ATEST Ochrona Pracy

24 września 2017 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: wykaz prac dla zdrowia kobiet

Liczba wpisów: 8.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

marko: Okazuje się, że normy dźwigania dla kobiet nie ciążących do urodzenia nowego potomka oraz nie karmiących piersią zostały implementowane do przepisów obejmujących także dźwiganie dla mężczyzn i są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz. 854). Tak więc miraż i perspektywa wnoszenia mebli na trzecie piętro przez bojowe amazonki niestety oddaliła się na czas nieoznaczony. (2017-05-25)

marko: Nowe przepisy dotyczą wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych: 1. dla zdrowia kobiet w ciąży i 2. kobiet karmiących dziecko piersią. W obecnym stanie prawnym nie znalazłem jednoznacznych wskazań odnośnie masy ręcznego podnoszenia i przenoszenie przedmiotów dla kobiet, które nie są w ciąży ani nie karmią dziecka piersią. Odnośnik 2) do §2. rozporządzenia informuje o utracie mocy z dniem 1 maja 2017 r. rozporządzenia RM z dnia 10.09.1996 r. gdzie dopuszczalna masa przy dźwiganiu wynosiła: 20 kg przy pracy dorywczej i 12 kg przy pracy stałej (w ciąży odpowiednio: 5 i 3 kg). Czy należy uznać, że feministki osiągnęły kolejny sukces i równouprawnienie płci znalazło wymierny (liczony w kilogramach) stopień? Może stosując pomocniczo parafilozofię ukierunkowaną na gender, normy dźwigania powinny być takie jak dla mężczyzn (50 i 30 kg). Ha, ha. (2017-05-23)

pokręciłeś: "Inferno: /.../ w pkt I.1. 5) czytamy, że "zabronione jest /.../ (2017-05-18)" - - - - "MY" NIE CZYTAMY, że "ZABRONIONE JEST", a to dlatego, że to NIE JEST napisane. - - - - PS. Tenże "WYKAZ...." NIE JEST wykazem prac zabronionych, a jedynie prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla.... (2017-05-23)

Inferno: WYKAZ PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ (2017-05-18)

Inferno: Proszę bardzo: Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. (poz. 796) (2017-05-18)

???: Może adres tego przepisu - rok i pozycja? (2017-05-18)

Inferno: co sądzicie o nowym wykazie? w pkt I.1. 5) czytamy, że "zabronione jest ręczne przenoszenie pod górę" :) Niestety, więcej o rzeczonej "górze" nie piszą, więc, jeśli np. jest w biurze kobitka w ciaży i jest też pochylnia o długości np. 10 m tworząca "górę" niewielką (np. 1% spadku), to czy owa kobitka może przenieść np. ryzę A4 (2.6 kg) przez ową pochylnię? (2017-05-18)

Inferno: Proszę o dodanie takiego wątku - zmiana od maja 2017 (2017-05-18)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin: 26862596