ATEST Ochrona Pracy

23 października 2014 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie    

2014-10-23 11:06

Faktura elektroniczna w małych i średnich przedsiębiorstwach

80 procent polskich małych i średnich przedsiębiorstw wystawia jedynie papierowe faktury. Przedsiębiorcy nisko oceniają swoją wiedzę na temat obiegu dokumentów elektronicznych, dostrzegają jednocześnie korzyści finansowe płynące z ewentualnego przejścia „z papieru” na pliki elektroniczne.
Co ich przed tym powstrzymuje?
Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji, która odbyła się 22 października w Business Centre Club: Ewa Ulicz – członek zarządu BillBird SA, Przemysław Płudowski – dyrektor sprzedaży produktów elektronicznych BillBird SA, Anna Białek i Aleksandra Sztorc z MillwardBrown oraz Michał Borowski – ekspert BCC ds. podatków. Badania zrealizowane jesienią 2014 r. pokazują, że głównymi barierami w unowocześnianiu obiegu dokumentów, w tym przede wszystkim w korzystaniu z e-faktur są obawy związane z przepisami i stosunkiem urzędników skarbowych do faktur elektronicznych. Ponad 50 procent respondentów wskazuje na urzędy skarbowe jako czynnik zniechęcający do wdrożenia e-faktur. Prawie połowa firm obawia się o bezpieczeństwo elektronicznych dokumentów, a 60 procent przyznaje, że przyzwyczajenie do faktur papierowych może być barierą upowszechnienia faktury elektronicznej. Przepisy dotyczące dokumentów elektronicznych są dla większości przedsiębiorców z sektora MSP niejasne lub niedostatecznie nagłośnione.
Ewa Ulicz z Zarządu BillBird SA zwraca uwagę, że mamy do czynienia ze swoistym paradoksem: badania pokazały, że prawie 80 procent przedsiębiorców poza pracą, jako osoby prywatne, dostaje od dostawców najróżniejszych usług faktury elektroniczne i chwali sobie to rozwiązanie. Jak widać „praktyka domowa” nie przekłada się jednak na decyzje podejmowane w firmach – zauważa.
Sami przedsiębiorcy nisko oceniają swoją wiedzę na temat faktur elektronicznych i wskazują na potrzebę edukacji. 45% twierdzi, że e-faktura nie jest dostatecznie popularyzowana. Jednocześnie uderzająca jest następująca konstatacja: większość firm za ważny uznaje ekologiczny aspekt stosowania elektronicznych dokumentów, jednak nie wymienia go spontanicznie wśród ewentualnych argumentów mogących skłonić ich do stosowania e-faktur.
Brak wiedzy, płynące z niego obawy przed urzędami i przyzwyczajenie – to główne bariery w unowocześnianiu obiegu dokumentów w sektorze polskich MSP.
źródło: BCC

  poprzednie    

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2014

Liczba odwiedzin: 15579135