nr 2 - obowiązkowo dla poszkodowanego, w tym wyjaśnienie poszkodowanego + informacja od świadków - w oryginale, pozostałe - skan (kserokopia) z potwierdzeniem zgodności z oryginałami. I ......... "na wszelki wypadek/przypadek - egz. nr 3 dla ZUS, o ile poszkodowany będzie chciał wystąpić z wnioskiem o świadczenia powypadkowe (w szczególności o jednorazowe odszkodowanie pieniężne). Czyli - minimum trzy egzemplarze. (2018-07-11)

Tadeusz8: 3. Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia. Więcej potrzebnych i niezbędnych informacji znajdziesz w rozporządzeniu RM w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 01 lipca 2009 r. z p.zm. Dz.U.Nr 105 poz.870. (2018-07-11)

majka: mail: marianowak37@wp.pl (2018-07-10)

Jan: Proszę o pomoc jestem nowy w zawodzie i w związku z tym mam pytanie. Tak się złożyło że w pierwszym tygodniu mojej pracy pracownik uległ wypadkowi. W ilu egzemplarzach mam sporządzić protokół i czy muszę go wysłać do zus? (2018-07-10)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31417163