ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2017-08-28 10:39

Zmarł Roman Giedrojć


Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy, zmarł wczoraj – 27 sierpnia 2017 roku.
Urodził się w Bydgoszczy w 1950 roku. Z wykształcenia był magistrem inżynierem techniki motoryzacyjnej i energetyki, ukończył także podyplomowe studia z zakresu prawa pracy. Pracę w inspekcji rozpoczął w 1985 roku, rok później został inspektorem pracy. Od 1994 roku kierował słupskim oddziałem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Koszalinie, a po reformie administracyjnej kraju w 1999 roku – OIP w Gdańsku. Był posłem III kadencji Sejmu (1997–2001) Klubu Parlamentarnego Akcji Wyborczej Solidarność z okręgu słupskiego. W latach 1998–2001 był wiceprzewodniczącym Rady Ochrony Pracy, a od 2006 do 2008 roku – zastępcą głównego inspektora pracy do spraw nadzoru. Od 2008 roku do chwili powołania na stanowisko głównego inspektora pracy – ponownie pełnił funkcję kierownika słupskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy.
Wykładał prawo pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie, w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku.

  poprzednie   następne  

Dodaj swój komentarz


 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 30274597