ATEST Ochrona Pracy

19 grudnia 2014 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie    

2014-12-19 12:24

Substancje psychoaktywne w miejscu pracy


18 września 2014 r. w auli Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej odbyła się konferencja „Substancje psychoaktywne w miejscu pracy”, którą zorganizował zarząd Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi wraz z Kołem Naukowym BHP i Ergonomii Politechniki Łódzkiej.
Celem konferencji było zapoznanie uczestników z zagrożeniami wynikającymi z używania przez pracowników substancji psychoaktywnych w miejscu pracy, stanowiącymi obecnie duży problem społeczny, zdrowotny oraz powodującymi poważne wypadki przy pracy.
Po powitaniu uczestników przez prezesa stowarzyszenia Barbarę Skorupę, jako pierwszy wystąpił nadinspektor pracy PIP mgr inż. Dariusz Borowiecki, omawiając zagadnienia związane z wypadkami przy pracy, spowodowanymi przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. Okazało się, że jest to problem nadal aktualny, a zdarzenia te kończą się często tragicznie – tak jak katastrofa komunikacyjna spowodowana przez pijanego motorniczego MPK, w której zginęły trzy osoby, a jedna została ranna.
Następnie wystąpił prof. nadzw. dr hab. med. pracy Zbigniew Kołaciński z Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii Klinicznej IMP, przedstawiając różnego rodzaju substancje psychoaktywne – zarówno znane i popularne narkotyki, jak i jeszcze bardziej niebezpieczne, trudniejsze do wykrycia mieszaniny syntetyczne (tzw. dopalacze). Profesor omówił także objawy zażywania tych substancji, ich wpływ na zdrowie, zachowanie i działanie człowieka.
Zagadnienie opieki profilaktycznej nad pracownikami w przypadku nadużywania substancji psychoaktywnych przedstawiła prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, kierownik Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii IMP. Potwierdziła, że bardzo ważną sprawą w profilaktyce jest uświadamianie zatrudnionym zgubnych skutków nadużywania picia alkoholu, czy zażywania narkotyków, zwłaszcza w pracy.
Mgr Aleksander Stańczak z Zakładu Psychologii Pracy IMP poinformował o przyczynach uzależnień, grupach ryzyka oraz możliwych działaniach wobec uzależnionych pracowników. Okazuje się, że tylko 8 % pracowników przyznaje się do spożywania alkoholu w miejscu pracy, a kolejne 16 % potwierdza, że było świadkami takiego zdarzenia.
Następną prelegentką była przedstawicielka Stowarzyszenia MONAR, mgr Barbara Tokarska – specjalistka terapii uzależnień, która przybliżyła temat zażywania narkotyków i skutków z tym związanych.
Reprezentantka Regionalnego Urzędu Statystycznego w Łodzi przekazała informacje na temat statystyki wypadków przy pracy.
Na pytania związane z używaniem substancji psychoaktywnych w miejscu pracy wyjaśnień udzielili wykładowcy, specjaliści zajmujący się powyższą tematyką. Po ciekawej dyskusji konferencję podsumowała i zakończyła dr inż. Katarzyna Boczkowska z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Irena Walisiak, SPSBHP w Łodzi

  poprzednie    

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2014

Liczba odwiedzin: 15967660