ATEST Ochrona Pracy

22 maja 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Samorząd zawodowy

Liczba wpisów: 691.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

coś z głową?: "Ewka: /.../ jeste kobietom, to pewne miejsca mam twarde /.../ (2018-05-22)" (2018-05-22)

Ewka: Mimo, że jeste kobietom, to pewne miejsca mam twarde, więc uważaj. (2018-05-22)

śmierdzła taki: ewka (2018-05-21)

Ewka: Kiedyś tylko śmierdzła taki trep. A teraqz śmierdzi nie załatwiona sprawa samorzadu (2018-05-21)

alternatywy "2": "czytelnik: /.../ A technik bhp został na lodzie... (2018-05-21)" zatem powinien ćwiczyć hokeja albo jazdę figurową. (2018-05-21)

czytelnik: I taki to obraz prestiżu naszej służby, były inspektorzyna PIP może być specjalistą ds. bhp i podbiera nam chleb :( A technik bhp został na lodzie... (2018-05-21)

czytelnik: a najciekawsze, że oni nie muszą spełniać żadnych wymagań kwalifikacyjnych dla służby bhp, wystarczy że byli inspektorami PIP. To jest lobby. Szkoda, że ja jak pracowałem w Ministerstwie zdrowia przez 5 lat, to nie mogę pracować jako lekarz :-) (2018-05-21)

niekoniecznie: emerytowanych IP PIP. BYŁYCH IP PIP, w tym - ewentualnie - emerytowanych. (2018-05-21)

technik: zapomniałeś dodać emerytowanych inspektorów pracy, którzy mogą być specjalistami spoza zakładu w służbie bhp (2018-05-21)

ciekawwski: P.S. Wnoszę korektę: Chodzi o zatrudnienie powyżej 100 pracowników, bo tak stanowi przepis Kp o służbie BHP. (2018-05-21)

ciekawwski: W tej dyskusji nad samorządem nie chodzi o bicie rekordów w ilości wpisów.Tu chodzi zupełnie o coś innego. Mianowicie chodzi o przyszłość służby bhp, której status jest dość niejasny, bo jak podejść do tematu samorządu zawodowego, jeżeli przepis stanowi,że pracodawca ma obowiązek tworzenia służby bhp, w przypadku gdy zatrudnia co najmniej 100 osób. Natomiast przy mniejszej liczbie zatrudnionych, czyli mniej niż 100 może zlecać wykonanie zadań tej służby swojemu wyznaczonemu do tego celu pracownikowi o ile posiada on wymagane kwalifikacje lub specjaliście spoza zakładu pracy,a w określonych warunkach przy zatrudnieniu od 1 do 20, pracodawca sam może wykonywać zadania służby bhp we własnym zakładzie o ile ukończy zaledwie kurs dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp we własnym zakładzie. Wystarczy, że np. osoba „X” posiada ukończoną szkołę podstawową i ukończyła kurs montażysty rusztowań budowlanych metalowych,już może założyć własną działalność gospodarczą i stać się pracodawcą oraz wykonywać zadania służby bhp we własnej firmie po kursie 64 godzinnym.Czy nie jest to paranoja?To kto właściwie będzie członkiem tego samorządu zawodowego w takich przypadkach o ile wejdzie w życie taka ustawa? (2018-05-21)

Gonzo: Znany tercet w osobach; p .p. p. M. Nościusz, J. Witczak, W. Dudek chyba uznali, że utworzą sami samorząd zawodowy, zapominając,że utworzenie samorządu jest to trudna sprawa do sforsowania w sejmie, bo to jest sprawa polityczna i uzależniona wyłącznie od polityków opcji posiadającej większość parlamentarną. Ale niektórzy dyskutanci nie przyjmują tego do wiadomości dlatego o tym przypominam. (2018-05-21)

ltytus: Jakieś tam szanse są, ale tylko szanse. (2018-05-20)

gość: Marne to szanse widzę na rychłe utworzenie samorządu zawodowego.Ale niektórzy uparcie twierdzą,że to się musi udać. Oby się nie mylili. (2018-05-20)

dowcipny: Koleżanko Romana: Ci prawnicy z Krakowa to muszą być naprawdę tęgie głowy. No,żeby napisać w 4 lata projekt ustawy o samorządzie zawodowym, to nie lada sztuka. (2018-05-19)

bezstronny.: Mądrze prawisz kolego nowy w branży ! (2018-05-19)

radca prawny: Do koleżanka Romana: To rzeczywiście jest wielka sztuka napisać takiego knota prawniczego. Na pewno ten projekt ustawy o samorządzie zawodowym ma szansę w sejmie trafić do kosza. (2018-05-19)

Koleżka Romana: Spoko spoko, krakowscy prawnicy mają lada chwila pokazać projekt ustawy pisany od 4 lat.Trochę z budowlańców, trochę z lekarzy, trochę z farmaceutów; poskleja się, podszpachluje i będzie miodzio projekcik. Prawie jak własny. A że pełen sprzeczności to co z tego. (2018-05-19)

nowy w branży: Dyskusja w sprawie samorządu zawodowego musi trwać bez względu na to czy jest projekt ustawy czy też nie, bo to jest najważniejsza w tej chwili sprawa dla służby bhp, czego wiele osób nie chce a może nie potrafi zrozumieć. (2018-05-19)

nowy w branży: Inaczej by na forum wyglądała dyskusja,jeżeli byłby znany dyskutantom projekt ustawy o samorządzie zawodowym. A tak to dyskusja ta przypomina wróżenie z fusów.Czyli dyskusja trwa i właściwie toczy się ona wokół niczego. (2018-05-19)

tata kurka: Co należałoby uczynić, by rychło powstał samorząd zawodowy służby bhp? Najpierw opracować projekt ustawy, który powinien być złożony w sejmie, czyli innymi słowy powinien jak najszybciej wpłynąć do laski marszałkowskiej jako projekt rządowy, poselski lub obywatelski.Tu trzeba dokonać najlepszego wyboru. Następnie powinno być dopilnowane, aby projekt ten trafił na szybką ścieżkę legislacyjną a nie do zamrażarki marszałka lub co gorsza do niszczarki sejmowej. Kolejnym ruchem jest procedowanie nad projektem, chodzi o to by jak najmniej wprowadzono poprawek do ustawy i szybko ją uchwalił sejm i senat- najlepiej bez poprawek. Wtedy gdyby się powiodła ta inicjatywa w ten sposób można by ogłosić wielki sukces.A tak można sobie tylko pomarzyć o takim sukcesie,bo marzenia mają to do siebie,że nic nie kosztują. (2018-05-19)

Felicjan: Niewiele już osób wierzy w obiecanki,że zostanie utworzony samorząd zawodowy. Skąd ten brak wiary? A no stąd,że obiecywano skuteczne działania a tymczasem jakoś tych działań jak nie było tak nie ma. (2018-05-18)

Artur A.: Do społecznik; A według ciebie to ile powinien trwać ten proces przygotowawczy utworzenia samorządu zawodowego? Nieskończenie? A może powinien ten czas być jednak skrupulatnie ustalony. A co na to delegaci na zjazd OSPS BHP, którzy podjęli stosowną uchwałę w sprawie samorządu i czy kogoś za to rozliczą,że jest ona nierealizowana skutecznie? (2018-05-18)

autor "K": Jak to wygląda, że w roku jubileuszy - 65 lecia służby bhp i 25 lecia SPS BHP w Łodzi i OSPS BHP nie wydarzyło się nic szczególnego w tej sprawie a właściwie przemilczano sprawę samorządu zawodowego na głównych uroczystościach, co daje do zrozumienia wielu osobom,że z samorządem zawodowym to była zwyczajna ściema a nie poważnie traktowana inicjatywa przez działaczy OSPS BHP i teraz oni nie wiedzą jak wyjść z twarzą z tego marazmu. (2018-05-18)

Społecznik III: Niebądź taki niecierpliwy w odpowiednim czsie będziesz zaskoczyny, ale ty zostaniesz wyautowany i będziesz się dziwił, dlaczego? (2018-05-17)

a gdzie jest: ten proces przygotowawczy? (2018-05-17)

Społecznik: Faktem jest, że te nektóre wpisy dotyczące samorządu zawodowego są beznadziejne, jak niektórzy behapowcy, ale proces przygotowawczy do utworzenia samorządu zawodowego powinien trwać bezwzględu na okres oczekiwania!!! (2018-05-17)

radca: Jeszcze raz warto przypomnieć.że: Samorząd zawodowy to organizacja skupiająca osoby fizyczne wykonujące określony zawód zaufania publicznego,bądź osoby pełniące szczególnie odpowiedzialną służbę.Samorząd realizuje zadania określone w przepisach prawa lub w statucie danego samorządu zawodowego. Samorząd powołuje się na podstawie ustawy. Samorząd zawodowy zwany jest także izbą zawodową. Istnienie samorządów zawodowych ma swoją podstawę w Konstytucji RP, której art. 17 ust. 1 stanowi: w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów. Przynależność do samorządu zawodowego jest obowiązkowa dla osób chcących wykonywać dany zawód. Jednostki organizacyjne samorządu (izby) z reguły posiadają osobowość prawną na szczeblu centralnym lub na szczeblu terenowym,bądź wreszcie na obu szczeblach. Zazwyczaj do obowiązku samorządów należą: sądownictwo dyscyplinarne, piecza nad rejestracją osób wykonujących zawód oraz nad przestrzeganiem obowiązków zawodowych (etyki zawodowej, obowiązku szkolenia i obowiązku ubezpieczenia itp.) oraz działalność socjalna na rzecz członków. W tym celu ich organy są wyposażone w kompetencje do stanowienia norm generalnych i abstrakcyjnych, takich jak np. kodeksy etyki zawodowej. (2018-05-17)

Ble ble ble: Witam bardzo serdecznie wszystkich dyskutujących! Jak dotąd to nikt nie poruszył tak ważnej sprawy mianowicie,że w naszym kraju działa już kilka stowarzyszeń zajmujących się sprawami bhp, w tym stowarzyszeń pracowników służby bhp i innych organizacji branżowych do który mogą się dobrowolnie zapisywać i wypisywać osoby, które spełniają określone w statutach wymagania. Jednak z chwilą powstania samorządu, należy podkreślić,że wyłącznie jedynego samorządu zawodowego służby bhp będą musiały zapisać się obowiązkowo osoby chcące profesjonalnie wykonywać zakres obowiązków służby bhp, określonych w stosownych przepisach prawa. Pojawiają się jednak wątpliwości, które nikt jak na razie nie zaprzecza, że członkowie samorządu będą musiały opłacić rejestrowe (wpisowe), comiesięczną składkę członkowską, wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC, dokonać opłaty za tzw. licencję upoważniającą do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i/lub samozatrudnienia. Członek samorządu byłby zobowiązany do przedstawienia pracodawcy/zleceniobiorcy stosownego zaświadczenia potwierdzającego wypełnienia przez niego obowiązku wynikającego z przynależności do samorządu, bez którego byłoby niemożliwe wykonywanie zadań służby bhp. Dlatego te kwestie są być może przeszkodą w ich akceptacji przez niemałą część środowiska. (2018-05-17)

Jerzy Kuśmider: Trzeba mieć tego świadomość,że ustawy uchwalają parlamentarzyści a nie delegaci OSPS BHP. Ponadto trzeba odróżnić samorząd gospodarczy od samorządu zawodowego,którego cel działania określa art. 17 konstytucji RP. Po co komu bezsensowny samorząd zawodowy pracowników służby bhp, albo pracowników socjalnych, czy też pracowników ochrony środowiska naturalnego. Byłby to precedens do tworzenia kolejnych samorządów już niekoniecznie zawodowych, takich jak samorząd zawodowy pracowników gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, pracowników MPC itp. itd. Należy nadmienić,że samorząd zawodowy w żadnym razie nie jest odmianą związku zawodowego. (2018-05-17)

Hirek: Może wreszcie dotrze do wszystkich po co się tworzy samorząd zawodowy. (2018-05-17)

Jędrek: Taaaaa... (2018-05-17)

Obywatel "P": Jędrek:Dobrze wiem co jest warte rozważenia. (2018-05-17)

członek OSPSBHP: Jędrek: "P. Marek Nościusz i spółka",owszem chcą samorządu zawodowego, ale ich przedstawiona wizja co do działalności samorządu nie jest popierana przez decydentów, dlatego dalsze prace nad tworzeniem samorządu tak długo trwają, bo prawie 4 lata i nie wiadomo czy w ogóle coś w tym temacie ruszy z kopyta. (2018-05-17)

Jolasia: Ewka: Co ty masz wspólnego z tą izbą bhp. Jeżeli tak bardzo jej pragniesz, to weź się za robotę i ją sobie twórz. Dla mnie izba bhp nic nie znaczy. Dla mnie ma znaczenie samorząd zawodowy służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby, a to istotna różnica. (2018-05-17)

Jędrek: Obywatelu ,,P"-warta rada rozważenia:) (2018-05-17)

Obywatel "P": Rezolutna: Nie powiedziałbym,że nią naprawdę jesteś. (2018-05-17)

Obywatel "P": Ja: Trzymaj się żonki a nie forum, a dostaniesz od niej szóstkę. (2018-05-17)

Ja: Obywatelu! Moja żonka za pierwsze zdanie wpisane tu.....nie wiem, czy w ramach litości postawiłaby Tobie choć tróję w gimnazjum....jeszcze....:( (2018-05-16)

Ewka: Izba bhp jest potrzebna po to aby chronić swych członków przez podniesienie kwalifikacji. Wykwalifikowany bhp-owiec nie zasiądzie na ławce oskarżonych. (2018-05-16)

Rezolutna: OBYWATELU> odczep sie od tego Marka. (2018-05-16)

Jerzy Kuśmider: Samorząd zawodowy nie jest po to,by ochraniał niedorajdów,oszustów,nieudaczników,czy przestępców. Wręcz przeciwnie jest po to by eliminować takich ze swoich szeregów,jeżeli dopuścili się oni niecnych czynów. (2018-05-16)

Obywatel "P": No tak wielu jest tzw." behapowców", którzy lekceważą swoje obowiązki uważając,że nic im za to nie grozi, ponieważ nie odpowiadają za stan bhp w firmie tylko pracodawca, chociaż odpowiadają za to co robią, lub czego nie robią narażając się tym samym na odpowiedzialność karną. A codo samorządu zawodowego, to uważam,że w takim wydaniu jak lansuje p. Marek Nościusz i spółka nic by tu nie pomógł samorząd.Trzeba mieć świadomość,że "behapowiec" też może być pociągnięty do odpowiedzialności. Nie ma to tamto! (2018-05-16)

No właśnie: Znowu dwoje bhp-owców jest na ławie oskarżonych. Dla nich już samorzad jest niepotrzebny. Naja swego opiekuna nazywa się prokurator rejonowy. (2018-05-15)

Maciek: normalny: Samorząd zawodowy niczego nie spowoduje w zachowaniu pracodawców zwłaszcza w śród tzw. \"upiorów\" ale może wymusić solidnej pracy u behapowców,ponieważ niektórzy mają z tym poważny kłopot. (2018-05-15)

bąbel: Jest też inna kwestia, a mianowicie służba bhp podlega pracodawcy, a PIP kontroluje pracodawcę ale także i jego służbę bhp w jaki sposób są wykonywane obowiązki w zakresie bhp zarówno przez pracodawcę lub jego „behapowca” na etacie, czy na umowę cywilno-prawną. To po co w takim razie potrzebny jest ten samorząd behapowcom, który nic nie będzie mógł zrobić, jeżeli coś przeskrobią? (2018-05-15)

zainteresowany: Mam poważne wątpliwości, czy samorząd zawodowy kiedykolwiek zostanie utworzony w drodze ustawy sejmowej.Dlaczego? Dlatego,że służba bhp w naszym systemie ochrony pracy,działa wyłącznie na szczeblu zakładowym, czyli u swojego pracodawcy. To służbie bhp jeszcze po co samorząd zawodowy skoro zrzesza się przede wszystkim w stowarzyszeniach pracowników służby bhp,lub w innych stowarzyszeniach zajmujących się sprawami bhp,albo w Krajowym Związku Zawodowym Techników i Inżynierów BHP. To w jakim celu mają służyć te ceregiele z tym samorządem niech ktoś mądry w końcu to wyjaśni dyskutującym. (2018-05-15)

Herod-Baba: Ewka: Oj głupiaś ty, oj głupia! (2018-05-15)

Ewka: poprawka jest kontrachentów a powinno być "kontraChentów" w domyśle osadzonych (2018-05-14)

Ewka: Pracodawcy którzy maja w d. warunki pracy. Wcześniej czy później wypełniaja cele zakładów karnych, gdzie stosuje się zespół środków i metod wychowawczych stosowanych w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności. Zakłady karne takich kontrachentów wypełniajacych cele posiadaja bez liku. (2018-05-13)

niezłośliwy: Wyjaśnienie dla Ewki:System penitencjarny «zespół środków i metod wychowawczych stosowanych w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności». (2018-05-13)

"cała" ewka: "Ewka: /.../ System penicentiarny /.../ (2018-05-11)" (2018-05-12)

Ewka: poprawka jest kontrachentów a powinno być "kontraChentów" w domyśle osadzonych (2018-05-11)

Ewka: Pracodawcy którzy maja w d. sprawy bhp istnieja i będa istnieć. Zawsze sie znajdzie taki który będzie prowadził sprawy od wypadku do wypadku albo od kontroli do kontroli. To tez jest metoda pracy która może skończyć sie za kratami. System penicentiarny też potrzebuje kontrachentów. Ale dla normalnych ludzi zawsze bhp powinno kojarzyć się z ograniczaniem kosztów, kosztów finansowych , psychicznych oraz społecznych. Tylko taki bhpowiec będzie specjalista a nie partaczem. (2018-05-11)

bąbel: Do minister i normalny; Nie piszcie bzdur, bo to wam nie przystoi. (2018-05-11)

Minister: Potwierdzone info: Samorząd powstanie na wniosek nowego resortu, który zostanie niebawem powołany - Ministerstwo Ironii, Sarkazmu i Hipokryzji oraz Cynizmu. (2018-05-11)

normalny: I samorząd spowoduje że pracodawcy którzy mają w d... sprawy bhp zmienią się diametralnie. A świstak siedzi i zawija w te sreberka. (2018-05-11)

st.insp.bhp: Do mały pracodawcy: Specjalista bhp ma rację. Ja przerabiałem podobny przypadek. Właściciel zakładu stolarskiego nie wykonał 2 nakazów PIP za co został ukarany karą grzywny a Okręgowy Inspektor Pracy podjął decyzję o zamknięciu zakładu ze względu na fatalne warunki bhp oraz skierował sprawę do prokuratury. Właściciel na początku się ty nie przejmował, nawet wyjechał na urlop za granicę. A w tym czasie zakład jego został unieruchomiony. Wtedy to dotarło do jego wiadomości co się stało i zrozumiał, że musi się podporządkować decyzjom PIP, jak chce dalej prowadzić swoją działalność. (2018-05-11)

specjalista bhp: Do mały pracodawca: Twój wpis, to przykład negatywnego myślenia i działania.Oby cię nie w wyprowadziły na manowce.Znam podobnych byłych już pracodawców,którzy wybrali podobną drogę rozwoju, a zakończyło się dla nich to katastrofą,bo likwidacją firmy spowodowane śmiertelnymi wypadkami przy pracy i buntem pracowników z powodu złych warunków pracy.Do tych pracodawców dotarł PIP i Prokurator.To nie jest straszenie. To jest dla ciebie tylko ostrzeżenie. (2018-05-11)

relista 2018: Szanowne koleżanki i koledzy dyskutanci: Uważam,że służba bhp zasługuje na swój samorząd zawodowy. Dlaczego? Dlatego,że służba ta jest służbą specyficzną,ponieważ rada ministrów (rząd) w swoim rozporządzeniu ustalił dla niej wymagania kwalifikacyjne,zakres obowiązków(22 zadania do wykonania)oraz uprawnienia do zakresu kontroli i wnioskowanie o stosowanie kar za naruszenie przepisów bhp.To rząd powinien zadbać,by taki samorząd powstał kierując do sejmu właściwy projekt ustawy a władze stowarzyszeń powinny lepiej niż dotychczas wykazać się determinacją w staraniu o samorząd.Innej drogi nie widzę niż ta,natomiast dyskusja będzie się przedłużać w nieskończoność,która niczego nie wniesie i nie zmieni.Nie może być tak,że kontrola i nadzór nad warunkami pracy jest oparta głównie na PIP, który próbuje zastępować służbę bhp.A PIP zostało powołane nie tylko do kontroli w zakresie bhp Pozdrawiam. (2018-05-11)

naiwny: Ewka: Od dawna analizuję twoje wpisy, piszesz takie brednie, jakbyś się najadła szaleju, albo jesteś ciągle pod wpływem? Kto zarabia na etacie w służbie bhp 11 tysięcy miesięcznie brutto? Ja takiego nie znam przynajmniej u nas na Podkarpaciu. (2018-05-11)

Ja: Popieraczu! Jest zatrudnienie behapika lub zapewnienie wykonywanie zadań służby, co zaś zatrudnieniem raczej nie jest:) (2018-05-10)

Ja: Siódemka brutto, to raczej mało za m-c....przeliczając, to na ilosść szkoleń okresowych po 3,99zeta przechodzi w tysiące ludków:(....a jeszcze podział na grupy i branże, to choroba aparatu mowy może dopaść:(....a choroby zawodowej nikt nie uzna, bo to przeca nie stan nauczycielski:( (2018-05-10)

Popieracz: Wprawdzie doradca ma racje, że behapowcy nie są potrzebni dla pracodawcy a z Kodeksu Pracy powinno wykreślić nałżony obowiązek na pracodawcę zatrudniania behapowca. A jeżeli chodzi o Samorząd Zawodowy, to niech tworzą młodzi i wielce wykształceni behapowcy, natomiast w Sowarzyszeniu BHP niech zostaną emerytowani behapowcy lub przyszl emeryci. Jedni i drudzy powinni być wyprowadzeni z zakładów pracy. (2018-05-10)

Ewka: Nie miałeś nigdy do czynienia z bhpowcem. To z czym sie zetknołeś to byli papracze. Do firm gdzie ja obsługuję PIP-ole nie przychodzą. Bo wiedza że sa tam zbędni. Tam gdzie zatrudniono papracza PIP przyłazi i wydaje nakazy albo inne brednie. Średnio rozgarnięty bhpowiec zarabia przynajmniej 7000,- PLN na etacie brutto. I dla pracodawcy jest opłacalny. Przedstawia pracodawcy wynik ekonomiczny swego działania albo ryzyko ekonomiczne ominięcia jakiegoś wymagania. Pracodawca to nie tłuk ani inny gamoń. Jakby nie umiał liczyć to by był juz zlicytowany. Dla niego jest ważne czy zapewnić szczepienie przeciw grypie dla pracowników czy ponieść koszt chorób tych pracowników co nie byli szczepieni. To jest proste liczenie. I tak z każdym przedsięwzięciem. Proponujesz nowe rozwiązanie za 3 mln PLN to pokaz pracodawcy że jest to inwestycja opłacalna. Po pewnym czasie okaże sie że Twoje doradztwo w tej dziedzinie przynosi firmie zauważalny efekt ekonomiczny więc żebyś nie uciekła otrzymasz właściwy ekwiwalent w postaci wynagrodzenia za pracę. Dobry bhpowiec zarabia 11000,- PLN i nie mówi o pieniądzach ani o obowiązku wyliczenia etatu. W firmir jest tylu bhpowców aby byli oni ekonomicznie potrzebni. Jeśli jedyną rzeczą jako umie bhpowiec to płakać na marne zarobki to świadczy tylko o jednym. Taki jest jego poziom - czyli papracz. Papracze nie chcą podnosić kwalifikacji, Papracze nie chca samorzadu zawodowego bhp. Oni chca tylko narzekać albo wszystkich dookoła opluwać. (2018-05-10)

Ja: Doradco:) Ty ,,morze-pomorzesz"?Co?....kiedy zaś behapik potrzebny można bez większych problemów z KP, liczby zatrudnionych i kategorii ryzyka wywnioskować raczej.:) (2018-05-10)

Doradca: Ba, w Kodeksie Pracy stoi, że pracodawca obowiązany jest zatrudnić behapowca, to jest bzdurny ewenement nakazowy. Natomiast w kodeksie pracy nie ma obowiązku np. zatrudniać sprzątaczki czy jakiegoś innego pracownika o jakiejś tam specjalności. Pracodawca, jak potrzebuje jakiegoś fachowca, to korzysta z zewnętrzej firmy. A do kontroli pracodawcy są uprawnione odpowiednie służby, tylko że są one niewiarygodne. Wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest zbyt wiele w stosunku do ilości zakładów pracy i zatrudnionych. A tak na marginesie, przecież pracodawca i tak odpowiada za stan warunków pracya w tym za bhp, to po co mu behapowiec jest potrzebny, który nic mu nie pomorze a wręcz przeszkadza. (2018-05-10)

No proszę: 300000 zł oszczędności na bhp przez 5 lat. Można? PS. Trzeba założyć wątek: "Patologia pracodawców" (2018-05-10)

mały pracodawca: Musicie to sobie wbić do głowy, że dla nas te całe bhp, to są koszty. Nic więcej. A co mnie jakieś wypadki obchodzą. Płacę pieniądze na zus, płacę oc. Nie miałem kontroli przez 5 lat. Zaoszczędziłem około 300 tyś zł na bhp. Teraz wydałem na spełnienie nakazu 5 tyś zł dla behapowca. Opłaca się ? A tak bym musiał zatrudnić behapowca kupować różne środki, płacić ekwiwalenty, tworzyć różne niepotrzebne papiery. No teraz musiałem z neta ściągnąć jakieś oceny ryzyka, bo pan inspektor mi nakazał. coś tam sprawdził bąkał, że słabe, a ja do niego - spełniłem wymaganie prawne? zapoznałem pracowników, to dajcie mi spokój ha ha ha. A wy się łudzicie, że jakiś samorząd powstanie. (2018-05-10)

st.insp.bhp: Zgadzam się ze specjalistą bhp, to pracodawca dokonuje wyboru kto będzie u nie go szkolił pracowników w zakresie bhp. To on przeważnie wybiera najtańszą ofertę i będzie się domagał jak najkrótszego szkolenia, wydania i szybkiego zaświadczeń,bo to go najbardziej interesuje, w takim szkoleniu. Reszta jest dla niego mało ważna, wypadki i takie tam. (2018-05-10)

pracodawca "x": w branży: Ceny za szkolenia bhp nie regulują żadne przepisy prawne. Ceny te reguluje rynek, na którym decyduje podaż i popyt.Co do cen za szkolenie to umawiają się strony i nic nikomu do tego, ponieważ obowiązuje tutaj także tajemnica handlowa, tak dla przypomnienia niektórym. (2018-05-10)

radca prawny: Do też specjalista i Ewka: Proszę nie mylić samorządu zawodowego od samorządu gospodarczego, bo to są dwa różne pojęcia. (2018-05-10)

budowlaniec: Zgadzam się ze specjalistą bhp. Samorząd zawodowy nie jest od pilnowania cen między innymi za wszystkie usługi bhp oferowane na rynku zwłaszcza przez różnych przedsiębiorców, w tym za szkolenia bhp również. Samorząd zawodowy mówiąc w skrócie jest od sprawowania pieczy nad pracą swoich członków i odpowiedzialnością zawodową z tym związaną.W określonych przypadkach samorząd może pozbawić swojego członka praw do wykonywania zawodu wykluczając z go zawodu lub na pewien czas zawiesić jego uprawnienia, bądź zastosować kary: upomnienia, nagany, kary pieniężnej o ile są one przewidziane, np. w ustawie o samorządzie zawodowym, statucie, czy kodeksie etyki zawodowej. (2018-05-10)

specjalista bhp: Do Ewka: Skoro poruszyłaś temat szkolenia jak się domyślam okresowego bhp, to zacznę od tego,że: Zgodnie z interpretacją obowiązujących przepisów normujących te kwestię, to: „ Każdy szkolić może, trochę lepiej lub gorzej” (…). Jeżeli chodzi o szkolenia okresowe bhp, to nie wchodzą one w zakres obowiązku służby bhp, zatem tu samorząd zawodowy nie miałby kompetencji do oceniania jakości takiego szkolenia zwłaszcza , jeżeliby szkolenie takie prowadziła osoba spoza kręgu służby bhp. To zadanie jest wyłącznie dla PIP, który powinien starannie kontrolować szkolenia bhp pod kątem ich zgodności z przepisami w tym zakresie.Tu żadna cena za szkolenia nie ma znaczenia, ma natomiast jego jakość, a więc kto prowadzi szkolenie, jakie posiada kwalifikacje, na podstawie jakich programów szkolenia i jakich użył środków dydaktycznych i ile trwało takie szkolenie w wymiarze czasowym, jaka została stworzona dokumentacja szkolenia. (2018-05-10)

Ktoś?: bajobongaja:Minęło prawie 4 lata od wywiadu pana Marka, co nie zmienia faktu,że to były tylko obiecanki, a powiem wprost kiełbasa wyborcza, która nie wszystkim jest do smaku. (2018-05-09)

bajobongobaja: Minęło już 4 lata od wywiadu P. Marka Nościusza dla PROMOTORA, który rozpalił wśród członków OSPS BHP,ale nie tylko nadzieję dla możliwości utworzenia samorządu zawodowego. Niczego specjalnego nie obiecał, tylko podzielił się swoimi odczuciami na temat dość powiedzieć kontrowersyjnego pomysłu, który niewątpliwie podzielił środowisko behapowskie.Stąd trwa tak długo dyskusja na ten temat. (2018-05-09)

technik: Już wiadomo,że nie nastąpi żadna nowa inicjatywa ze strony OSPS BHP w kierunku podjęcia starań w ministerstwie pracy i sejmie w sprawie złożenia projektu ustawy o samorządzie zawodowym służby bhp. Bo temat ten przestał być nośny. (2018-05-09)

Ewka: Pojedzie taki bhpowiec ze 50 km samochodem. Strzeli szkolenie za 3,99 dla 5-8 pracowników wystawi zaświadczenia i im to zawiezie. zarobi jakieś 20 PLN na paliwo wyda 40 PLN i nawet podatku nie musi płacic. Jest jeden problem, bhpowiec za 3,99 nie ma samochodu, jest zdrowszy i przemieszcza sie per pedes. Ja takich podziwiam. Taki bhpowiec też jest potrzebny aby pokazać jaka jest różnica zawodowca od papracza. Jak będzie zdarzenie typu cięższego to przecież trzeba będzie takiego zamknąć. Organy ścigania, wymiar sprawiedliwości a także więziennictwo też powinno miec zajęcie. A to już wielki sukces dać sie zapuszkować za 3,99. Chwała takiemu i krata (2018-05-08)

Ewka: Behapowcy za 3,99.Im izba nie jest potrzebna. Oni nawet nie psuja rynku. Jaki poziom taka cena. Nic dodać nic ująć. (2018-05-08)

też specjalista: samorząd będzie czuwał aby nie psuć rynku i nie schodzić poniżej 3,99; a za kierowników 5,99. (2018-05-08)

specjalista: U mnie po 3,99 można przejść okresowe szkolenie bhp. Zapraszam. (2018-05-08)

w branży: Tam gdzie jest kasa nie ma kumpli z branży, tylko jest walka o klienta i wzajemne kopanie dołków. Potem się dziwicie, że aby zdobyć zlecenia, szkolenia robią za 5 zł od osoby. (2018-05-08)

skalamendra: wy najpierw się dogadajcie. potem myślcie o samorządach. To chyba ewenement na skalę światową, żeby jedno środowisko, a tak podzielone. PS. Policjant zawsze będzie bronić Policjanta bez względu na stopień służbowy, a wy sobie do oczu skaczecie. Ciemno to widzę... (2018-05-08)

specjalista: I bardzo dobrze. Po co nam konkurencja techników. Naprodukowano was od groma i ciut ciut. I po co, żeby nam chleb zabierać. (2018-05-08)

technik: technik bhp: "Pan Marek Nościusz jako ówczesny prezes OSPS BHP w wywiadzie dla PROMOTORA NR9/2014 nakreślił wizję przyszłego samorządu zawodowego pracowników służby bhp, z którą to wizją trudno się jest zgodzić i oczywiście z tego tytułu poprzeć także w stowarzyszeniach i poza nimi, a zwłaszcza w sejmie przy uchwalaniu ustawy o tym samorządzie. Wątpliwości budzi sposób sprawowania kontroli samorządu zawodowego nad wykonywaniem obowiązków zawodowych służby bhp i sposób uzyskiwania „uprawnień”do wykonywania 22 zadań służby bhp wynikających z przepisów kodeksu pracy a w szczególności z rozporządzenia ws służby. bhp. Pan Marek Nosciusz stwierdza wprost,że gdyby był samorząd zawodowy. To by nie doszło do degradacji techników bhp z funkcji specjalisty do st. inspektora ds. bhp, co nie jest sprawą najważniejszą. Ważniejszą sprawą dla techników bhp zatrudnionych na stanowisku st. inspektora jest pozbawienie ich możliwości zatrudnienia na umowach cywilno-prawnych, czegoś takiego nie ma w żadnym państwie należącym do UE i poza nią oraz żadnym innym zawodzie w naszym kraju. Zapomniał dodać,że wtedy został popełniony wielki błąd pomimo, że istniały stowarzyszenia pracowników służby bhp, które nawet nie kiwnęły palcem w tej sprawie i do dzisiaj nie podjęły się naprawy tego błędu. Pytanie co jeszcze robią technicy bhp w tych stowarzyszeniach?" (2017-12-03) (2018-05-07)

Basta: Kasia ma rację i basta! (2018-05-07)

Kasia: A może by tak podjac działania i odwołać zarzad na zjeżdzie nadzwyczajnym. (2018-05-07)

licznik: Co jest? Rano było ponad 850 wpisów, teraz zostało tylko 600 ??? Miał być rekord. (2018-05-07)

Delegat: Teraz już tylko dokonać oceny na Zjeździe przez podniesienie ręki (2018-05-07)

kibic: Już wiadomo,że nie nastąpi żadna nowa inicjatywa ze strony OSPS BHP w kierunku podjęcia starań w ministerstwie pracy i sejmie w sprawie złożenia projektu ustawy o samorządzie zawodowym służby bhp. Bo temat ten przestał być nośny. (2018-05-07)

lelum polelum: Na pewno większość tzw. „behapowców” śledzi losy zapowiadanego sukcesu utworzenia samorządu zawodowego, jak na razie to nic z tego nie wychodzi. Nie wystarczą tylko dobre chęci, jeżeli jest brak determinacji, a tak właśnie jest. Wychodzi przysłowiowe lelum polelum. (2018-05-07)

Gonzo: Do wszystkich: Potrzebny jest przede wszystkim projekt ustawy o samorządzie zawodowym , statut, kodeks etyki zawodowej pracownika służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby. A tu cisza, po prostu klapa i to totalna. (2018-05-07)

nowy w branży: Ps. Opuściłem wyraz do . Przepraszam za pomyłkę (2018-05-07)

nowy w branży: Znany: Piszesz o jakim projekcie statutu,o samorządzie bhp. To jest bezsensowne czcze gadanie. Potrzebny jest do złożenia w sejmie dobry projekt ustawy o samorządzie zawodowym służby bhp z uzasadnieniem, napisany przez prawników z doświadczeniem, choćby po to, by nie wrzucono go kosza. Taki projekt musi mieć poparcie i wsparcie, bo inaczej z tego nic nie będzie. Wiedzą o tym bardzo dobrze ci co mieli cokolwiek wspólnego z polityką. (2018-05-07)

bezstronny.: Tu nie chodzi o bicie rekordów wpisów, ale chodzi o merytoryczną dyskusję i wymianę zdań na temat samorządu zawodowego. O wiele łatwiej by było dyskutować,jeżeliby był znany dyskutantom projekt ustawy o samorządzie zapowiadany ponad dwa lata temu. I co mamy? Ano niewiele, bo dyskusję tak naprawdę nie wiele znaczącą, która wprowadza w szeregi służby bhp niepewność, a niektórych dyskutantów nawet nerwowość da się zauważyć. (2018-05-07)

Leokadia: soon: Lepiej na pewno by było, byś powstrzymał się od swoich niejasnych komentarzy. (2018-05-07)

Ferdzio: Idziecie na rekord powielanych kilkukrotnie wpisów w tym wacku. Myślę, że w maju przekroczymy 1000 wpisów. Atest się cieszy. wejścia na stronę są, ruch się odbywa, no i gra gitara ;) (2018-05-07)

kolega Wacka: Radosny = Wacek (2018-05-07)

Radosny: Wszyscy wpisujący się są bliżej emerytury tojest nieuniknione na prykład założyciel OSPSBHP od kilku lat jest na emeryturze zaś twórcy samorządu zawodowego też kiedyś będą emerytami ale wspomnienia po sobie pozostawią. (2018-05-07)

Znany: DUDEK I Marek NIE ODPUSZCZAJCIE - DO DZIEŁA- trzymam kciuki! (2018-05-06)

ci dwaj: „Kto jest kim” – vide Atest nr 11/2014 – „Waldemar Dudek (Kraków) - W. Dudek zajmuje się przygotowaniem ustawy o samorządzie zawodowym oraz statutu Polskiej Izby BHP.” + Cytat z wywiadu z Markiem Nościuszem (PROMOTOR 09/2014 r.) - - - „…co pewien okres powinna następować weryfikacja uprawnień, działalności, wiedzy czy przynależności pracownika służby BHP. Ta WERYFIKACJA NIE POWINNA SIĘ ODBYWAĆ NA ZASADZIE EGZAMINU. Potwierdzeniem weryfikacji byłoby np. obowiązkowe uczestnictwo, choćby raz na dwa lata, w konferencjach ogólnopolskich o tematyce BHP organizowanych przez obiektywne instytucje, takie jak: CIOP, PIP czy samorząd, lub uczestnictwo dwa razy w roku w konferencjach lokalnych organizowanych przez stowarzyszenia czy samorząd zawodowy.” (2018-05-06)

  Next >>


[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-691]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 29775198