ATEST Ochrona Pracy

22 października 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2018-01-12 16:51

Szkolenie okresowe dla służby bhp


Centralny Ośrodek Szkolenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP organizuje szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby.
Szkolenie odbędzie się w Kaliszu, w dniach 6-9 marca 2018 roku, w sali wykładowej COS OSPSBHP przy ul. ul. Górnośląskiej 56.

Podstawą szkolenia jest rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860, ze zm.).
Program szkolenia obejmuje 32 godz., zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Podczas zajęć zostaną omówione m.in.:
– Wybrane regulacje z zakresu prawa pracy
– Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
– Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka
– Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia
– Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku
– Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
– Nowoczesne metody pracy służby bhp
– Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp
– Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy – profilaktyka
– Problemy ochrony ppoż. i środowiska naturalnego

Cena:
– 450,00 zł (w przypadku członków OSPSBHP)
– 650,00 zł (w przypadku osób niezrzeszonych)
Cena szkolenia obejmuje:
– Materiały i pomoce dydaktyczne
– Konsultacje z wykładowcami
– Serwis kawowy + kanapki

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów za pośrednictwem Centralnego Ośrodka Szkoleniowego OSPSBHP.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: cos@ospsbhp.com.pl
Więcej informacji udziela dyrektor COS Piotr Kaczmarek, tel. 609 519 839

  poprzednie   następne  

Dodaj swój komentarz


 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31216034