ATEST Ochrona Pracy

24 stycznia 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: wynajem

Liczba wpisów: 11.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

Śmieszne co: Tak to zasadniczy problem jak rozmieścić podręczny sprzet gaśniczy w 40 m2 malarni proszkowej gdy wymagane jest wyposażenie w gaśnice i agregaty gaśnicze w sile 2 kg ładunku na kazde 400 m2 (2018-08-28)

na przykład: Obowiązki wynikające z art. 4 ust. 1a ustawy o ochronie p.poż. (a w szczególności zapewnienie podręcznego sprzętu gaśniczego, właściwe jego rozmieszczenie i oznakowanie miejsc usytuowania oraz realizacja przeglądów tego sprzętu) pozostają w gestii najmującego pomieszczenie. PS. Wiedza o rodzaju działalności najmującego pomieszczenie jest prawie konieczna, chociażby ze względu na wymagania w zakresie ochrony środowiska, et cetera. (2018-08-26)

expert: Jeżeli chcemy otworzyć lakiernię proszkową i być w zgodzie z Ochroną Środowiska, to zgodnie z obowiązującymi przepisami musimy: Zdobyć pozwolenie na budowę lub zgodę na adaptację danego budynku. Upewnić się (w urzędzie, starostwie lub gminie) jakie są wskazania lokalizacyjne, tzn. czy wymagany jest Raport Oddziaływania na Środowisko, jeżeli tak to musi być przygotowany. Na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności należy do Starostwa złożyć: program gospodarki odpadami, operat ochrony powietrza, operat wodnoprawny, jeżeli jest taki wymóg to operat akustyczny (emitowanie hałasu, zgodne z przeznaczeniem terenu). Starostwo na podstawie danych operatów wydaje decyzję (pozwolenie) na wskazanych warunkach i określa jej termin ważności. W indywidualnych warunkach należy się starać o pozwolenie zintegrowane (określa Starostwo). (2018-08-26)

zbyszek: Dzięki za pomoc może ktoś podpowie jak zredagować taki punkt w umowie najmu??? A co do tej lakierni proszkowej, Czy ona musi spełniać jakieś wymagania? Nie chcę wynajmować komuś pomieszczeń i mieć później kłopotów A tak na marginesie to czy wynajmujący muszą mi zgłosić rodzaj działalności??? (2018-08-26)

Gaśnica: - Wymagania w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) Odpowiadając na pytanie pytającego: Nie musisz wyposażać POMIESZCZEŃ w gaśnice. W podręczny sprzęt wyposaża się budynki, inne obiekty budowlane i tereny, chyba, że pomieszczenia w budynku, które chcesz wynajmować będą spełniać wymagania określone w przywołanym roz. (2018-08-26)

i tyle: W interesie wynajmującego (o ile jest mądry i zapobiegliwy) jest scedowanie obowiązku wyposażenia na najmującego obiekt (pomieszczenie). Niech on się martwi i inwestuje. (2018-08-26)

do wyboru: tekst w Dz.U. z 1991, nr 81 poz. 351 posiada przypis - "opracowano na podstawie obwieszczenia tekstu jednolitego z Dz. U. z 2018 r. poz. 620" (2018-08-26)

a może: Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 ??? (2018-08-26)

pełny tekst: ustawy o ochr. p.poż. - Dz. U. z 2018 r. poz. 620. (2018-08-26)

opcje: Z ustawy (tekst jednolity w obwieszczeniu z 2018 r.) o ochronie p.poż. – „Art. 4 ust. 1a – Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. - - - - W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.” (2018-08-26)

zbyszek: Chciałem wynająć pomieszczenia w hali produkcyjnej zastanawiam się czy ja muszę wyposażyć pomieszczenia wynajmowane w gaśnice jeden w wynajmujących chce tam uruchomić lakiernie proszkową jakie musi spełniać przepisy proszę o pomoc (2018-08-25)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31932444