ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2017-09-20 12:04

Raport EU-OSHA „Koszty i korzyści płynące z bhp”

Użyty przez autorów raportu podział świata na regiony stosowany przez Światową Organizację Zdrowia
Użyty przez autorów raportu podział świata na regiony stosowany przez Światową Organizację Zdrowia

Na XXI Światowym Kongresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Singapurze Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy EU-OSHA podała wyniki badań, które wskazują, że wypadki w pracy i choroby zawodowe kosztują rocznie Unię Europejską… 476 miliardów euro.
Projekt EU-OSHA, dzięki któremu wyliczono tę kwotę, nosi nazwę „Koszty i korzyści płynące z bezpieczeństwa i higieny pracy”. W każdym kraju członkowskim z osobna przeprowadzono badania, których celem było obliczenie kosztów związanych z wypadkami przy pracy i chorobami związanymi z pracą. Wyniki w Unii porównano z wynikami światowymi. Na świecie koszty te wynoszą 2680 miliardów euro, co daje 3,9% światowego PKB. 476 miliardów euro to z kolei 3,3% PKB Unii – a więc mniej, niż wynosi światowa średnia. Zarówno dla Wspólnoty, jak i globalnie koszty śmiertelnych wypadków wynoszą około połowy tych kwot.
W dokładniejszej analizie tematu pomaga podział świata na siedem regionów, którego używa Światowa Organizacja Zdrowia. Wyróżniła ona: HIGH (High Income Countries, czyli kraje o wysokich dochodach), AFRO (Low- and middle-income countries of the African Region– Kraje afrykańskie o niskich i średnich dochodach), AMRO (Low- and middle-income countries of the Americas – amerykańskie kraje o niskich i średnich dochodach), EURO (Low- and middle-income countries of the European Region – Kraje Europy o niskich i średnich dochodach – tutaj znajduje się Polska), SEARO (Low- and middle-income countries of the South-East Asia Region – Kraje rejonu azjatyckiego o niskich i średnich dochodach) oraz WPRO (Low- and middle-income countries of the Western Pacific Region – Kraje zachodniego Pacyfiku o niskich i średnich dochodach). Na potrzebę badania wyróżniono dodatkowo Unię Europejską jako zbitek krajów (choć nie wszystkich) z grupy HIGH oraz EURO. W porównaniu z pozostałymi regionami, wydatki Wspólnoty związane z wypadkami przy pracy i chorobami związanymi z pracą mają najniższą procentową wartość udziału w PKB spośród wszystkich grup. Jak zresztą udowodniono już wcześniej, koszty te są stosunkowo niższe w krajach bogatszych i wyżej rozwiniętych. Unia Europejska i HIGH – kraje o wysokich dochodach – w porównaniu z innymi regionami notują także najniższą liczbę wypadków przy pracy. Co jednak ciekawe, kraje obu tych grup mają z kolei najwyższy wskaźnik pracowników, którzy zmarli wskutek chorób związanych z pracą.
W Unii Europejskiej najczęstszą przyczyną zgonów w związku z pracą (wywołanych chorobami spowodowanymi przez warunki pracy i wskutek wypadków przy pracy) jest rak (52%), choroby krążenia (24%), wypadki (2%).
Twórcy projektu badawczego korzystali z danych Międzynarodowej Organizacji Pracy, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Eurostatu. Koszty zostały obliczone tylko na podstawie nieobecności w pracy – nie uwzględniono wydatków na opiekę zdrowotną czy przechodzenie na wcześniejszą emeryturę. Z powodu braku danych do badania nie zostało włączone nielegalne zatrudnienie czy praca dzieci, które w wielu krajach są istotnymi częściami gospodarki.
Raport ten to kolejne badanie, które potwierdza, że pieniądze wydane na prewencję zwracają się – zmniejszają liczbę wypadków chorób zawodowych, co tym samym oznacza mniejsze wydatki na opiekę zdrowotną i socjalną oraz więcej pracowników zdolnych do pracy.

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 30274634