ATEST Ochrona Pracy

18 czerwca 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2017-09-11 15:51

Platforma rozwoju i kariery – OSPSBHP

Od lewej: J. Witczak, E. Bożejewicz, M. Wieczorek, A. Carvelli, K. Syrówka
Od lewej: J. Witczak, E. Bożejewicz, M. Wieczorek, A. Carvelli, K. Syrówka

Platforma rozwoju i kariery dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to temat, o którym dyskutowali przedstawiciele Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i firmy GI GROUP podczas spotkania zorganizowanego 1 września 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego w Warszawie.
W spotkaniu wzięli udział: Elżbieta Bożejewicz – prezes Zarządu Głównego OSPSBHP, Józef Witczak – wiceprezes ZG OSPSBHP; Monika Wieczorek – koordynator i szef projektu (członek oddziału katowickiego), Antonio Carvelli – członek zarządu, Country Manager GI Group, Katarzyna Syrówka – Sales & Marketing Director, Training Division GI Group.
W ramach rozwoju OSPSBHP i realizacji zadań statutowych przedstawiciele stowarzyszenia podjęli pracę nad przygotowaniem platformy kariery i rozwoju dla członków stowarzyszenia. Z uwagi na wielkość i innowacyjność przedsięwzięcia do rozmowy na ten temat zaproszona została firma GI Group świadcząca usługi na rzecz rozwoju rynku pracy o międzynarodowym zasięgu i wieloletnim doświadczeniu. Firma GI Group prowadzi działalność w zakresie czasowego i stałego zatrudnienia, wyszukiwania i selekcji pracowników, doradztwa i szkoleń HR, a także w zakresie usług komplementarnych.
We współpracy z firmą GI Group stowarzyszenie dąży do stworzenia platformy, która dawałaby nowe możliwości członkom stowarzyszenia w znalezieniu pracy i rozwoju kariery oraz w dalszej perspektywie wdrożenie przez platformę rozwiązań z zakresu szkoleń np. managerskich, z efektywności osobistej (w ramach szkoleń miękkich) oraz specjalistycznych. Planuje się również, że Centralny Ośrodek Szkolenia w Kaliszu będzie realizował szkolenia wstępne i okresowe bhp, zlecone przez GI Group.
Ustalone terminy:
– rozpoczęcie realizacji projektu: 3-4 października 2017 r. podczas I Ogólnopolskiego Forum Pracowników Służby BHP w Warszawie – w zakresie przedstawienia projektu, wstępnej szaty graficznej i zasad działania platformy;
– aktywacja strony www w zakresie kariery: 1 stycznia 2018 r.;
– aktywacja strony www w zakresie rozwoju: 1 stycznia 2019 r.

  poprzednie   następne  

Dodaj swój komentarz


 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 30031723