ATEST Ochrona Pracy

25 lipca 2016 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie    

2016-07-22 15:38

Bhp w małych przedsiębiorstwach


Z różnych względów europejskie mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa są najbardziej narażone na wypadki w pracy i choroby zawodowe – w porównaniu z większymi przedsiębiorstwami. Aby poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy w takich firmach, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) uruchomiła projekt służący rozpoznaniu czynników skuteczności polityki bhp, strategii i praktycznych rozwiązań. Wyniki pierwszej fazy tego projektu zostały opublikowane i zorganizowano seminarium w celu omówienia ustaleń.
Jak informuje EU-OSHA, 30% mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw nie prowadzi regularnie oceny ryzyka. Obowiązku tego nie dopełnia jedynie 3% przedsiębiorstw zatrudniających 250 lub więcej pracowników. Spośród mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, które nie prowadzą oceny ryzyka ponad 80% jest zdania, że „ryzyko i zagrożenia są już znane” lub że „nie występują poważniejsze problemy”.
EU-OSHA zorganizowała seminarium „Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa w Europie: Jak możemy zapewnić, że będą one bezpiecznymi, zdrowymi i wydajnymi miejscami pracy?”, które odbyło się 28 czerwca w Brukseli z udziałem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, partnerów społecznych i innych kluczowych podmiotów oraz ekspertów akademickich. Dyskusje skupiały się na sposobach zapewniania zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu milionów Europejczyków, którzy pracują w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach, oraz na roli tych przedsiębiorstw w gospodarce.
Choć mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa stanowią prawie 99% ogółu europejskich przedsiębiorstw i zatrudniają prawie połowę europejskiego zasobu pracowników, mając istotny wkład w europejską gospodarkę, znaczna ich część nie stosuje odpowiednich rozwiązań bhp, a tym samym bezpieczeństwo i zdrowie ich pracowników są często słabo chronione.
Według danych Eurostatu w latach 2008-2012 śmiertelne wypadki występowały najczęściej w przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 50 pracowników. W sprawozdaniu EU-OSHA zawarto ogólny wniosek, że literatura zawiera znaczną ilość dowodów na to, że mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa mają słabe rezultaty pod względem warunków pracy i związanych z pracą skutków dla zdrowia.
Dlaczego zarządzanie bhp jest dla tych przedsiębiorstw takim wyzwaniem? W sprawozdaniu wskazano kilka czynników, w tym niski poziom inwestycji w infrastrukturę bhp, ograniczoną wiedzę właścicieli i zarządzających w zakresie bhp, ich ograniczone możliwości systematycznego zarządzania oraz ich podejście i priorytety, biorąc pod uwagę ograniczone zasoby i obawy dotyczące ekonomicznego przetrwania firmy, wobec czego bhp ma mniejsze znaczenie.
Istnieją różne narzędzia i zasoby, których celem jest pomoc tym przedsiębiorstwom w pokonywaniu barier związanych z bhp. Opracowane przez EU-OSHA internetowe narzędzie do oceny ryzyka (OiRA), przeznaczone w szczególności dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, jest bezpłatne, dostępne w internecie i łatwe w użyciu oraz zapewnia etapowe podejście do oceny ryzyka. W sumie dostępnych jest 99 narzędzi do oceny ryzyka (a jeszcze więcej jest w trakcie opracowywania) dla 16 państw lub na poziomie UE i obejmują one szeroki zakres różnych sektorów. Ponadto e-przewodniki stworzone równocześnie w ramach kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” i „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” zawierają wiele informacji i porad dotyczących zarządzania bhp w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

  poprzednie    

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2016

Liczba odwiedzin: 21956382