ATEST Ochrona Pracy

27 czerwca 2016 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie    

2016-06-23 12:49

Umowa o pracę od pierwszej dniówki


Prezydent Andrzej Duda wczoraj, 22 czerwca br., podpisał przygotowaną w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nowelizację Kodeksu pracy, likwidującą „syndrom pierwszej dniówki”. Dzięki nowym regulacjom pracodawca będzie miał obowiązek podpisania z pracownikiem umowy przed dopuszczeniem go do pracy. Przepisy wejdą w życie 1 września 2016 r.
Obowiązujące obecnie przepisy pozwalają pracodawcy na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pracy. Pozwalało to na ich odwlekanie, a w przypadku kontroli na tłumaczenie, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień, zatem ustawowy termin zawarcia umowy jeszcze nie minął. Zmiana ma zapobiec takim praktykom, a pracownikom pozwoli na korzystanie z pełni praw pracowniczych od początku pracy.
Z chwilą, gdy nowelizacja wejdzie w życie, pisemna umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, będzie musiało być wręczone pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Drugi egzemplarz musi posiadać pracodawca. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy grozić będzie nadal kara grzywny. Pozostanie ona w niezmienionej wysokości – to jest od 1 do 30 tys. zł, tylko że łatwiej będzie inspektorom udowodnić nielegalne zatrudnienie.
Posiadanie pisemnej umowy o pracę albo pisemnego potwierdzenia podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie innej niż pisemna przed dopuszczeniem do pracy ułatwi pracownikom dochodzenie przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych.
Państwowa Inspekcja Pracy zyska bardziej efektywne narzędzie do skutecznej kontroli w zakresie legalnego zatrudniania pracowników. Pracodawca nie będzie już mógł się tłumaczyć, że pracownik jest zatrudniony pierwszy dzień.

Źródło: MRPiPS

  poprzednie    

Dodaj swój komentarz


Jojko: Dobra zmiana. (2016-06-23)

"dobra zmiana?": Umowa o pracę na czas określony, powyżej 6 miesięcy, z klauzulą wypowiedzenia w dowolnym czasie i bez podania przyczyn. (2016-06-24)

Jojko: Każde rozwiązanie ma swoje dobre i złe strony. (2016-06-26)

kura: Nawet jojko ma dwa końce. (2016-06-26)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2016

Liczba odwiedzin: 21693810