ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2017-08-10 11:00

Sympozjum „Higiena pracy – aktualne problemy”


Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych oraz łódzki Instytut Medycyny Pracy organizują w dniach 18–20 października br. w Łodzi XVIII już sympozjum dotyczące medycyny i higieny pracy pod nazwą „Higiena pracy – aktualne problemy”. Referentami będą pracownicy Instytutu Medycyny Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz Biura ds. Substancji Chemicznych. Organizatorzy zachęcają również do zgłaszania własnych wystąpień oraz plakatów, które zostaną później opublikowane w wydawnictwie „Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego”. W dniu poprzedzającym sympozjum odbędą się dwa kursy: „Podnoszenie kompetencji dalszych użytkowników w zarządzaniu bezpieczeństwem chemicznym w małych i średnich przedsiębiorstwach” oraz „Analityka – metody instrumentalne w ocenie środowiska pracy”. Zgłoszenia są przyjmowane do 25 września.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/offert/edu_courses/konferencje/2017konferencje/&a=29941

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 30274972