ATEST Ochrona Pracy

23 listopada 2017 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Samorząd zawodowy

Liczba wpisów: 637.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

Jowita: Być może,że się nie mylisz. (2017-11-23)

Jovita: Na pewno w tym czasie samorząd zawodowy służby bhp nie jest oczekiwany przez wielu.Nie mniej jednak dyskusję merytoryczną trzeba prowadzić. Uważam jego czas jeszcze nie nastał, ale być może,że ten czas przyjdzie. Lecz nie sądzę,żeby to nastąpiło wkrótce. (2017-11-23)

bajobongobaja: A ja wolę jednak inną piosenkę, a nią jest fraza Bajo bongo, bajo bongo baja. (2017-11-23)

ciuciubabka: Oj będzie, będzie zabawa, będzie wesoło. Jest już wesoło, bo jak na razie to śmiesznie to wszystko wygląda z tym samorządem. Trudno uwierzyć w to,że to nie jest zabawa w ciuciubabkę. (2017-11-23)

nowy w branży: Z samorządu będą nici, ale z uporem maniaka dalej jest mowa na ty forum. Nie mam o to pretensji do uczestników dyskusji, lecz do władz OSPS BHP, które rozpaliły nadzieję na szybkie powstanie samorządu zawodowego dla wielu nie znanej organizacji. (2017-11-21)

członek OSPSBHP: Wiem na pewno, że inicjatywa utworzenia samorządu zawodowego służby bhp przerosła autorów ich możliwości i siły w działaniu, stąd występująca duża opieszałość w realizacji uchwały delegatów na zjazd OSPS BHP. Sytuacja się nie zmieni tym bardziej, że niejaki J. Witczak i W Dudek asekuracyjnie się już wytłumaczyli na „I FORUM” ze swoich co najmniej wątpliwych działań, twierdząc,że jak będzie gotowy projekt ustawy o samorządzie,to się obaczy co dalej. Jeżeli nie będzie zainteresowania i akceptacji środowiska behapowskiego jak się domyślam to sprawa będzie miała swój końcowy finał, chyba,że źle zrozumiałem. Mam jednak nadzieję,że jednak dobrze zrozumiałem. (2017-11-21)

specjalista bhp: Do Viktoria: Brawo za głos rozsądku: Mam pytanie do delegatów na zjazd OSPS BHP, co wy na to, że nie wiele się dzieje z realizacją waszej uchwały dotyczącej samorządu zawodowego i dlaczego dajecie się wodzić za nos? (2017-11-21)

Klemens: Nie dziwię się tak silnemu oporowi przeciwko samorządowi, ponieważ tę inicjatywę nieudolnie rozpoczęto i to do niej bez przekonania. (2017-11-20)

zbulwersowany: Zgadzam się z Viktorią: Cały czas baju, baju."Obiecanki cacanki a głupiemu radość". (2017-11-20)

Victoria: Na razie z tym samorządem to wielka hucpa . Jakiś mecenas pisze projekt ustawy w wielkiej tajemnicy już ponad 2 lata i nie wie kiedy i czy w ogóle skończy. Jacyś prelegenci wygłaszają powtarzane i wyświechtane hasła i slogany propagandowe o dużej wątpliwości, które nie docierają i nie przekonują uczestników spotkań, w których biorą udział. Istny taniec chocholi na forum Atestu zrobił się z tych oto powodów. Zapowiadać i obiecywać trzeba mądrze, a co najważniejsze to należy słowa danego dotrzymywać mości od siedmiu boleści eksperci i wymyślacze od samorządu. zawodowego, bo inaczej to będzie totalna klapa. (2017-11-20)

wierzący: Szanowni"Behapowcy" samorząd zawodowy nie powstanie jedynie od samego chcenia. Trzeba o niego po prostu zawalczyć nawet kila lat; (2017-11-18)

niewierzący: Silna i zdecydowana organizacja”behapowska”. do której musi każdy należeć chcący być inspektorem czy specjalistą bhp. na pewno byłaby pożądana. Jak na razie to trwa dyskusja na temat - powoływać czy nie powoływać samorząd zawodowy. Ale przyjdzie czas,że trzeba będzie podjąć decyzję w tej sprawie. Być może to nastąpi,za kolejne kilka lat. Ale tylko być może. (2017-11-18)

Borys: Do Okonia: masz raję, ale powineś do dać słowo : "wykonywania" - jest to bardzo istontne wynika, z Konstytucji (2017-11-18)

Wiesław OKOŃ: Uważam, żeby przeciwstawić się pracodawcom, to jak najbardziej powinien być utworzony silny i dobrze działający samorząd zawodowy, gdyż leży to w interesie przede wszystkim pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby. Dzisiaj same stowarzyszenia, chociaż są liczne zajmujące się BHP nie podołają w rywalizacji z pracodawcami, w której przewagę mają pracodawcy. Powinni to zrozumieć,(pracownicy i ich przedstawiciele jakim są związki zawodowe), oraz państwowe organa kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. (2017-11-18)

Urszula: Wolałbym, by zamiast przekamarzania się trolli wypowiadali się np. członkowie innych stowarzyszeń niż OSPS BHP i co myślą o projekcie utworzenia samorządu i jak go widzą przyszłości w działaniu. (2017-11-18)

specjalista bhp: Wiele wpisów świadczy o podziale w służbie bhp na różne tematy. Szczególny podział wywołała debata na temat samorządu zawodowego na seminarium, I Forum i oczywiście na forum Atestu przede wszystkim. Trudno jest ustalić tego przyczynę. Myślę jednak,że ta sprawa się szybko nie rozstrzygnie kto ma rację w tym sporze i na pewno w tej ani przyszłej kadencji sejmu raczej nie dojdzie do uchwalenia ustawy o wymarzonym przez nielicznych samorządzie zawodowym służby bhp. (2017-11-15)

cierpliwy: Uważam,że należy dokonać nowelizacji przepisów służby bhp przy okazji zmiany kodeksów pracy jakie mają wejść w życie w 2018r. (zgodnie z zapowiedzią komisji kodyfikacyjnej prawa pracy). Chodzi głównie o uregulowanie sprawy techników bhp, którzy mogliby wykonywać zadania służby bhp piastując stanowiska samodzielnego starszego inspektora ds bhp w mikro, małych i średnich firmach o niewielkim stopniu zagrożenia i zatrudnieniu w zależności od ilości w nich zatrudnionych pracowników np. powyżej 20 pracowników do 250 osób, bez względu na rodzaj zatrudnienia (umowa o pracę,zlecenie,dzieło),tak jak jest podobnie w kilku państwach europejskich. (2017-11-15)

doświadczony II: Dodam,ze nie tylko hejterzy,ale także trolle jak zafascynowany i jemu podobni. (2017-11-15)

doświadczony II: Brawo zorientowany: Dzięki za merytoryczne podejście do tematu. Hejterzy muszą się jeszcze lepiej starać, by komukolwiek zaimponować swoimi nietaktownymi wpisami. (2017-11-15)

zorientowany: Szanowni dyskutanci:Coś tu mi nie gra, a mianowicie; Zgodnie z § 4 ust.1 RM z 2005-07-01 Dz. U.97.109.704 zm. Dz. U. 04. 246. 2468), który stanowi, cytat: Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów,starszych inspektorów,specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, koniec cytatu. W § 4 ust.2 ww rozporządzenia zostały określone kwalifikacje dla wymienionych stanowisk. Natomiast wg. struktury klasyfikacji zawodów i specjalności występuje: inspektor bhp - zawód szkolny technik bhp, zaliczany do średniego personelu technicznego, numer kodu: 315202 oraz specjalista ds bhp, z nr kodu: 214923, w grupie 21 inżynierowie i pokrewni, gdzie indziej nie sklasyfikowani. W związku z tym mam poważne wątpliwości, co do celowości utworzenia samorządu zawodowego służby bhp, jak wszystko jest jasne i poukładane jak to mówią, niektórzy politycy. Jakie miałby to samorząd wydawać uprawnienia do wykonywania zadań służby bhp i kiedy je odbierać i za co? Za udział w seminarium i szkoleniach lub ich brak ukończenia, jak proponuje pan M. Nościusz? To po prostu bzdura, nie ma czegoś takiego nigdzie w żadnym zawodzie zaufania publicznego. Owszem występują w nich nadawane uprawnienia na podstawie uzyskanej wiedzy i specjalizacji potwierdzone egzaminami, określonymi oddzielnymi przepisami np. jak ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, czy ustawa o zawodzie architekta, inżyniera, budownictwa i urbanisty (nowy projekt ustawy znajduje się w konsultacji),czy też z ustawa - prawo budowlane. Tym bardziej,że nie wiadomo co przyniesie nowy Kodeks pracy w 2018r. I prawdopodobnie nowe rozporządzenie RM ws. służby bhp. (2017-11-15)

myślący: Szanowni dyskutanci. Nie wierzę, by szybko ktoś poprawnie napisał projekt ustawy o samorządzie zawodowym służby bhp, Dlaczego? Choćby dlatego,że po pierwsze zawsze bhp było branżowe, a dzisiaj sprowadzono je do ogólnego. po drugie szkoli się „behapowców” na szkoleniu okresowym bhp ogólnie,w byle jakich ośrodkach, zamiast branżowo jak to kiedyś bywało w specjalistycznych branżowych ośrodkach szkolenia zawodowego najczęściej nadzorowanych przez właściwego ministra. Efekt jest taki,że mamy niedouczonych „behapowców” mimo,że kończą oni policealne studium, czy wyższe szkoły kierunkowe, w tym studia podyplomowe, po ukończeniu, których od razu są inspektorami czy starszymi inspektorami bhp,. niekiedy specjalistami bhp. Pytanie jakie samorząd zawodowy może wprowadzić uprawnienia behapowskie? Dla wszystkich jednakowe, czy może zróżnicowane, inne dla behapowców górników, hutników,energetyków, budowlańców a jeszcze inne dla behapowców,administracji,służby zdrowia, oświaty, banków, ZUS itd. itp.? Czy może to ktoś mądry mi wyjaśnić, po co ta cała heca. (2017-11-14)

Szymon: Do czytelnika: Owszem jest kilka organizacji zrzeszających pracowników, które prowadzą działania na rzecz środowiska i nie robią tego „pod publikę”. Wiele razy podkreślałem na tym forum, że potrzeba jedności w działaniach, bo możemy kiedyś obudzić się z przysłowiową ręką w pewnym naczyniu… Dla wielu znanych organizacji pracodawców, służba BHP jest przysłowiową „kulą u nogi”. Dlatego też wojenki, podjazdy i „kopanie się po kostkach” nie prowadzi do niczego dobrego. Wspólne działania wszystkich organizacji – na partnerskich prawach, może dać dobre efekty. Ale to trzeba chcieć !!! Jednak jak widać z dotychczasowych działań, to jest tak – my (czyli OSPSBHP) i tylko my się liczymy, a pozostali to nic nie znaczą - nie są partnerami dla nas. A to jest wielki błąd, bo we wspólnym działaniu jest siła – natomiast „gra solo” do niczego nie prowadzi i osłabia środowisko. Tyle w tym temacie. Pozdrawiam (2017-11-14)

Szymon: Do pomysłowego: Drogi przyjacielu, to co piszesz było zawarte w porozumieniach. Stowarzyszenia wyrażały wolę i chęć szerokiej współpracy. Gdyby jeden z sygnatariuszy (czytaj OSPSBHP pod wodzą pana M.N.) przestrzegał zapisów porozumień, to wszystkie organizacje, które podpisały porozumienia by "mówiły" jednym głosem w sprawach istotnych dla środowiska. Jednak pan prezes mimo podpisanych dokumentów prowadził cały czas swoją dziwną politykę. Jest (moim skromnym zdaniem) szansa odbudowę wspólnej polityki i wspólnych działań - ale trzeba więcej zaangażowania strony która nie szanowała porozumień... Bo zaufanie i szacunek do innych to podstawa działań (2017-11-14)

czytelnik: podpowiadacz: Jak najbardziej logicznie myślisz i dobrze podpowiadasz. Jest tych stowarzyszeń do wyboru i koloru i co z tego wynika? A no niewiele, ponieważ każdy sobie rzepkę skrobie i krzywo patrzy na siebie. Jest to pokłosie sytuacji w naszym kraju. Komuś chodzi by się stale dzielić a nie łączyć poprzez integrację środowisk. Polacy muszą wreszcie zmądrzeć i na każdym polu muszą razem działać bez zbędnych haseł i sloganów. (2017-11-14)

pomysłowy: Szymonie: Porozumienie porozumieniu nie jest równe. Tu chodzi o zawarcie porozumienia przez sygnatariuszy na rzecz stałej współpracy i współdziałania na rzecz poprawy warunków pracy i bhp oraz na rzecz integracji wszystkich służb bhp poszczególnych branż celem wypracowania wspólnego stanowiska, chociażby wobec zmian w przepisach bhp np. w budownictwie, szkolenia bhp,czy w sprawie służby bhp, itp. itd. (2017-11-14)

Szymon: Do pomysłowego... Myślę, że nie jesteś dokładnie poinformowany. Już dwukrotnie były podpisywane porozumienia o współpracy organizacji zrzeszających pracowników służby bhp. Pierwszy raz w Borowiance (rok 2006) i drugi raz uroczyście w 2008 roku w Sejmie podczas obchodów XV lecia OSPSBHP. I co wyszło z tych podpisanych porozumień ??? Wielkie nic - nie podjęto żadnych wspólnych działań mimo porozumień, bo pan prezes M.N. zrobił tylko szum medialny wokół swojej osoby i zignorował inne organizacje. Pisano już o tym wiele razy na tym forum. Jak widać partnerzy z innych organizacji wykazywali dobrą wolę współpracy wielokrotnie, jednak pan prezes M.N. uważał, że tylko on ma patent na reprezentowanie innych i zwyczajnie sabotował podpisane porozumienia. Obecne władze próbują to naprawić, ale będzie to trudne. Odzyskanie zaufania u innych wymaga uczciwości, otwartości i szacunku do innych. Gdyby tak było, to pewnie problematyka samorządu zawodowego znajdował by się na innym poziomie. Dlatego uważam, że należy zacząć wszystko od początku i próbować szerokiej współpracy między wszystkimi organizacjami na partnerskich warunkach a nie z pozycji siły i dyktatu jednej organizacji. (2017-11-13)

niezłośliwy: podpowiadacz: Jak najbardziej logicznie myślisz i dobrze podpowiadasz. Jest tych stowarzyszeń do wyboru i koloru i co z tego wynika? A no niewiele, ponieważ każdy sobie rzepkę skrobie i krzywo patrzy na siebie. Jest to pokłosie sytuacji w naszym kraju.Komuś chodzi by się stale dzielić a nie łączyć poprzez integrację środowisk. Polacy muszą wreszcie zmądrzeć na każdym polu muszą razem działać bez zbędnych haseł i sloganów. (2017-11-13)

Ekspert: Jest jeszcze jedno - Stowarzyszenie Ekspertów BHP. Tu jest ich strona: www.sebhp.pl (2017-11-13)

podpowiadacz: Panie W. Gudalewicz:Warto przypomnieć wszystkim dyskutującym o istniejących już stowarzyszeniach i organizacjach branżowych, które zajmują się sprawami bhp i tak są to: 1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. 2. Stowarzyszenie Higienistów Pracy. 3.Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi. 4. Polskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, 5. Stowarzyszenie Ochrony Pracy. 6. Krajowe Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Sądów i Prokuratur.. 7. Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców BHP. 8. Krajowy Związek Inżynierów i Techników BHP. 9. Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP. 10. Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu. Jak widać jest tego sporo i łatwo się pomylić w rachubie, Zawarcie jakiegokolwiek porozumienia wszystkich organizacji może się okazać zbyt trudne, ale możliwe i trzeba zacząć próbować to zrobić. Wydaje się, że najprostszą sprawą byłoby zawarcie porozumienia wszystkich stowarzyszeń pracowników służby bhp ws. współpracy i współdziałania z myślą o przekształceniu w przyszłości w federację i /lub utworzenia samorządu pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania zawodowego tej służby. (2017-11-13)

W. Gudalewicz: Do pomysłowego: utożsamiam się z "pomysłowym" i przyznaję, że poniekąd ma rację i faktycznie nie musi to być "Federacja"jak ja sugerowałem a można wzajemnie się porozumieć z tymi iuż istniejącymi stowarzyszeniami (a jest ich 11 wg. pomysłowego) i z tymi stowarzyszeniami zawrzeć stosowne porozumienie co do utworzenia samorzadu zawodowego służby bhp. Pomysłodawco to jest przecież tylko dyskusja na temat samorządu zawodowego a może jesze pojawią się inne propozycje i nie przysrywajmy sobie wzajemnie, ale szanujmy wypowiedzi innych którzy mają prawo też do wypowiedznia się na tym forum dyskusyjnym. (2017-11-13)

ale bufon!!!: "kalkulator: Wczytaj się w moje wpisy /.../ (2017-11-13)" (2017-11-13)

kalkulator: Wczytaj się w moje wpisy zanim palniesz coś głupiego, wróć - już palnąłeś. (2017-11-13)

interesowny: A Ty "kalkulator" kogo poplecznikiem jestes MARUSIA N. co obiecał Ci vice Prezesa w Zarzadzie to jestes 18 osobą bo mnie tez obiecywał haha (2017-11-13)

podpowiadacz: Do zrzeszony: Popieram twój wpis. Kalkulator źle kalkuluje i kombinuje, bo co moźe zaoferować nie jaki dr Witczak, oprócz PR (tzw,czarnego piaru), co jak na razie to mu dobrze wychodzi, bo sam się promuje na męża opatrzności wróć "na męża samorządu" . Byłem na seminarium i I Forum i co? To samo mowa trawa i nic poza tym więcej. (2017-11-13)

pomysłowy: Panie W. Gudalewicz: Jeżeli mówi pan o jakimś nowym pomyśle jakim powinna być powstała Federacja Stowarzyszeń Służby BHP, to znów pan wykazał się brakiem wiedzy na ten temat. W naszym kraju działają 4 stowarzyszenia pracowników służby bhp i 7 branżowych organizacji zajmujących się z sprawami bhp, w tym Stowarzyszenie Higienistów Pracy i Związek Zawodowy Inżynierów i Techników BHP, co nie przeszkadza, by rzeczywiście utworzyć taką federację o której już dużo wcześniej pisano na tym forum i ten pomysł też nie przypadł do gustu niektórym dyskutantom.Chodzi o to żeby te wymienione 11 organizacji na początek zawarły porozumienie o współpracy i współdziałaniu na rzecz integracji środowiska, co jest rzeczą możliwą do osiągnięcia. A ewentualnie potem można by rozważyć powołanie samorządu. Myślę,że taka inicjatywa pozwoliłaby na pozyskanie nowych członków zwłaszcza gdyby takie porozumienie wreszcie zajęło się bolączkami służby bhp a jest ich nie mało, tylko trzeba się wczytać dokładnie w niektóre wątki forum poświęcone służbie bhp. (2017-11-13)

kalkulator: Kolego zrzeszony nikogo nie chciałem obrazić i nawet przeprosiłem za użycie słowa "margines" Jeśli Cię to zadowoli, to ja też jestem tym marginesem pisząc tu na forum. Co do wymienionych przez Ciebie uczestników debaty, to właśnie dr Witczak najtrafniej do zaistniałej sytuacji się zachował mówić, że trwają prace, a jej efekty przedstawimy dla całego środowiska, które zadecyduje co dalej. I to uważasz, że jest śmieszne? Brawo! Jako jedyny ten człowiek myśli o całym środowisku. Nie porównuj go do pomysłodawców samorządu, którzy na siłę chcą utworzyć samorząd bez żadnych konsultacji. Mało tego doszło nawet do próby zastraszenia: W.Dudek - "Jeszcze zobaczycie!!" Obejrzyj relację z tej dyskusji. Potem wypowiadaj się zgodnie z faktami zaistniałymi. (2017-11-13)

Karina: kalkulator: A może marginesem środowiska"behapowskiego" są właśnie uzurpatorzy z OSPS BHP, a nie przedstawiciele różnych stowarzyszeń pracowników służby bhp i szeregowi behapowcy nie należący do żadnej z istniejących stowarzyszeń, a jest ich znaczna przeważająca ilość. (2017-11-13)

zrzeszony: Do kalkulator: Nie jestem żadnym marginesem środowiska,o czym piszesz. Chyba,że o sobie piszesz i tak myślisz a to,by się nawet zgadzało,bo czytając twoje wypowiedzi można wysnuć nie ciekawe wnioski. Jaki to margines napisał tyle różnych wypowiedzi trafnych a może nawet mniej trafnych? Jednak trzeba przyznać,że jeżeli ktoś nie zabrał głosu w sprawie samorządu to wcześniej przeczytał ten wątek, chociażby z własnej ciekawości i to się liczy. Dla mnie pan Witczak, Dudek, Nościusz, Gudalewicz to typowi propagandziści i agitatorzy na swój prywatny użytek a nie autorytety, którzy działają na szkodę całego środowiska.”behapowskiego”o czym się już wielu dowiedziało i przekonało. Najbardziej mnie ubawiło twoje stwierdzenie,że dr Witczak zapewni lub umożliwi dyskusje całemu „środowisku behapowskiemu” na temat samorządu. Przecież to totalna bzdura. Czemu tego jeszcze nie zrobił? Ile można pisać jedną ustawę o samorządzie zawodowym służby bhp? Dwa lata, trzy,cztery lata, a może w nieskończoność. Opowiem ci wprost taki projekt ustawy o samorządzie zawodowym służby bhp, jak się koniecznie chce i potrafi, można napisać w ciągu 6 miesięcy. (2017-11-13)

W. Gudalewicz: Ciąg dalszy o samorządzie zawodowym służby bhp. Jeżeli już zostanie utworzona "Federacja Stowarzyszeń Służby BHP", to wówczas należałoby podjąć rozmowy odnoszące się do utworzenia "Samorządu Zawodowego Służby BHP". Jeżeli w wynku tych wspólnych rozmów i ustaleń zebrani doszliby do wniosku, że utworzenie "Samorządu Zawodowego Służby BHP" jest zasadne i będzie spełniał warunki odnoszace się do pożtku publiczego, wówczas należaloby z pośród tych osób skupionych w "Fedracji Stowarzyszeń Służby BHP" dokonać wyboru zespołu, którego zadaniem byłoby opracowania projektu ustawy o samorządzie zawodowym zaś w skład ww. zespołu wchadziłaby jedna osoba zkażdego stowarzyszenia. Jezeli zajdzie taka potrzeba społeczna co do zasadności utworzenia samorzadu zawodowego i jakie warunki pownna spełniać dana osoba, która chce być czlonkiem takiego samorzadu zawodowego służby bhp oraz co przynależności z tej wynika i co będzie miał z tej przynalezności będę się starał odpowiedzieć blogowiczom przyjaźnie. Pozdrawiam. "Samorząd Służby BHP" jest (2017-11-12)

W. Gudalewicz: Korzystając z tegoż forum dyskusyngo, w którym w poruszny jest tmat o samorządzie zawodowym służb bhp - podzielę się też swoimi spostrzezeniami i skromnym doświadczeniem. A więc uważam, że aby doszło do pozytywnego utworzenia samorządu zawodowego skupiających w tym samorządzie służbę bhp, to w pierwszej kolejności powinniśmy nawiazać kontakt z jusz istniejącymi i znanych nam stowarzyszeniami do których nalżą też behapowcy. Wspomnę, że znamy już pięć istniejących i działających w naszym kraju stowarzyszeń, w tym higienistów i rzeczoznawców a OSPSBHP jest szóstym stowarzyszeniem bhp itd. A więc proponowałbym aby utworzyć wspólną organizację o nazwie "Federacja Stowarzyszeń Służb BHP" w skład której wchodziłyby, te ww. stowarzyszenia. Uwaga! dalszy ciąg moich wywodów i propozycji odnoszący się do samorządu służby bhp umieszczony jest powyżej. (2017-11-12)

wolność absurdu: Po co się macie ograniczać, wypisujcie wszelkie farmazony. (2017-11-12)

kalkulator: I vice versa niezadowolony - też "Masz prawo do zachowania milczenia i zrób to i zamilcz." (2017-11-12)

niezadowolony: Do kalkulator: Wyznajesz zasadę czekać, czekać, cierpliwie czekać.Tylko na co? Jakie jest tu na tym forum środowisko, to każdy może sobie sam wyciągnąć wniosek.Jednak nikt nie ma prawa podpowiadać, co ma dyskutant pisać,myśleć i czuć. To każdego indywidualna sprawa.Mamy "Wolny Kraj", wolność słowa i prawo do wolnej wypowiedzi.A jak ci nie pasuje to nikt ciebie do niczego nie zmusza. Masz prawo do zachowania milczenia i zrób to i zamilcz. (2017-11-12)

Z.: kalkulator - popleczniku Eli daj se siana z tym pisaniem,bo mieszasz w tym środowisku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (2017-11-12)

kalkulator: Pomysł utworzenia samorządu zawodowego służby bhp "podzielił środowisko behapowskie" Czy aby na pewno? Czy kilkanaście osób - forumowiczów tego forum można nazywać środowiskiem? Osobiście powstrzymałbym się od takich stwierdzeń. Dajmy szansę wypowiedzieć w przyszłości całemu środowisku, jak zapowiedział dr Witczak podczas I Forum. Wasze "gęganie" nie jest na pewno głosem środowiska, a tylko jego przepraszam za użyte słowo - marginesu. Brutalna, ale prawda i fakt! Czas, potrzebny czas i zastanowienie. (2017-11-12)

N.O.: Mam taką nieoficjalną wiadomość,że autorzy projektu ustawy o samorządzie zawodowym służby bhp utknęli w płytkim miejscu i nie potrafią się wyzwolić z mielizny. Czyli zapętlili się w pewnym momencie i nie przewidują szybkiego końca zakończenia prac nad tym projektem. Myślę,że to nie jest żadna sensacja,czy kaczka dziennikarska a raczej przewidywana i spodziewana wiadomość. (2017-11-12)

niezadowolony: życzliwy:Pomysłodawcy samorządu, jak wróble ćwierkają dadzą sobie na zatrzymanie, ponieważ nie znajdują poparcia swojej inicjatywy w sejmie i to kończy sprawę samorządu. (2017-11-11)

życzliwy: Ryży: Masz rację. Pomysłodawcy samorządu byli pewni swego i liczyli na łatwy poklask i poparcie. Az tu nagle szok, ponieważ natknęli się na barierę ogólnego sprzeciwu, następnie nie mają pomysłu jak napisać dobry projekt ustawy o samorządzie i to ich zgubi czego im życzę. (2017-11-11)

Ryży: Temat samorządu zawodowego służby bhp zdecydowanie podzielił środowisko "behapowskie". Może pomysłodawcom o to chodziło? A może nie przewidzieli oni niespodziewanych reakcji, którą jedną z nich jest zdecydowany sprzeciw, czyli nie samorządowi. (2017-11-11)

Kacper: Nie ma co ukrywać,że zdania na temat samorządu są podzielone i nie ma w tej kwestii jednomyślności i trudno się spodziewać,że tu szybko nastąpi jakaś radykalna zmiana. O samorządzie jest głośno tylko na tym forum, ponieważ zbyt dużo osób jest od tego forum po prostu uzależnione, co powtarzają się się dość często te same nicki. (2017-11-09)

Barbra: Rzeczywiście gdyby samorząd zawodowy miał pozytywny wpływ na zintegrowanie całej służby bhp, ponieważ w obecnej chwili jest ona mocna podzielona i skłócona jak chyba żadne środowisko zawodowe to byłby to rzeczywiście sukces. Jest wiele tego przyczyn, ale są one jak tabu i w ogóle się o nich nie mówi głośno a powinno. (2017-11-09)

mrdyk: Uważam,że na ty wątku powinni się wypowiadać przede wszystkim inspektorzy i specjaliści ds. bhp,ponieważ to ich w przyszłości los zależy od nich samych niezależnie od tego czy są zrzeszeni w jakimkolwiek stowarzyszeniu czy też nie. (2017-11-09)

Karina: Zgadzam się z tymi, którzy wypowiadają się rozsądnie w sprawie samorządu, mając swoje zdanie na ten temat i nie ulegają jedynie propagandzie i tzw. ”agitce„ nic nie wiedząc lub niewiele wiedząc, czym tak naprawdę jest samorząd zawodowy i czym się on tak naprawdę ma zajmować. Popieranie czegoś w ciemno to można porównać do działania lekkomyślnego. Każdy powinien być świadomy, że z chwilą utworzenia samorządu zawodowego zostanie rozpoczęty nowy okres w działalności służby bhp, Pytanie tylko czy pomyślny to będzie okres, czy też nie. Istnieją obawy z tym związane i dlatego wszelkie wątpliwości też muszą być rozwiane. (2017-11-09)

Czesio: Sprawa samorządu zawodowego służby bhp, na dobre podzieliła środowisko „behapowskie”. Pytanie tylko dlaczego? Trudno tak wprost jednym zdaniem odpowiedzieć, bo temat samorządu jest bardzo złożony. Zapewne samorząd ma swoich zwolenników i jak widać także przeciwników i to wcale nie tak mało. Co należy zrobić by zachęcić zainteresowanych do twórczej dyskusji nad nowym pomysłem jakim jest utworzenie samorządu. Na pewno trzeba dobrej edukacji oraz merytorycznej dyskusji a jak najmniej,żeby w tym było propagandy i agitacji. Ale osoby zajmujące się np. opracowaniem projektu ustawy o samorządzie muszą kompetentnie przedstawić przynajmniej główne założenia od takiej ustawy, by uczestnicy dyskusji wiedzieli o co chodzić może z tym samorządem w przyszłości i kiedy projekt ustawy o samorządzie będzie gotowy i kiedy może trafić do sejmu pod obrady. Pozdrawiam i życzę sukcesu. (2017-11-09)

Leokadia: do sedno: Na tym wątku istnieje wiele mądrych i ciekawych wpisów. Jest ich o wiele więcej niż tzw. knotów hejterskich, przy tym bzdurnych na dodatek. (2017-11-09)

gość: oto sedno: Chodzi o to,żeby wpisywać na tym wątku tylko wpisy dotyczące omawianej sprawy. Dlatego tych wpisów dotyczących samego samorządu jest znaczne mniej niż ponad 610, bo trzeba odjąć jakieś ze 150. Ale to jest i tak fenomen nie ma co! Brawo tak trzymać. (2017-11-09)

oto sedno: ...100 wątków. Ale żaden z nich nie cieszy się tak dużym zainteresowaniem jak wątek o nazwie „samorząd zawodowy” - - - - "rewelacja" tego wątku polega na tym, że można w nim wpisać każdą głupotę, ponieważ treści wpisów (czyli majaki) nie odnoszą się do stanu rzeczywistego. Przykładem jest wpis poniżej. (2017-11-08)

życzliwy: Obecnie na forum Atest-u zarejestrowano 100 wątków. Ale żaden z nich nie cieszy się tak dużym zainteresowaniem jak wątek o nazwie „samorząd zawodowy”, który aktualnie posiada blisko aż 600 wpisów. Gratuluję pomysłu i dalszych merytorycznych wpisów. Pozdrawiam. Życzliwy. (2017-11-08)

Ktoś?: Brawo Longin: Dobrze,że są na tym forum rozsądnie myślące osoby tak samo jak Ty. (2017-11-08)

Leon Z.: Srutu tutu pęczek drutu wszyscy klepią byle klepać a jak nikt nie złoży wniosku formalnego to się mogą pocałować w d... bo Zjazd dotyczy konkretnych zadań ludzie czytajcie ze zrozumieniem, a pani Prezes w końcu skompletuje Zarząd z ludzi chętnych do pracy. (2017-11-07)

non problem: Według "Zenka" - "Każdy ma swój rozum", aczkolwiek jakość tych "rozumów" bywa różna, o ile ............. w ogóle można tu mówić o jakości. (2017-11-07)

Problem...: Do inteligent: Czy na pewno jesteś inteligentny? (2017-11-07)

inteligent: Do Problem... - Chłopie ogarnij się ze swoimi wywodami. Mieszasz tylko ludziom w głowach tymi psychospołecznymi trikami! (2017-11-07)

Problem wodza: Były wódz ospsbhp wybrany dwukrotnie przez delegatów powinien się jednak bardziej szanować i nie sprowadzać do poziomu kierownika supermarketu, bo takim zachowaniem - rezygnacją z członkostwa ZG nie wzrosło mu poparcie, a wręcz mogło pogrążyć jego przyszłe (moim zdaniem wątpliwe) szanse na ponowny wybór (2017-11-07)

Zenek: Te! Niccolo M. już przestań pisać te wywody. Każdy ma swój rozum. (2017-11-07)

Problem wyboru: Prostymi słowami - Przed Delegatami kolejny wybór. Wybrać moralność w zarządzaniu OSPSBHP, czy bezwzględność i podporządkowanie dla jednej osoby żądnej władzy za wszelką cenę, zdobytej siłą. (2017-11-07)

Problem władzy: Ela postępowała i chce postępować moralnie, było i jest jej bardzo trudno obronić się przed powszechną niegodziwością niektórych członków ZG. Ktoś mądry: "Racja nic nie znaczy, gdy nie jest poparta siłą", a bezwzględnej determinacji w dążeniu do władzy - "siły" nie brakuje Markowi, a gdzie indziej ktoś napisał: "w polityce bezbronni prorocy nie zwyciężają". PS. Mądrzy zrozumieją co mam na myśli. Warto to przemyśleć przed Zjazdem 8 grudnia. (2017-11-07)

niby to samo?: Jeśli już się wymądrzać, to - Niccolò Machiavelli (2017-11-07)

Longin: Jest wiele osób na tym forum, które są przekonane,że utworzenie samorządu zawodowego służby bhp jest najważniejszym zadaniem OSPS BHP. Gdy tymczasem jest to na pewno temat zastępczy i jak się okazuje,że został wymyślony dla potrzeb kampanii p. Marka Nościusza. I jak się później okazało w realu, była to już pierwsza przegrana tej dziwacznej idei. Dzisiaj służba bhp potrzebuje owszem reformy i mocnej organizacji reprezentującej interesy całej służby bhp bez względu czy jej członkowie są zrzeszeni lub nie zrzeszeni w stowarzyszeniach już istniejących, jak wiemy to jest ich kilka. Myślenie,że samorząd zawodowy może być lekiem na całe zło w służbie bhp, jest myśleniem zgubnym i fałszywym, ponieważ należy najpierw ustalić, co źle funkcjonuje w służbie bhp, lub ewentualnie kto źle wykonuje obowiązki tej służby wynikające z przepisów rozporządzenia rady ministrów. Poznając etiologię przyczyn całego zła zwaną inaczej patologią można ostrożnie postawić diagnozę, co dalej robić, by ten stan rzeczy naprawić, A nie krzyczeć bezmyślnie „samorząd, samorząd zawodowy i jeszcze raz samorząd”. (2017-11-07)

strażak: To jedno i to samo znaczy. Pisanie Polska z małej litery jest nagannym czynem zasługującym na wielką krytykę. (2017-11-07)

strażaku: nie "dużą", a WIELKĄ literą. (2017-11-07)

strażak: popierający: Naucz się pisać w Polsce dużą literą. (2017-11-07)

mrdyk: myślący: Tu jest poważna dyskusja. Natomiast ty piszesz niepoważne i niestworzone a na dodatek nieprawdziwe rzeczy, być może po to by odwrócić uwagę od bardzo ważnego tematu. Zresztą nie ty pierwszy. Pisał już o tym niejaki zaniepokojony, ale dał sobie już z tym spokój, bo to o czym pisał było oparte na tzw.szumie medialnym i nie znalazło zainteresowania u dyskutantów. (2017-11-07)

Popierający: N. Michlaveli „Ci, którzy tron zawdzięczają szczęściu (jeden głos), dochodzą do niego bez wielkiego trudu, ale tylko z wielkim trudem mogą się na nim utrzymać.” - Współczuję Elu. (2017-11-07)

Popierający: Do Grzegorza - a dlaczego Marek ma nie kandydować na prezesa zarządu OSPSBHP? Marek przegrał jednym głosem tak jak W. Jaruzelski jednym głosem wygrał prezydenturę w polsce. Marek jest delegatem na Zjazd i ma pełne prawo kandydować. Delegaci mimo wszystko poierajcie Marka Nościusza bo tylko w nim jest nadzieja rozwoju stowarzyszenia BHP. (2017-11-06)

Grzegorz: Niech lepiej Marek nie kandyduje, bo teraz nie przegra jednym głosem, tylko z kretesem. Głosy Gdańska Rzeszowa Zielonej Góry i Warszawy, to za mało. Ostatni też niby wszystko było ustalone, policzone, a wyszło jak wyszło. Zaufane osoby stały się "Brutusami" (2017-11-05)

Kacper: Myślący wypalił co miał w zanadrzu, czyli gorzkie żale. (2017-11-05)

niezrzeszony: Już była zwrócona uwaga delegatom,że to nie jest forum OSPS BHP, tylko forum Atest-u. A tematem tego wątku jest samorząd zawodowy.A wy swoje uparciuchy.Chociaż istnieje inny wątek poświęcony Nadzwyczajnemu Zjazdowi Delegatów OSPS BHP, na który się wynieście I basta! (2017-11-05)

myślący: Marzyciele - oderwani od rzeczywistości... Nie macie pojęcia o prawie, a tylko zgłaszacie oczekiwania z krainy mchu i paproci... Zbierzcie 233 podpisy poselskie oraz klub, który zgłosi wasz projekt - to będziecie mieli samorząd. Ale jak pokazuje życie - realnie nie macie szans przez kilka kadencji parlamentu. Jest wiele innych poważnych problemów, którymi trzeba się zając. Bo jak wskazują wypowiedzi i działania organizacji pracodawców - robi się wszystko by problem bhp został spłycony lub całkowicie zniknął z Kodeksu pracy. Bijecie pianę o coś mało realnego a nie zajmujecie się tym co ważne. Nie jesteście większością środowiska, tylko mniejszością. Większość nie jest zainteresowana mrzonkami science fiction... (2017-11-05)

delegat: Mam nadzieję, że ten "destruktor" jak go nazywacie publicznie na Zjeździe ujawni swoje powody rezygnacji. Cieszyłbym się jakby jeszcze zachował się honorowo i ponownie nie kandydował do zarządu głównego. (2017-11-05)

Helena: Jest wiele argumentów, by zaniechać dalszych prac i starań ws. utworzenie samorządu zawodowego służby bhp. Wiele z nich opisano już na tym forum w wątkach dotyczących samorządu. (2017-11-05)

Też Zenek: Nooo!, nareszcie widzę dobre, mądre, wpisy. Głos rozsądku jak najbardziej wskazany. autorzy choć pod ukryciem śmiesznych nicków, ale można się domyśleć kto jest ich autorem. Brawo, takie mądre wpisy rzadko tu czytam. (2017-11-05)

BHP: Istotnik... pomyliłeś forum... to nie jest forum OSPSBHP tylko forum wszystkich co interesują się problematyką bhp. Sprawy członkowskie załatwiajcie na swojej stronie - bo wasze organizacyjne problemy są wewnętrzną sprawą stowarzyszenia. (2017-11-05)

Istotnik: Zapewne były istotne przeszkody i powody rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Głównym OSPSBHP przez niektóre osoby wybrane przez delegatów na Zjeźdie. Natomiast dziwi mnie to, że obecnie pełniaca funkcję prezesa OSPSBHP nic nie wspomina i nie informuje na tym forum dyskusyjnym o tych zaistniałych problemach? Jeżeli tak, to w dniu 8 grudnia szyscy i cały obecny Zarzad w łacznie z prezesową OSPSBHP i powininna być niezwłocznie odwołana przez delegatów i powołać nowe osoby do Zarządu! Ponadto Powinno też odwołać prezesową zasiadania w Radzie Ochrony Pracy a w to miejsce powołać kompetentną osobe! (2017-11-05)

widok z boku: "Seminarium" zorganizowane przez "wynalazców" samorządu PRZYCIĄGNĘŁO na "widownię" (w porywach) aż sześciu drzemiących osobników. I-sze Forum dało szansę "wynalazcom" samorządu zabłyśnięcia ich ideą (idee fix) tego samorządu, aczkolwiek był to (z założenia) marginalny epizod w programie. "Wynalazcy", jak zwykle w swoim wystąpieniu, przynudzili uczestników (skąd inąd) poważnej imprezy i .......... polegli ze swoim pomysłem (zostali obśmiani). Jeden z nich wykombinował nawet swoją rezygnację z funkcji "wicka" w ZG, aby doprowadzić do Nadzwyczajnego Zjazdu poświęconemu wyborowi nowych władz naczelnych. Teraz delegaci powinni się wreszcie zastanowić, czy popierać rozłamowca, manipulatora i destruktora, czy po prostu go zlekceważyć. (2017-11-05)

xyz: A może trzeba powiedzieć wprost: "PAS" (2017-11-05)

pracodawca "x": „Behapowcy” chcą mieć swój samorząd zawodowy, ale po co, jeżeli nie czują się być za nic odpowiedzialni, bo uważają że za wszystko w zakresie bhp odpowiada sam pracodawca. (2017-11-05)

Bogna: Do delegatów OSPS BHP: Może wreszcie się wytłumaczycie, dlaczego głosowaliście za uchwałą w sprawie utworzenia samorządu zawodowego służby bhp nie znając projektu ustawy ani nawet do niej najważniejszych założeń? Rozważcie sami czy nie powinniście się podać do dymisji za to co głupiego zrobiliście? Ale co tam, wy wolicie pisać jakieś bełty zamiast ważnych rzeczy, które mogą zainteresować dyskutantów tego forum. (2017-11-05)

magister: Ten wątek powinien mieć swój ciąg dalszy rozważań pt.: Służba bhp a samorząd zawodowy". Dlaczego? Bo jak na razie to nikt z dyskutantów jak dotąd nie poruszył ważnej sprawy, jakim jest odpowiedzialność zawodowa służby bhp według art. 220 kodeksu karnego. Temat ten jakby od lat stanowi w pewnym sensie tabu i tłumaczony raczej jest jako przejaw patologii a nie np. braku odpowiedzialności za to co się robi i/lub czego się nie robi, a robić powinno,bo to wynika z zakresu obowiązków służby bhp określonych w stosownym rozporządzeniu rady ministrów. (2017-11-05)

realista: Szanowni dyskutanci! Doceniam waszą troskę o sprawy tzw. "behapowców",ale to nie oni decydują o tym,że powstanie ich samorząd zawodowy. Decydują o tym politycy a konkretnie posłowie i senatorowie. Behapowcy mogą jedynie zainspirować taki pomysł. Pomysł ten jednak powinien powstać oddolnie a tak się nie stało, bo jest to pomysł władz OSPS BHP, który szeregowi członkowie nie akceptują, bo im został narzucony odgórnie i w tym jest problem. Dobrze jest jak obywatele naszego kraju się organizują. Wtedy jest mowa o społeczeństwie obywatelskim, a nie konsumpcyjnym. Aby tak się stało, to społeczeństwo musi być dobrze wyedukowane w danym temacie. Trzeba pamiętać, że tzw. "behapowcy" to tylko namiastka społeczeństwa, czyli niewielki jego procent, który powinien mieć szansę wypowiedzenia się publicznie nie koniecznie na organizowanych i to płatnych seminariach jak to miało miejsce na I Forum, co było wielkim błędem i klapą jego prelengentów. Pozdrawiam i życzę miłej niedzieli. (2017-11-05)

Bogdan: Inicjatorzy z OSPSBHP, albo są nieświadomi ciężaru tej inicjatywy, albo po prostu pozorują swoje działania udając,że się coś robi w wiadomej sprawie. Tylko "to coś" trwa zbyt długo, a może po prostu tak ma być, by był to temat dyżurny na różnych organizowanych "imprezach behapowskich". To po co takie okazje tracić? Jajo kukułcze jest podrzucane z imprezy na imprezę, a ZG na to pozwala. (2017-11-05)

a to ci delegat: "za w czasu" (2017-11-05)

profesor: Trzeba wcześniej było na głowę upaść, żeby w niej się zrodziła wizja, że wykonywaniu zadań służby bhp będzie miało szczególny charakter z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Takie rzeczy tylko w ospsbhp. ale obciach na całą Polskę! (2017-11-05)

niezłośliwy: Bahyta: Na co ty liczysz,że wątek o OSPS BHP przebije w dyskusji wątek o samorządzie nie licz na to. (2017-11-05)

nieżyczliwy: Na razie to odnotowano upadek Zarządu Głównego OSPS BHP. Należy się także wnet spodziewać upadku całego stowarzyszenia już ledwo dyszącego i robiącego bokami. (2017-11-05)

Bachyta: A ile pomysłodawcy od samorządu płacą wam za podgrzewanie kotleta wyborczego jakim jest samorząd? Setki wpisów nic nie wnoszące? Ciągle tosamo poszecie (2017-11-05)

ltytus: Panowie Mariusz i delegaci: Przenieście swoją dyskusję i dywagacje dla was interesującą, po prostu na inny wątek. Przecież możecie otworzyć własny wątek. Nie korzystajcie z wątku najważniejszego na tym forum i nie zakłócajcie tematu bardzo ważnego. (2017-11-05)

Mariusz: Poza tematem. Obyście delegaci się nie zdziwili jak osoby będą ponownie kandydować ich celem rezygnacji było przeprowadzenie ponownych wyborów i odsunięcie obecnej Prezes ZG. Mam nadzieję, że się im to nie uda! Bo delegaci nie są ciemni (2017-11-05)

Halszka: Komuś koniecznie zależy najwyraźniej, by zakłócać właściwą dyskusję i próbuje wprowadzać do dyskusji poboczne wątki, by zrobić wrażenie,że one są potrzebne do rozważenia. Tak jednak nie jest. (2017-11-05)

też.delegat: Nie martwmy się za w czasu. Delegaci wiedzą jak mają głosować. Nigdy nie będziemy głosować na osoby, które pokrętnie zrezygnowały z ZG, aby zrobić zamieszanie i przeprowadzić nowe wybory do władz OSPSBHP. To chyba zrozumiałe, że nie będą ponownie kandydować. (2017-11-05)

Jośko !: Przypomnę,że dyskusja dotyczy samorządu zawodowego służby bhp a nie problemu jaki występuje w Zarządzie Głównym OSPS BHP. Nauczcie się szanowni dyskutanci przestrzegać zasad dyskusji na dany temat, a nie na pobocznych wątków nie mających nic wspólnego z omawianym tematem. (2017-11-05)

  Next >>


[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-637]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin: 27574475