ATEST Ochrona Pracy

2 sierpnia 2015 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie    

2015-07-31 11:03

Materiały wybuchowe pod lupą NIK

Kontrola została podjęta z inicjatywy NIK, a jej uzasadnieniem było potencjalne zagrożenie, jakie może powstać w trakcie wytwarzania, transportu, przechowywania i stosowania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Tym bardziej, że ryzyko wystąpienia niebezpiecznego dla obywateli zdarzenia z użyciem tych materiałów potęguje dodatkowo wzrastające w ostatnich latach zagrożenie terrorystyczne. W ramach kontroli skoncentrowano się na działaniach organów administracji publicznej w następujących obszarach problemowych: I. Wydawania decyzji administracyjnych związanych z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem i stosowaniem MWc; II. Kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem określonych w przepisach prawa i decyzjach administracyjnych zasad wytwarzania, transportu, przechowywania i stosowania MWc; III. Współpracy jednostek administracji publicznej w zakresie ograniczenia zagrożeń związanych z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem i stosowaniem MWc; IV. Funkcjonowaniem systemu jednoznacznego oznaczenia MWc. W podsumowaniu wyników kontroli Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że system mający służyć minimalizacji zagrożeń związanych z wytwarzaniem, przemieszczaniem i używaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego nie zapewnia realizacji celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli. Wynika to zarówno z nieprawidłowej realizacji przez organy administracji powołane do zapewnienia tego bezpieczeństwa zadań nałożonych na nie przez ustawodawcę, jak i z przyjętych rozwiązań legislacyjnych, które w niedostatecznym stopniu uwzględniają ryzyko przedostania się MWc w ręce osób nieuprawnionych. Zdaniem NIK na powyższy stan największy wpływ mają następujące czynniki: nierzetelne prowadzenie postępowań administracyjnych przez organy upoważnione do wydawania decyzji uprawniających do prowadzenia działalności związanej z dostępem do MW/MWc; zbyt rzadkie i nierzetelnie przeprowadzane, przez organy do tego upoważnione, kontroli podmiotów działających na podstawie udzielonych koncesji, pozwoleń i zgody na przemieszczanie; nieprzygotowanie i niewdrożenie systemu śledzenia MWc, o którym mowa w dyrektywach Unii Europejskiej, oraz niewyposażenie organów powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli w skuteczne i efektywne instrumenty monitorowania zagrożeń związanych z możliwością przenikania materiałów wybuchowych w ręce grup przestępczych, nie pozwalające także na szybki dostęp do danych o podmiotach i osobach mających dostęp do MW/MWc. Minister Gospodarki, w wydawanych zgodach na przemieszczenie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, nie określał, choć zdaniem NIK miał taki obowiązek, tras, po których transport miał się odbywać, co mogło skutkować dodatkowym zagrożeniem dla ludności cywilnej i ważnych obiektów. Szczegółową lekturę raportu NIK należy polecić wszystkim, którzy mają do czynienia w pracy zawodowej z problematyką materiałów wybuchowych.
Pełna treść na stronie: https://www.nik.gov.pl/plik/id,8802,vp,10937.pdf.

  poprzednie    

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2015

Liczba odwiedzin: 18293689