ATEST Ochrona Pracy

22 września 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2017-11-09 11:13

IV Forum „Bezpieczna Maszyna”


Kolejna edycja Forum „Bezpieczna Maszyna” odbędzie się w Gdańsku 21 listopada 2017 r. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
Problematyka forum:
– Europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn.
– Dyrektywy europejskie i polskie rozporządzenia dotyczące koncepcji bezpieczeństwa maszyn.
– Wymagania minimalne dotyczące konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń.
– Problemy przy ocenie i dostosowaniu „starych maszyn” do wymagań minimalnych.
– Praktyczne aspekty bezpieczeństwa układów sterowania maszyn z uwzględnieniem relacji pomiędzy poziomami ryzyka na maszynie a wymaganiami stawianymi układom sterowania.

Forum adresowane jest do: projektantów, producentów, dostawców i użytkowników maszyn,
pracodawców i osób odpowiedzialnych za kształtowanie bezpiecznych warunków pracy,
służby bhp i służb utrzymania ruchu.

W programie przewidziano następujące wystąpienia:
– Europejska i polska koncepcja kształtowania bezpieczeństwa maszyn – dr inż. Stanisław Kowalewski Elokon Polska Sp. z o.o.,
– Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu nadzoru rynku maszyn – nadinspektor PIP Włodzimierz Łabanowski,
– Inspekcja pracy w zakładach pracy – nadinspektor PIP Włodzimierz Łabanowski,
– Ocena ryzyka jako narzędzie inżynierskie przy projektowaniu i eksploatacji maszyn – mgr inż. Andrzej Chrzanowski Elokon Polska Sp. z o.o.,
– Bezpieczeństwo w układach sterowania maszyn – mgr inż. Mariusz Głowicki, Elokon Polska Sp. z o.o.,
– Techniczne środki bezpieczeństwa przy projektowaniu i eksploatacji maszyn – mgr inż. Piotr Sodulski, Panasonic Electric Works Polska Sp. z o.o.,
– Metody zabezpieczania stref niebezpiecznych i ruchomych części maszyn – mgr Paweł Kędzierski, Astat Sp. z o.o,
– Case studies: Zagrożenia i techniczne środki ochronne w miejscach wyjścia i wejścia produktu do strefy wygrodzonej w systemach transportu ciągłego – mgr inż. Adrian Gierjatowicz, Elokon Polska Sp. z o. o.

Więcej informacji i rejestracja: http://www.bezpieczna-maszyna.pl/

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 30973963