ATEST Ochrona Pracy

26 maja 2016 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie    

2016-05-25 15:33

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie


Polska edycja europejskiej kampanii informacyjnej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” zainaugurowana została 18 maja 2016 r. międzynarodową konferencją pn. „Zrównoważone życie zawodowe w każdym wieku”, która odbyła się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomości w sprawach efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez całe życie zawodowe pracownika oraz dostosowania pracy do jego indywidualnych możliwości zarówno na początku, jak i pod koniec kariery zawodowej. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz indywidualnym umiejętnościom i predyspozycjom pracownicy zachowują zdrowie nie tylko przez okres pracy zawodowej, ale także po przejściu na emeryturę. Kampania skierowana jest do pracodawców z sektora publicznego i prywatnego, kadry kierowniczej i pracowników, przedstawicieli związków zawodowych oraz specjalistów ds. bhp, wszystkich organizacji i osób zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa pracy. W kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” prowadzonej w latach 2016 – 2017 można wziąć udział m.in. przez: upowszechnianie i publikowanie materiałów kampanii, organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji czy konkursów, stosowanie i promowanie ogólnodostępnych narzędzi do zarządzania wiekiem w pracy, udział w Konkursie Dobrych Praktyk, w ramach którego organizacje z całej Europy nagradzane są za działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, udział w Europejskich Tygodniach Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w latach 2016 i 2017.
Więcej informacji: www.healthy-workplaces.eu

  poprzednie    

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2016

Liczba odwiedzin: 21387408