ATEST Ochrona Pracy

15 grudnia 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2018-03-08 10:26

Konferencja „Bezpieczna budowa” w Częstochowie


17 kwietnia br. w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbędzie się konferencja „Bezpieczna budowa”, organizowana przez Urząd Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcję Pracy i Akademię im. Jana Długosza.

Konferencja adresowana jest do: kadry zarządzającej, specjalistów technicznych, służby bhp; kierowników budowy, mistrzów, osób z nadzoru technicznego w budownictwie; wytwórców, projektantów i eksploatujących urządzenia techniczne; osób zainteresowanych zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego; wszystkich użytkowników urządzeń technicznych.

Program konferencji:
■ Bezpieczna eksploatacja urządzeń ciśnieniowych wykorzystywanych w budownictwie (sprężarki, miksokrety, piaskarki, przenośne zbiorniki ciśnieniowe) – dr inż. Grzegorz Katolik – UDT,
■ Bezpieczna eksploatacja urządzeń dźwignicowych wykorzystywanych w budownictwie
(podesty ruchome, żurawie, dźwigi). Analiza przyczyn wypadków – mgr inż. Wojciech Relidzyński – UDT,
■ Nowe rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym – mgr inż. Piotr Wosik – UDT,
■ Działalność prowadzona przez UDT – CERT (certyfikacja systemów zarządzania na zgodność z normami ISO 9001, 14001, 18001, certyfikacja wyrobów, personelu, efektywność energetyczna) – mgr inż. Piotr Krajcer – UDT,
■ Bezpieczna eksploatacja rusztowań budowlanych – obowiązujące unormowania – dr hab. inż. Jarosław Krzywański – PIP,
■ Montaż i eksploatacja rusztowań budowlanych – najczęstsze przyczyny wypadków – mgr inż. Grzegorz Cudak – PIP,
■ Koordynacja prac na budowie: wymagania prawne dotyczące koordynacji w zakresie bhp, dobre praktyki w zakresie koordynacji i organizacji bezpiecznej pracy na budowie – mgr Artur Lipowicz – AJD,
■ Wypadki w budownictwie: przyczyny wypadków na budowie a profilaktyka, wpływ identyfikacji zagrożeń na wypadki na budowie – mgr inż. Andrzej Nowak – AJD, OSPSBHP.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorzy przyjmują zgłoszenia na konferencję do 9 kwietnia.
Kontakt z organizatorami – tel.: 343671931, 728423269, e-mail:Magdalena.Psiuk@udt.gov.pl
Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony http://www.udt.gov.pl

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31656157