ATEST Ochrona Pracy

22 września 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2017-09-29 14:49

Kampania „Pracuję legalnie”


Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi trzyletnią (2017-2019) kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą legalności zatrudnienia. Kontrole PIP wykazują bowiem, że praca bez podpisanej umowy i niezgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego to najbardziej palące problemy naszego rynku pracy.
Kontrole zatrudnienia przeprowadzane przez PIP w 2016 roku za cel obrały sobie te branże, w których wykryto najwięcej nieprawidłowości w poprzednich latach oraz pracodawców, na których wpływały skargi od pracowników. Nieprawidłowości w zatrudnieniu (brak pisemnej umowy, niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego) wykryto w co trzecim skontrolowanym podmiocie – najwięcej w mikroprzedsiębiorstwach.
Wśród skontrolowanych przez PIP cudzoziemców aż 17,9% z nich pracowało nielegalnie. 90% z tej liczby nie miało pozwolenia na pracę, pozostałe 10% – pisemnej umowy o pracę. Co więcej, z roku na rok maleje ich liczba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Co trzeci skontrolowany pracodawca nie przestrzegał przepisów bhp – cudzoziemcy nie przechodzili badań lekarskich, szkoleń w tym zakresie, nie mieli zapewnionych środków ochrony indywidualnej.
W skontrolowanych agencjach pracy aż 25% umów cywilnoprawnych zostało zawartych w warunkach, które były podstawą do podpisania umowy o pracę.
Cele kampanii to:
– Propagowanie wyboru pracy legalnej w miejsce zatrudnienia w „szarej strefie”.
– Uświadomienie pracującym korzyści wynikających z wykonywania pracy legalnie oraz zagrożeń wypływających z wykonywania pracy nierejestrowanej.
– Piętnowanie niedozwolonych praktyk stosowanych przez tych pracodawców, którzy decydują się na powierzanie pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
– Informowanie o formach i możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej Państwowej Inspekcji Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości.

Strona internetowa kampanii: http://www.prawawpracy.pl/index.html

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 30974170