ATEST Ochrona Pracy

20 lipca 2017 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Samorząd zawodowy

Liczba wpisów: 202.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

xyz: Login masz racje jeszcze Rzeszów a i Zielona Góra (2017-07-20)

xyz: Brawo kto chce to wiemy chyba . (2017-07-20)

zbulwersowany: Pytanie samo się rodzi komu tak bardzo zależy na tym samorządzie i jaki w tym widzi interes? Niech się przyzna publicznie do swojego idiotycznego pomysłu. (2017-07-19)

Gonzo: Zgadzam się z Janem i Longinem samorząd zawodowy to mrzonki mniejszości. Większość środowiska "behapowskiego" jest przeciwna samorządowi czemu dała wyraz poprzez "bojkot seminarium" , bo tak należy rozumieć jego nieudaną organizację. (2017-07-19)

Bogna: Brawo Jan: Wreszcie sprowadziłeś to całe towarzystwo "utopistów" na drogę logicznego myślenia. Chwała Ci za to! (2017-07-19)

Longin: Pan Dudek i cała reszta prominentów z OSPS BHP wymyślili sobie temat zastępczy,w którym przewidzieli,że będzie on wałkowany chociażby na tym forum. Ale nie przewidzieli tylko jednego,że ten ich pomysł spotka się z tak dużym sprzeciwem dyskutantów forum Atest-u. (2017-07-19)

Jan: Marzyciele - oderwani od rzeczywistości... Nie macie pojęcia o prawie, a tylko zgłaszacie oczekiwania z krainy mchu i paproci... Zbierzcie 233 podpisy poselskie oraz klub, który zgłosi wasz projekt - to będziecie mieli samorząd. Ale jak pokazuje życie - realnie nie macie szans przez kilka kadencji parlamentu. Jest wiele innych poważnych problemów, którymi trzeba się zając. Bo jak wskazują wypowiedzi i działania organizacji pracodawców - robi się wszystko by problem bhp został spłycony lub całkowicie zniknął z Kodeksu pracy. Bijecie pianę o coś mało realnego a nie zajmujecie się tym co ważne. Nie jesteście większością środowiska, tylko mniejszością. Większość nie jest zainteresowana mrzonkami science fiction... (2017-07-18)

Jośko !: Co to oznacza statut Polskiej Izby BHP? według mnie to nic lub prawie niewiele. (2017-07-16)

Jagoda: Samorząd zawodowy na pewno miałby sens gdyby wcześniej zostały zmienione zapisy w kodeksie pracy i nowym rozporządzeniu o służbie bhp.Wówczas projekt ustawy o samorządzie zawodowym mógłby uregulować tylko zasady funkcjonowania samorządu zawodowego, jako polskiej Izby Samorządu Zawodowego Pracowników Służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby, co nie byłoby także łatwym zadaniem do osiągnięcia. (2017-07-16)

juras: Jak na razie to utworzenie samorządu to poroniony pomysł. (2017-07-16)

Jolasia: Na pewno samorząd byłby pożądany, gdyby zostało przywrócone bhp branżowe. Wtedy służba bhp mogłaby być traktowana o wiele poważniej niż dzisiaj. Można by wprowadzić certyfikaty kompetencji służby bhp górnictwa, energetyki,hutnictwa,budownictwa itd.itp. (2017-07-16)

Herod-Baba: lopatologicznie: Jak to widać z twojej wypowiedzi to pomysł utworzenia samorządu zawodowego to wytwór nieodpowiedzialności niektórych osób liczących na tani poklask i popularność. Ale się okazało,że tak nie jest i o to stała się wielka klapa z tego pomysłu, która kompromituje jej autorów. (2017-07-16)

Klemens: I to jest zadanie dla OSPS BHP i innych pochodnych stowarzyszeń, by przepisy o służbie bhp rychło zmienić w ramach dobrej zmiany przez ten rząd co jest realnym przedsięwzięciem. (2017-07-16)

Leon: Popieram stanowisko podpowiadacza. (2017-07-16)

podpowiadacz: Samorząd zawodowy w żadnym wypadku nie jest potrzebny nikomu i nie znajduje żadnego uzasadnienia by go tworzyć w najbliższym czasie. Natomiast potrzebna jest niezwłocznie zmiana przepisów o służbie bhp, która w obecnej sytuacji nie przystaje do rzeczywistości.Przypomnę,że 22 zadania zostały wprowadzone przez niejakiego typowego urzędnika p. J.Kowalskiego,który miał niewielkie pojęcie o służbie bhp.Większość z tych zadań jest nie wykonywana przez osoby zatrudnione w służbie bhp,bądź wykonujące zadania tej służby w sposób przez siebie nie zawiniony, bo po prostu nie ma okazji wykonać ich u danego pracodawcy. (2017-07-16)

bezstronny: Zarząd Główny OSPS BHP postanowił o utworzeniu nowej korporacji zawodowej jakim miałby być samorząd zawodowy pracowników służby bhp a nie samej służby bhp, co oznacza w praktyce znaczną różnicę choćby prawną również. Nie będę jednak wyjaśniał na czym ta różnica polega. Jednak ten pomysł spalił na panewce o czym wielu uczestników dyskusji napisało. Ale jednak to nie dociera do entuzjastów pomysłu utworzenia samorzadu i nie chcą się oni przyznać do klapy zwanej porażką i to przez nokaut posługując się językiem bokserskim. (2017-07-16)

forumowicz: I tak kończą się ambicje zwykłych behapowców, którzy posiadają tytuł "prezesa" porównywalny z "prezesem" koła wędkarskiego. Tak naprawdę, to rada dla wszystkich prezesów oddziałowych - Trzeba znać swoje miejsce w szeregu. (2017-07-16)

samorzadny: Tak w celu sprostowania i dla jasności - To nie poprzedni prezes M.N. był inicjatorem utworzenia samorządu.. On tylko ten temat podłapał od Pana Waldemara Dudka z Krakowa i wykorzystał go do kampanii wyborczej. Ale warto pamiętać, że to Dudek był inicjatorem. (2017-07-15)

barabak: Jak się okazało to sprawa utworzenia samorządu nie zalicza się do błahych spraw do załatwienia. Seminarium poświęcone tej akurat sprawie miało dać odpowiedź pomysłodawcom czy mają rację co do inicjatywy, czy może się mylą. Jak się okazało to ta inicjatywa zapoczątkowana przez byłego już prezesa zarządu OSPS BHP nie spotkała się z aprobatą samych członków stowarzyszenia, ale nie tylko. Zatem mogą spać spokojnie przeciwnicy utworzenia samorządu przez co najmniej dekadę, a niektórzy nawet do swojej emerytury. (2017-07-15)

ktoś coś !: Może nareszcie zrozumieją to W. Gudalewicz i inni,że samorządu "NIET" (2017-07-11)

Rebeka: Brawo Zdzinek, brawo Jośko! Trafne uwagi i spostrzeżenia. Ale wiary brakuje zarazem entuzjastom i przekonania pozostałym dyskutantom. (2017-07-11)

Zdzinek: Zdzinek: Zgadzam się z Leonem i dodam tylko, panie i panowie więcej pokory i nie mylcie pojęć, bo czym innym jest powołanie izby handlowej bhp,czy stowarzyszenia bhp a zupełnie czym innym jest utworzenie samorządu zawodowego służby bhp na mocy przepisów art.17 Konstytucji RP - uchwalonej w drodze ustawy przez sejm, gdzie w obecnej sytuacji politycznej jest to po prostu nierealne - czego nie wszyscy chcą pojąć i zrozumieć, a szkoda.Żaden tu wysiłek intelektualny nie pomoże, tylko ostra walka o samorząd, tylko której nie ma się kto podjąć tak naprawdę. I tu jest problem a raczej całe sedno sprawy. Jest wielka ochota, ale możliwości już niewielkie do działania. (2017-07-07) (2017-07-11)

Jośko !: Szanowni dyskutanci!: By mógł powstać samorząd zawodowy pracowników służby bhp, bo o taki przecież chodzi to najpierw musi być tzw. zawód "behapowca" wpisany na listę zawodów zaufania publicznego, co budzi od dawna pewien opór ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. I to należałoby jak najszybciej przełamać. Także już napisano o tym wcześniej. ale się powtórzę kolejną sprawą to jest dobrze napisany projekt ustawy o zawodzie pracownika służby bhp i jego samorządzie. Bez silnego wsparcia posłów i senatorów ,a także a może przede wszystkim ministerstwa rodziny(...) i lobby w tej sprawie oraz bez determinacji wszystkich organizacji "behapowskich" nie ma żadnych szans na rychłe powstanie samorządu zawodowego. Trzeba mieć tego świadomość. Ktoś powinien zadecydować działamy ostro, albo zapominamy o całej sprawie. Innej drogi po prostu nie ma. (2017-07-11)

Leokadia: Jestem tego samego zdania. (2017-07-08)

wierzący: Pełna zgoda,że utworzenie samorządu zawodowego pracowników służby bhp należeć będzie do bardzo trudnego zadania dla ZG OSPS BHP. W obecnej rzeczywistości politycznej gdyby doszło do tego był by to wielki sukces dobrej zmiany na co się jak na razie nie zanosi i chyba jednak,na nią nie można specjalnie liczyć. (2017-07-08)

życzliwy: Chciałbym przytoczyć porównanie utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp,chociażby na przykładzie starań o swój samorząd zawodowy pracowników socjalnych, których okres rozpoczął się w roku 2005. Tak bo dokładnie dnia 26 lutego nosi datę projektu ustawy o zawodzie pracownika socjalnego i samorządzie zawodowym pracowników socjalnych. I co ? A no w 2007 roku pojawiła się nadzieja i obietnica ówczesnego ministerstwa ds. pracy (...), że utworzenie samorządu to kwestia czasu. I co dalej? A no widać jak to wówczas dotrzymywano obietnic. Mamy rok 2017 i ani widu i ani słychu o tym samorządzie. Proszę zważyć teraz,że samorząd zawodowy pracowników służby bhp może czekać podobny los do podzielenia i i tego nie można być pewnym,że oba samorządy w ogóle kiedyś jeszcze powstaną. Obym się mylił. Pozdrawiam wszystkich dyskutantów. (2017-07-08)

lelum polelum: Brawo pracodawco\"X\" za cenne spostrzeżenie. (2017-07-08)

pracodawca "x": barabak przytoczył słuszność sprawie, ponieważ niczym nie jest uzasadniony argument powołania samorządu zawodowego służby bhp,gdyż pełniona funkcja inspektora czy specjalisty bhp nawet na etacie niczym się nie wyróżnia od innych stanowisk administracyjnych ,czy technicznych w każdym zakładzie pracy, prywatnym czy państwowym tym bardziej. Wiele istnieje zawodów bądź stanowisk bardzo ważnych dla gospodarki i nie posiada swojego samorządu zawodowego, a nawet swojego stowarzyszenia i jest dobrze. Więc o co tu w tym tak na prawdę chodzi, czy czasem nie o akt nowej organizacji sterowanej przez niewiadomego inicjatora i w jakim celu? (2017-07-06)

barabak: Nikt kto rozumie zadania służby bhp nie poprze powstania jakiegoś samorządu zawodowego tej służby bhp już tylko z nazwy, wymyślonej jeszcze za czasów PRL. Służba bhp jest do dzisiaj traktowana jak administracyjna służba, podobnie jak służba pracownicza, a nie jak np. służby techniczne niekiedy niezbędne dla funkcjonowania firmy. (2017-07-04)

Klemens: Jak widać to p.Marek Nosciusz nie zraża się niepowodzeniem i z uporem maniaka wmawia ,że lekiem na całe zło w służbie bhp jest samorząd. zawodowy, który powinien powstać, to oczywiście jest czysta bzdura wymyślona przez samego autora pomysłu niechcianego przez samych "behapowców". (2017-07-02) (2017-07-02)

lelum polelum: Jak widać to nie zanosi się na rychłe utworzenie samorządu zawodowego służby bhp,która to inicjatywa przerosła możliwości i ambicje niektórych członków zarządu OSPS BHP i spaliła na przysłowiowej panewce. (2017-07-01)

zrzeszony: Od samej tylko inicjatywy samorząd zawodowy służby bhp nie powstanie. Ale jest wiele osób naiwnych na tym forum, którzy myślą inaczej,że samorząd powstanie i rozwiąże wszystkie problemy zarówno stowarzyszenia jak i jego członków oraz niezrzeszonych. Jednak tak się nie stanie. (2017-07-01)

ktoś coś !: Mam wątpliwości czy inicjatywę pomysłu utworzenia samorządu można nazwać,tak po prostu inowacyjną inicjatywą? (2017-06-28)

zainteresowany: Macieju Ś.:Twoim standardem stała się wypowiedź zresztą wielce niefortunna byłego prezesa OSPS BHP. na temat samorządu zawodowego, którą jak mantrę powtarzasz na tym forum dyskusyjnym, by zniechęcić i obrzydzić dyskutantom inicjatywę utworzenia samorządu zawodowego służby bhp. Tu nie chodzi,by się obawiać samorządu zawodowego, bo wiele innych samorządów zawodowych już istnieje i ma się dobrze. Natomiast jest jeden ważny problem, który nie zachęca do inicjatywy Pana "MARKA", mianowicie jest ona czystą fikcją. Sam jego wywiad otworzył drogę tylko do dyskusji, to za mało należało opisać np. na łamach ATEST-u dokładnie na czym polegała by inicjatywa utworzenia "samorządu":,jakie są plusy i minusy działalności samorządu i jaka czeka ciężka droga połączona z ciężką pracą i walką o samorząd w parlamencie zainteresowanych "nowatorów" tak trudnego do zrealizowania pomysłu, co zresztą wielu dyskutantów na ten temat wyraziło swój pogląd, wcale jednak nie negatywny. (2017-06-28)

Leokadia: Trzeba postawić sobie pytanie. Kto się boi samorządu zawodowego? Na dzień dzisiejszy nikt nie odpowiedział w szerokiej dyskusji na to pytanie. Spróbujmy nad tym podyskutować. (2017-06-27)

Juras: Do delegat V: Utworzono nowy wątek dot.seminarium zawodowego. Może i potrzebnie, ale należy pamiętać,że już za chwilę te wcześniejsze wątki mogą być usunięte, ponieważ zbyt długo utrzymują się na forum i zawierają rekordową ilość wpisów, co tylko może świadczyć o dużym zainteresowaniu tego tematu wśród dyskutujących, jak sadzę,że to głosy nie tylko samych tzw. "behapowców". (2017-06-27)

Delegat V: Ten z Rzeszowa ostatnio na Zjeździe mocno krzyczał, żeby się pokazać. Ale delegaci nie dali mu wiary i wszystkie jego wnioski odrzucili zwykłą większością głosów hihi. I tyle z tego pozostało. Ambicje, to nie "fszystko" trzeba mieć jeszcze poparcie. A ja mam poparcie - nie mylić z "parciem na szkło" (2017-06-10)

FIU: Nareszcie po rozum do głowy po ,co samorząd a taki jeden z Rzeszowa koniecznie chce zostać Prezesem Samorządu i zarabiać krocie hahaha.A za robote się brać panie ..... (2017-06-08)

Leon: Nie należy się martwić samorządu zawodowego nie będzie, bo samorząd zawodowy to po prostu fanaberia. (2017-06-08)

Magdalena: fuj; Popieram twój postulat. Nikt nie będzie utrzymywał ani też dotował etaty wysoko opłacane, zwłaszcza funkcjonariuszy z Z.G. OSPS BHP. Chyba,że będą to wolontariusze do prowadzenia biur samorządu zawodowego w co po prostu nie wierzę. (2017-06-01)

fuj: I tu LAIK MA RACJE PO CO KOMU SAMORZĄD NIKT NIE BEDZI UTRZYMYWAŁ KIEROWNICTWA SAMORZĄDÓW DO PRACY MYŚLICIELE ( SAME CWANIAKI ) (2017-06-01)

niezłośliwy: Przypomnę- było kiedyś już powiedziane i napisane na tym forum,że pracownicy służby bhp tworzą samorząd zawodowy powołany w celu reprezentowania zawodowych,społecznych i gospodarczych interesów tego zawodu. Tu jednak pomylono pojęcia, bo to są zadania stowarzyszenia,a nie samorządu zawodowego jak stanowi zapis art. 17 ust.1i2 Konstytucji RP. (2017-05-30)

kakaja szoł: Macieju: Przeszkadza ci dyskusja, niby dlaczego? Jak jest ona ciekawa, nie zaś banalna, jak na innych wątkach tego forum, gzie piszą jej autorzy o wątpliwych kwalifikacjach. Dziwne,że przedstawiciele władzy OSPS BHP,nie zabierają głosu na tym forum? Ale jak się okazuje to nie mają oni nic konkretnego do powiedzenia na temat omawianej kwestii. Czyli samorządu zawodowego, którego sobie sami ubzdurali. (2017-05-30)

Zaniepokojony: Dziekuje Ci Realisto za glos rozsadku. (2017-05-24)

służba bhp: Uważam ,że osoby twardo stojące za samorządem powinny odejsć ze stowarzyszenia.O ile sie nie mylę do stowarzyszenia należeć powinny osoby ,które są pracownikami słuzby bhp ,a nie byli dyrektorzy Zastanówcie się . (2017-05-24)

Maciej: A kto robi te zamieszanie, jak nie sami forumowicze ciągnąc ten temat - "z uporem maniaka" Czy ktoś oficjalnie wypowiada się z władzy? No właśnie, jak to by napisał Zenek (2017-05-24)

Realista: Dalej z uporem godnym maniaka OSPSBHP brnie w "ślepą uliczkę"... Jest tyle ważniejszych problemów o których nie mówi się - a za pewien okres czasu obudzimy się z przysłowiową "ręką w nocniku". Sprawa samorządu to tylko temat zastępczy, który kieruje stowarzyszenie na złe tory. Niech wreszcie ci marzyciele oderwani od codziennej rzeczywistości wezmą się za problemy nurtujące środowisko a nie robią od bardzo długiego czasu zamieszanie z którego jak do tej pory nic nie wynikło... (2017-05-24)

laik.: Jaka służba bhp, takie jej stowarzyszenie,a jeszcze do tego żądają niektórzy"behapowcy" utworzenia samorządu zawodowego.Pytanie tylko po co? (2017-05-23)

niezrzeszony: Możecie zwoływać 100 i więcej zjazdów w OSPS BHP i nic z tego, ponieważ to żaden wasz zjazd, czy nawet super zjazd nie jest w stanie utworzyć "samorząd zawodowy". Trzeba efektywnego działania w tym kierunku o czym już wielokrotnie pisano na tym forum, by do sejmu trafił dobry projekt ustawy o samorządzie zawodowym i był poddany jak najszybciej ścieżce legislacyjnej, a nie tracenie czasu i pieniędzy na zbędnych na ten temat dyskusjach w tym na nie przygotowanych tematycznie zjazdach, jak to ma miejsce, które nic nie dają nikomu dobrego. Pozdrawiam dyskutantów tylko logicznie myślących. (2017-05-23)

bezstronny: Do wierny:Jesteś zbyt łatwowierny, a to zbyt wielka wada. (2017-05-23)

Helena: Szanowni dyskutanci! Trzymajcie się wątku i jego tematu w dyskusji. Przypominam powinniśmy dyskutować raczej nad rolą w przyszłości samorządu zawodowego o ile on w ogóle powstanie, a nie o bieżących wydarzeniach jakie mają miejsce tym bardzie na jego nadzwyczajnym zjeździe, bo niewielu to tak naprawdę obchodzi. (2017-05-23)

Mendel: A ja osobiście złożyłem już rezygnację z członkostwa w ospsbhp. Nie chcę szargać sobie opinii przynależnością do tego towarzystwa wzajemnego oczerniania. (2017-05-22)

Delegat V: Mi osobiście zjazd sie podobał. Nie da sie przegłosować knota prawnego. i TAK TRZYMAĆ (2017-05-22)

pragnienia: "Salony", pozycja, układy i ............ kasa, kasa, kasa. (2017-05-21)

Delegatka: Do nie-delegata, masz w zupełności rację. Niektórzy wybrani delegaci na Zjazd byli beznadziejni, ale mnie się wydaje, że wybrani delegaci przez członków w oddziałach powinni przed Zjazdem odbyć spotkanie w celu wypracowania strategii a nie tylko pojechać i klepać byle co byle jak bez zastanowienia. Ponadto prowadzący był beznadziejny nie panował - a szkoda. (2017-05-21)

nie-delegat: Te wpisy krytyczne są zamieszczane pewnie w większości przez delegatów. Krytykować łatwo. A zebrać się i uchwalić (porządkowe głównie) zmiany w statucie to było za trudno? Wygląda na to, że tak. Może by się jeden z drugim zastanowił, gdy kandyduje na delegata, czy naprawdę chce godnie reprezentować stowarzyszenie. (2017-05-21)

TAK i NIE: SAMORZĄD ZAWODOWY to byłaby kolejna rodzina układów i układzików, w dodatku upolityczniona (mierny, ale wierny). W obecnym stanie prawnym OSPSBHP ma się dobrze, ma swojego przedstawiciela w ROP, może tam stowarzyszenie przekazywac swoje uwagi i spotrzeżenia. ALE, tu leży problem !!!!!, tu jest PŁATNE KORYTO, tu jest dostęp do SALONÓW WŁADZY, a niektórym działaczom tylko o to chodzi. (2017-05-21)

Też delegat: Ja już wówczas a także teraz na tym Nadzwyczajnym Zjeździe zauważyłam, że z tymi behapowcami nic zrobić się nie da. Uważam, że należałoby zlikwidować przepisy o służbie bhp i tą służbę bhp a powołać "Samorząd Ochrony Pracujących". Ten Nadzwyczajny Zjazd był tylko pośmiewiskiem łącznie z tymi obecnymi delegatami. (2017-05-20)

pitolisz: "wierny: /.../ JUSZ WÓWCZAS TO ZAUWAŻYŁEM /.../ (2017-05-20)" (2017-05-20)

wierny: FELICJAN - MASZ W ZUPEŁNOŚCI I NIEZAPRZECZALNĄ RACJĘ, GDYŻ OD POCZĄTKU ZAŁOŻENIA OSPSBHP, W TYM STOWARZYSZENIU ZNALEŹLI SIĘ PRZYPADKOWI OSOBNICY - JUSZ WÓWCZAS TO ZAUWAŻYŁEM I OSTRZEGAŁEM KOL. WACŁAWA, ŻE BĘDZIE MIAŁ PROBLEMY OD TYCH NIEDOUCZONYCH I ZAWISTNYCH BEHAPOWCÓW - NIE WIERZYŁ I CO DO DNIA DZIŚIEJSZEGO NIEKTÓRZY WSPOMINAJĄ TO NADOLE ITD. TAK TEŻ BYŁO Z MARKIEM NOŚCIUSZEM I TAK SIĘ DZIEJE Z ELĄ BOŻEJEWIAMCZ I NIE TYLKO. UWAŻAM JEDNAK, ŻE SAMORZĄD ZAWODOWY JEST NIEZBĘDNY, KTÓRY OCZYŚCI TO TOWARZYSTWO. (2017-05-20)

Felicjan: Zgadzam się z praktykiem. Od początku założenia stowarzyszenia Zarząd Główny OSPS BHP stanowią przypadkowe osoby, które nie bardzo mają ochotę na działanie, głównie z powodu braku czasu przeznaczonego na działalność społeczną. W obecnej sytuacji trudno o oddanych sprawie społeczników. Taka jest bolesna prawda. A na etaty stowarzyszenia nie stać i to cała bolączka. (2017-05-20)

praktyk: płacisz i masz? To co mówił pan Marek Nościusz w swoim wywiadzie to po prostu porażka i to totalna. W żadnym samorządzie czegoś takiego nie ma. To co wypowiedział to totalna kicha, jeżeli chodzi o jego propozycje.Dalej tego nie będę rozwijał. Dodam tylko, jeżeli tak myślał wówczas prezes OSPS BHP, to co można powiedzieć o odbudowie autorytetu służby bhp.? Nic po prostu klapa, zero po prostu nul. (2017-05-20)

czytelnik: płacisz i masz: Bym dodał jeszcze do tego-płacisz i jesteś fachowcem od BHP, najlepiej głównym specjalistą od razu. (2017-05-20)

szlachcic: Zapewne przyszły Zarząd Gł., ale z tymi samymi ludźmi będzie lepszy. (2017-05-19)

tysz prawda: Ale "Jagienka" wie swoje o "tym" Zarządzie (2017-05-19)

prawda w twarz: Chciałbym zuważyć, że TEN OBECNY ZG składa się prawie z tych samych osób, co poprzedni ZG, tylko obecna Prezesa ZG im się nie podoba i robią wszystko, żeby ją odwołać. Trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć! Teraz znaleźli nową furtkę i rezygnują z "bycia" w ZG, bo jak większość zrezygnuje podczas trwającej kadencji, to wtedy wybiera się nowy ZG. Takie to myki robią obecni lub już byli członkowie ZG. Zapiszcie ten post i zobaczcie, czy się sprawdzi :-) (2017-05-19)

płacisz i masz?: Cytat z wywiadu z Markiem Nościuszem (PROMOTOR 09/2014 r.) - - - „…co pewien okres powinna następować weryfikacja uprawnień, działalności, wiedzy czy przynależności pracownika służby BHP. Ta WERYFIKACJA NIE POWINNA SIĘ ODBYWAĆ NA ZASADZIE EGZAMINU. Potwierdzeniem weryfikacji byłoby np. obowiązkowe uczestnictwo, choćby raz na dwa lata, w konferencjach ogólnopolskich o tematyce BHP organizowanych przez obiektywne instytucje, takie jak: CIOP, PIP czy samorząd, lub uczestnictwo dwa razy w roku w konferencjach lokalnych organizowanych przez stowarzyszenia czy samorząd zawodowy.” - - - - To o to walczycie i do tego zmierzacie? (2017-05-19)

Jagienka: Ten Zarząd OSPS BHP już udowodnił,że nie jest w stanie szybko przeprowadzić tryb postępowania w kierunku utworzenia samorządu zawodowego.Co się robi w tej sprawie to każdy ma tego świadomość.Są to marne działania obecnego zarządu i to jest najważniejszy mój wniosek w tym temacie. (2017-05-19)

Jagienka: Wierzyć, nie wierzyć-każdy może dokonać własnego wyboru w tym względzie,lecz logika wskazuje na to,że szybko jednak samorząd nie powstanie, chociażby dlatego,że ta inicjatywa przerosła możliwości jej zrealizowania przez OSPS BHP. (2017-05-19)

wierzacy: Pozostaje nam już tylko wiara, modlitwa i miłość? A gdzie nadzieja?. Nadzieja na pewno nie jest w samorządzie! (2017-05-18)

Mariusz: To są istne jaja. Jak żyję 50 lat, to nie słyszałem, żeby coś takie zrobić. Pomysł DELEGATÓW - powołać zespół do przeanalizowania poprawek do statutu. GŁOSOWANIE DELEGATÓW "ZA" potem wybranie przez delegatów mężów zaufania spośród delegatów. Prace zespołu, przedstawienie wyników. I W TYM MIEJSCU NAJLEPSZE: ODRZUCENIE PRZEZ DELEGATÓW USTALEŃ ZESPOŁU, KTÓRZY SAMI POWOŁALI I MU ZAUFALI. Zmarnowany czas i pieniądze. Jaja jak berety!!!! (2017-05-18)

niewierzący: A co teraz na to naczelny "wymyślacz" (M. N.) - ksywa "cudotwórca"? (2017-05-17)

Bebik: Dobrze,że są na tym forum osoby,że nie tracą wiary w powstanie samorządu zawodowego.bo w myśl przysłowia wiara czyni cuda, ale tylko jednak w myśl przysłowia. (2017-05-17)

realista 2017: Ewka:Chcieć to nie oznacza móc. (2017-05-17)

realista 2017: Jeszcze dużo wody upłynie w Wiśle nim powstanie realna szansa na uchwalenie w sejmie ustawy o samorządzie zawodowym służby bhp. (2017-05-17)

patologia: To nawet nie marzenia. To mrzonki i majaki. Czyli objawy patologiczne. Na szczęście dotyczą mniejszości. (2017-05-16)

kuśmider: Wygląda na to,że temat się lekko znudził, może niecałkowicie,ale jednak. Powoli ten temat schodzi z tapety OSPS BHP. Nie tylko ja tak głośno myślę, ale też wiele innych osób trzeźwo i logicznie myślących. Bo nikt tak na prawdę już dzisiaj nie wierzy w nieudolne uprawianie propagandy i pozorne działania. (2017-05-09)

realista 2017: Marzenia nic nie kosztują, ale rzadko kiedy się jednak spełniają. (2017-04-30)

Realista: Marzyciele... oderwani od rzeczywistości (2017-04-21)

Harnaś: Patologia - to może występować w głowach u niektórych dyskutantów na tym forum. To pracodawca, czy zleceniodawca decyduje o jakości świadczonej pracy (usługi). Samorząd tu nic nie zmieni !! (2017-04-19)

laik: Zgadzam się z tymi dwoma ostatnimi wpisami. (2017-04-09)

N.O.: Jest wiele osób przekonanych,że jak powstanie samorząd zawodowy to zniknie patologia w służbie bhp. niestety nie zniknie patologia na co są liczne przykłady w innych zawodach, które posiadają swój samorząd. Jednak z tą różnicą,że tam patologia zawodowa występuje sporadycznie, a nie nagminnie, jak to ma miejsce w innych wielu atrakcyjnych zawodach. (2017-04-09)

Klemens: Tak jest są to tylko wyłącznie podejmowane próby możliwości utworzenia samorządu zawodowego. A jak na razie to możliwości utworzenia samorządu są prawie zerowe. (2017-04-09)

bezstronny: Należy tylko przytaknąć,że są jak na razie podejmowane tylko próby dotyczące możliwości utworzenia samorządu zawodowego, jak się domyślam służby bhp, chociaż nie jestem pewny,że tak akuratnie jest. (2017-04-09)

Rebeka: Rebeka: Miałabym, a nie inaczej. (2017-04-07)

Rebeka: Samorząd zawodowy, to bardzo trudna sprawa do załatwienia wbrew pozorom. Ale nie miałbym nic przeciwko temu gdyby jednak powstał. Jednak po dwóch latach działania okazałoby się,czy ta sprawa była warta zachodu. (2017-04-07)

Artur A.: Zgadzam się,że może samorząd jest potrzebny,ale tylko tyle jak na razie można w tym temacie zrobić. (2017-04-07)

Longin: Zauważam coraz większe zainteresowanie samorządem. To jednak za mało by mógł szybko powstać. (2017-04-07)

Bartek: 200 wpisów o polityce. 33 o samorządzie. Co jak co, behapowcy, to politycy, a w służbie nima komu :( (2017-04-03)

zyczliwy: Nie chcę być złośliwym, ale obecnie nie ma klimatu politycznego, by rząd mógł wnieść pod obrady sejmu ustawę o samorządzie, lub posłowie tym bardziej. Są oni uwikłani w walkę polityczną. Jest to smutna i cala prawda na ten temat. (2017-04-02)

nieznajomy: Bez względu na zainteresowanie tym tematem,to bez udziału polityków samorząd jednak sam nie powstanie, bo przepisy Konstytucji stanowią wyraźnie, kto powołuje samorządy zawodowe.A powołuje je sejm w drodze ustawy i tu powinna praktycznie zakończyć się dyskusja, bo po co dyskutować o czymś takim jak się nie ma na to żadnego wpływu. A dyskutanci niestety, ale nie mają żadnego wpływu na to czy powstanie samorząd czy nie. Można jedynie dyskutować wyłącznie o możliwości powstania samorządu i co można by zrobić w tej sprawie na przyszłości. (2017-04-02)

zainteresowany: Ale jest dużo wypowiedzi nie na temat, lub bez jego znajomości. (2017-04-02)

Boćkowski: Samorząd zawodowy to temat rzeka. Przychylam się do tych osób, co z troską się wypowiadają o samorządzie i mają rozeznanie w tej sprawie dość znaczne. (2017-04-02)

Zdzinek: Nastąpił odpowiedni moment,by na poważnie pomyśleć o zmianach w systemie ochrony pracy, a w szczególności na dokonanie zmian w służbie bhp, powołując jak najszybciej do życia samorząd zawodowy służby bhp w okresie kiedy trwają prace nad ustawami kodeksu pracy i kodeksu zbiorowego prawa pracy. (2017-04-01)

bezstronny: Do ciekawwski: Podzielam twoje obawy. Na pytania kto utworzy struktury samorządu zawodowego w terenie, udostępni na ten cel lokale i je wyposaży np. w biurka, komputery i potrzebny sprzęt i materiały biurowe,opłaci czynsz i media,zatrudni obsadę biur itp,itd. wypłaci im wynagrodzenie za pracę z ubezpieczeniem. Na te i inne pytania brakuje odpowiedzi i nie ma chętnych do wypowiedzi na ten temat. Co daje do myślenia,że samorząd zawodowy to czysta bajka dla dorosłych na dobranoc, jak na razie. (2017-04-01)

Janusz M.: A jakieś inne pomysły? Chyba że nie trzeba nic zmieniać... (2017-03-31)

dociekliwy: Janusz M: Jeżeli myślisz,że samorząd to może zmienić o czym piszesz, to jesteś dużym w błędzie. (2017-03-31)

dociekliwy: Do ciekawwski: Bardzo trafnie to ująłeś. Dodam tylko,że w tym jest mało realu, co do możliwości utworzenia samorządu. Za to jest wiele propagandy i haseł z tego płynących i to bez pokrycia, bo nic to nie kosztuje. Pytanie kto za tym tak naprawdę stoi? (2017-03-31)

nieciekawski: Do ciekawwski:Bo to są jak na razie same mrzonki o samorządzie zawodowym służby bhp,natomiast w tej sprawie nie ma żadnych konkretów. (2017-03-31)

ciekawwski: Zakładając,że tak by się stało,że parlament uchwalił a prezydent podpisał ustawę o samorządzie,pytanie i co dalej? Jaki jest na taką okoliczność scenariusz i kto go będzie realizował i w jakim terminie? Nikt z ZG OSPS BHP nie potrafi konkretnie przedstawić wizji utworzenia samorządu służby bhp. Natomiast można przeczytać w niektórych wypowiedziach,jakieś ogólniki mające charakter mrzonek. (2017-03-31)

ktoś coś !: Ale kto niby ma utworzyć ten przez niektórych oczekiwany samorząd jak zbawienie? (2017-03-28)

  Next >>


[1-100] [101-200] [201-202]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin: 25966165