ATEST Ochrona Pracy

21 lutego 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: BIOZ a IBWR

Liczba wpisów: 12.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

specjalista bhp: Ewka: Wyrażaj się precyzyjnie. Nie ma czegoś takiego jak rola bhp, w służbie bhp mogą działać -( piszę w skrócie), inspektorzy i specjaliści ds. bhp. Warto o tym pamiętać. (2017-09-21)

budwlaniec: Zgadam się w zupełności z doświadczonym II. (2017-09-21)

budwlaniec: Ewka: Nikt niczego nie imputuje tak jak ty to odbierasz,że niby "behapowiec" ma opracowywać Plan BIOZ lub IBWRB. Żaden nawet najlepszy "behapowiec" nie sporządzi zwłaszcza Planu Bioz bez znajomości projektu wykonawczego i informacji projektanta i innych dokumentów budowy oraz bez współudziału kierownika budowy lub kierownika robót, ponieważ to nie jest zadanie dla behapowca, ale często mimo tego niektórzy z behapowców oferują swoje usługi w tym zakresie. Do sporządzania planu bioz i IBWRB nie są wymagane żadnymi przepisami"uprawnienia budowlane", mogą takie dokumenty sporządzać na zlecenie kierownika budowy np. inżynier budowy, majster budowy, czy koordynator ds. bhp budowy zwany inaczej koordynator bioz, bo są to stanowiska pomocnicze, na których nie są wymagane uprawnienia budowlane, mogą być co najwyżej mile widziane. Ewka zabierasz głos w sprawie o której nie masz jednak większego pojęcia. (2017-09-21)

Ewka: Znowu ktoś imputuje że bhp-owiec ma opracowywać Bioz czy IBWR. Do opracowywania IBWR wymagane sa uprawnienia budowlane. Ado opracowania Bioz uprawnienia projektowe. BHP-owiec takowych nie musi posiadać. (2017-09-20)

Nastka: Dziękuję bardzo za udzielone wskazówki. A za te trochę złośliwe mniej dziękuję ;) przypominam tylko, że każdy kiedyś był na początku swojej pracy zawodowej i wtedy, nawet dziś już oczywiste rzeczy, zdawały się być zagmatwane :) (2017-09-19)

doświadzony II: Dodam do wyjaśnień budowlańca,że by opracować poprawnie Plan BIOZ i IBWRB to trzeba posiadać wiedzę praktyczną, także to dotyczy osoby innej niż kierownik budowy, który zazwyczaj zleca opracowanie tych dokumentów, wówczas taka osoba powinna opracowywać te dokumenty ściśle współpracując z kierownikiem budowy, bo to on będzie realizował planowany zakres robót budowlano-montażowych, a nie autor tych opracowań i to kierownik budowy bierze odpowiedzialność za te opracowania także, żeby było jasne. (2017-09-14)

budowlaniec: Nastka : Każdy kiedyś zaczynał swoją pracę i tym się bardzo nie przejmuj. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) i Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych (IBWRB), to rzeczywiście bardzo ważne dokumenty, które kierownik budowy powinien posiadać, ponieważ nakładają na niego te obowiązki przepisy ustawy - prawo budowlane i stosowne rozporządzenia, Z tym,że formę i treść planu BIOZ oraz zakres robót, które to dotyczą określają przepisy rozporządzenia. Należy też pamiętać,że plan BIOZ sporządza się na podstawie projektu wykonawczego i informacji projektanta. Dokument ten jest wymagany również przy staraniu się o pozwolenie na budowę Natomiast IBWRM sporządza wykonawca przed przystąpieniem do robót według własnego uznania uwzględniając zagrożenia o których mowa w przepisach rozporządzenia ministra infrastruktury ws. bhp podczas wykonywania robót budowlanych. Jeden i drugi dokument powinien być udostępniony pracownikom zatrudnionym przy realizacji inwestycji np. w czasie szkolenia stanowiskowego lub informacyjnego, Szkolenie takie powinno być potwierdzone na piśmie przez jego uczestników. Również jako ważna uwaga to,że plan bioz jest kontrolowany przez PIP, a mianowicie czy roboty prowadzone są wykonywane zgodnie z tym planem bioz. Mając na uwadze powyższe istnieją różne opracowania tych dokumentów lepsze i gorsze. Niektóre z nich są mało użyteczne nadają się tylko na półkę i do segregatora, jako sztuka dla sztuki, ponieważ niemal zawierają wyciągi z przepisów bhp. Musiała byś je poznać w praktyce aby wyrobić sobie w tym temacie zdanie. Pytanie po co te dokumenty skoro istnieją przepisy i normy? Odpowiedź jest prosta przepisy bhp określają wymagania co do zapewnienia bezpieczeństwa, natomiast nie podają sposobu czyli gotowego rozwiązania jak to zrobić, dlatego w tych dokumentach trzeba to opisać szczegółowo jak to zrobić a nie ogólnie jak to wielu robi, po to by uniknąć odpowiedzialności w razie poważnego wypadku przy pracy lub katastrofy budowlanej. Pozdrawiam. (2017-09-13)

Herod-Baba: Jak zwykle to Ewka wykazuje się brakiem kompetencji. (2017-09-12)

dociekliwy: No to rzeczywiście jesteś surową osobą w służbie bhp, skoro nie dostrzegasz różnicy między BIOZ a IBWR. Ale staraj się poszukać w internecie pomocy bo sporo jest materiałów na ten temat. Tylko trzeba chcieć się zainteresować. Musisz sama do tego dojść, a nie liczyć na łatwiznę, bo nigdy nie zdobędziesz w ten sposób doświadczenia, to na pewno.Nie znasz też przepisów dot. bhp w budownictwie co pomogło by ci bardziej zrozumieć jaka jest różnica mię BIOZ a IBWR. (2017-09-12)

Ewka: Rola bhp to kontrolować, sprawdzać i warcholić. A jak opracowywać to powinien kierownik budowy albo biuro projektowe. Wzięli juz za to wynagrodzenie (2017-09-12)

BIOZ i IBWR: Plan BIOZ a Instrukcja BWR(bud.) to dwa, zupełnie różne i odrębne dokumenty. Opracowanie Planu BIOZ to "problem" kierownika budowy, a IBWR to powinność wykonawcy. Behapowiec może (powinien) tylko wyegzekwować wykonanie i okazanie tych dokumentów i, ewentualnie, zaopiniować instrukcję. (2017-09-11)

Nastka: Nie jestem zbyt doświadczona w branży bhp. Dopiero zaczynam stawiać pierwsze kroczki w tej pracy. Proszę wyjaśnijcie mi różnicę między BIOZ a IBWR, bo staram się zagłębić w te zagadnienia i jak czytam wytyczne dotyczące sporządzenia tych dwóch dokumentów mam wrażenie, że są one do siebie bardzo podobne (może się mylę). Jeśli tak by było, to jaki jest cel mnożenia takich papierków jeśli znajdujemy w nich te same rzeczy? (2017-09-11)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin: 28685443