ATEST Ochrona Pracy

24 stycznia 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Wydawanie napojów w okresie letnim

Liczba wpisów: 3.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

co do zasady: to "kranik" z wodą, jeśli nie jest oznakowany negatywnie, to znaczy, że wylewa się z niego woda zdatna do picia. W przeciwnym razie musi posiadać oznakowanie o niezdatności wody do picia. I tyle. (2018-08-06)

Tadeusz8: Wydawanie wody lub innych napojów reguluje Dz.U. Nr 169 poz.1650 z 2003 r. "§ 112.Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych określają odrębne przepisy." Proponuję zabezpieczyć się w odpowiedni kwit z PPIS dopuszczający użytkowanie wody do celów spożywczych (o braku przeciwwskazań). (2018-08-06)

thhoomas: Czy w tym przepisie jest napisane, że może to być woda kranowa? Czy musi być woda butelkowa? (2018-08-03)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31932779