ATEST Ochrona Pracy

31 października 2014 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie    

2014-10-30 15:29

Rozwój zawodowy służby bhp


9 października odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja „Rozwój zawodowy i potwierdzanie kwalifikacji w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy – rozwiązania krajów Unii Europejskiej – perspektywy dla Polski”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Pierwsza część konferencji poświęcona była prezentacji systemów funkcjonowania służby bhp w Niemczech, Austrii i Wielkiej Brytanii. Dla uczestników ciekawa okazała się informacja na temat możliwości działania polskich specjalistów bhp na rynku naszych sąsiadów. Znaczącą różnicą między naszymi krajami jest to, że instytucje ubezpieczeń wypadkowych w Austrii i Niemczech udzielają, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom, wsparcia doradczego i szkoleniowego w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Usługi te finansowane są ze środków pochodzących ze składek na ubezpieczenie wypadkowe i świadczone są dzięki specjalistom służby bhp zatrudnionym przez ubezpieczycieli branżowych. Z kolei wystąpienie dr Jennet Arshimowej poświęcone było prezentacji brytyjskiego systemu edukacji i wsparcia służby bhp, opartej na organizacji IOSH (Institution of Occupational Safety and Health). IOSH, będąc największą na świecie organizacją zrzeszającą służby bhp (z kilkudziesięciu państw świata, w tym Polski) odpowiada za potwierdzanie kompetencji służb bhp, które odbywają się w systemie krajowych i międzynarodowych egzaminów NEBOSH. IOSH nie tylko sprawdza kompetencje osób pracujących w zawodzie ale również śledzi ścieżkę ich kariery dzięki systemowi punktów przyznawanych za zrealizowane projekty (wdrożenia w zakładach pracy, doradztwo, szkolenia, artykuł, itp.) i rozwój (odbyte studia, kursy, udział w konferencjach itp.).
Blok drugi stanowiły wystąpienia przedstawicieli polskiej służby bhp – dotyczące wyzwań w ich codziennej pracy i sposobów radzenia sobie z występującymi problemami. „Dobre praktyki” dotyczące działania służb bhp w branży budowlanej zaprezentowały Elżbieta Bożejewicz – szefowa służby bhp w IPB Sp. z o.o. oraz Cecylia Połuboczek – niezależny specjalista BHP Service. Natomiast Monika Samoń-Drzewicka kierownik SHE Nałęczowianka Nestle Waters mówiła o wyzwaniach związanych z koniecznością godzenia, wynikających z polskiego prawa i korporacyjnych standardów, obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i ochrony pracy. Drugą część konferencji podsumowała dr Anna Sokołowska mówiąc o współczesnej roli służby bhp w ochronie pracy w Polsce.
Część trzecią otworzyła prezentacja Krzysztofa Wrzoska szefa służby bhp z Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kurzętniku na temat projektu poprawy warunków pracy zrealizowanego dzięki wsparciu z Funduszu Prewencji Wypadkowej ZUS. Kolejni prelegenci mówili o: praktycznych problemach w dostosowaniu maszyn i urządzeń do wymagań minimalnych i zasadniczych (Dariusz Kowalski, Pilz Polska Sp. z o.o.), prawidłowym doborze środków ochrony indywidualnej (Adam Jabłoński, Polskie Zrzeszenie Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej), ofercie edukacyjnej uczelni wyższych dla służby bhp (Kacper Dziwota, Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy), innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie stawania rusztowań roboczych (Tomasz Zarychta, AKALA FARAONE Sp. z o.o.) oraz doborze środków ochrony indywidualnej przy pracy na wysokości (Jacek Sosnowski, PROTEKT).

  poprzednie    

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2014

Liczba odwiedzin: 15629779