ATEST Ochrona Pracy

20 października 2017 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie    

2017-10-19 11:59

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”


Państwowa Inspekcja Pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie edukacyjnym „Kultura Bezpieczeństwa” (projekt jest realizowany od 2006 roku przez PIP i CIOP w zgłoszonych szkołach, które otrzymują bezpłatne podręczniki i multimedialne materiały edukacyjne do przeprowadzania lekcji promujących ideę bezpiecznej pracy) organizuje konkurs pod nazwą „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu bhp i prawa pracy wśród młodzieży. Jest podzielony na trzy etapy: szkolny, regionalny i centralny. Etap regionalny organizują Okręgowe Inspektoraty Pracy, centralny – Główny Inspektorat Pracy, z przedstawicieli którego wyłaniana jest Centralna Komisja Konkursowa. Zainteresowane szkoły mogą zgłosić swój udział do końca października Okręgowemu Inspektorowi Pracy.
Organizatorzy stworzyli bazę 370 pytań konkursowych, które umieścili na stronie https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/178297/BAZA%20pytan%20z%20ODPOWIEDZIAMI%2009.pdf
Regulamin i formularze zgłoszenia są dostępne pod adresem https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/177895/Regulamin%202017-18.pdf

  poprzednie    

Dodaj swój komentarz


cogito ergo sum: Jednio z pytań wybranych na chybił-trafił: "Wymień rodzaje umów o pracę: A) umowy bezterminowe i terminowe; B) umowy cywilnoprawne; C) kontrakt menadżerski. - - - - A z jakiego to przepisu PIP wyszukał ten kontrakt menadżerski? (2017-10-19)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin: 27158242