ATEST Ochrona Pracy

1 kwietnia 2015 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie    

2015-04-01 12:25

Badania lekarskie pracowników – wzór skierowania


Dzisiaj, 1 kwietnia 2015 r., weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU poz. 457).
Nowelizacja wprowadziła m.in. wzór skierowania na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne), zawierający m.in. część dotyczącą opisu warunków pracy uwzględniającego informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających
ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku lub stanowiskach. W opisie należy wpisać nazwę czynnika lub czynników i wielkość lub wielkości narażenia.
Treść przepisu na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000457

  poprzednie    

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2015

Liczba odwiedzin: 16692650