ATEST Ochrona Pracy

20 stycznia 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2018-05-16 11:47

Zakaz handlu w niedziele – szkolenie w Częstochowie


18 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie częstochowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, które dotyczyło nowej ustawy – o zakazie handlu w niedziele oraz najnowszych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców. Zajęcia prowadził dr Olgierd Kucharski z częstochowskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Prelegent w części pierwszej spotkania szczegółowo omówił ustawowe regulacje zakazujące handlu w niedziele oraz przytoczył szereg przykładów wskazujących na wątpliwości w stosowaniu przepisów ustawy. Podkreślił, że wynikają one z nieprecyzyjnych zapisów w ustawie, które bardzo często prowadzą do licznych i odmiennych interpretacji.
Część druga szkolenia poświęcona była zatrudnianiu cudzoziemców. Wykładowca omówił regulacje prawne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Zwrócił uwagę na zapewnienie zatrudnionym obcokrajowcom przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przypomniał o odpowiednich badaniach lekarskich i szkoleniach bhp przed dopuszczeniem pracowników do pracy. Zaznaczył, że szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, aby szkolenia były zrozumiałe dla instruowanych, a przekaz jednoznaczny – często więc wskazana jest pomoc tłumacza.

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31904989