ATEST Ochrona Pracy

22 września 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2017-11-07 12:53

Bezpiecznie od początku na budowie


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddział Gdańsk i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
zapraszają do udziału w konferencji pn. „Bezpiecznie od początku na budowie”,
która odbędzie się 24 listopada 2017 r. w Gdańsku, w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. O współczesnych młodych pracownikach mówi się, że należą do generacji wolności. Młodzi ludzie, którym przyszło dojrzewać w okresie ekspansji technologicznej i ‒ wydawałoby się ‒ nieograniczonych możliwości rozwoju, inaczej rozumieją wartości firmy, nie zawsze potrafią znaleźć się w klasycznie rozumianym świecie pracy i zaakceptować hierarchię zawodową czy zadaniowy styl kierowania ludźmi. Na pozór mogłoby się wydawać, że współcześni młodzi pracownicy różnią się od swoich poprzedników sprzed kilku czy kilkunastu lat. Jednak analiza danych statystycznych dotyczących warunków pracy wskazuje na pewne niezmienne od lat tendencje, jak choćby związek między występowaniem wypadków przy pracy a wiekiem i stażem pracowników. Podobnie jak w latach ubiegłych do największej liczby wypadków przy pracy dochodzi wśród pracowników młodych (21 ‒ 34 lat, najczęściej w wieku 26 lat). Młodzi pracownicy częściej niż starsi ulegają wypadkom przy pracy z powodu braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz przez podejmowanie niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych działań. Stąd celowe wydaje się organizowanie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, skierowanych do młodych pracowników, i uwrażliwianie ich na te kwestie oraz wskazywanie najczęstszych błędów prowadzących do wypadków przy pracy. Konieczne jest także uświadamianie pracodawcom specyfiki młodego pokolenia pracowników i proponowanie możliwych rozwiązań problemów związanych z bezpieczeństwem pracy tej grupy zatrudnionych. W 2017 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy ‒ Państwowy Instytut Badawczy zorganizował ogólnopolską kampanię społeczną pn. „Bezpiecznie od początku”, poświęconą problemowi bezpieczeństwa pracy pracowników młodych oraz niedoświadczonych. Kampania jest realizowana od marca do grudnia 2017 r.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddział Gdańsk, aktywnie włączyło się do udziału w kampanii i organizuje 24 listopada 2017 r. konferencje pt. ”Bezpiecznie od początku na budowie”
Podczas konferencji będziemy się starać znaleźć odpowiedzi na pytania związane z bezpieczeństwem pracy młodych oraz niedoświadczonych pracowników, w tym:
Jak sprawić, by tematyka poprawy bezpieczeństwa pracy była ciekawa dla młodych pracowników? Jak przybliżać im tę tematykę? Czy działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy mogą być na tyle fascynujące, aby ich przyciągnąć i zaangażować? Jak troszczyć się o bezpieczeństwo pracy osób, których się nie rozumie? Jak projektować stanowiska pracy dla pracowników, którzy oczekują od pierwszej pracy nie tylko wyzwań, ale i odpowiedniego komfortu? Jak budować zespoły pracownicze z osób reprezentujących różne pokolenia i organizować ich pracę tak, aby nie stwarzała zagrożenia dla ich zdrowia i życia?
Na pytania te będą odpowiadali przedstawiciele m.in. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku, ZZ Budowlani, ZUS-u, członkowie gdańskiego oddziału OSPSBHP. Konferencja została objęta patronatem przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 30973961