ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2012

Nagrodzeni za dobre praktyki

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2012-11-15  

Nagrodzeni za dobre praktyki  

 

13 listopada w Legnicy, podczas XV Konferencji Liderów Bezpiecznej Pracy, odbyło się wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom polskiej edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk, organizowanego w ramach kampanii „Partnerstwo dla prewencji”. Nagrodzone firmy to: I miejsce – Cemex Polska sp. z o.o. za rozwiązanie „Przywództwo w zakresie bezpieczeństwa pracy”; II miejsce – TRI Poland sp. z o.o. za rozwiązanie „Zaangażowanie pracowników w poprawę warunków pracy i ergonomię”; III miejsce – Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB sp. z o.o. za rozwiązanie „Współpraca, komunikacja, edukacja – młodzi i starzejący się pracownicy”. Laureat pierwszej nagrody, firma Cemex, weźmie udział w kolejnym etapie konkursu na szczeblu europejskim.
Konkurs dobrych praktyk jest organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) we współpracy z państwami członkowskimi. Jego celem jest ukazanie korzyści z przestrzegania zasad bhp. Od zwycięzców oczekuje się silnego przywództwa w zarządzaniu i aktywnego angażowania pracowników w kwestie bhp. Zwycięzcy na szczeblu europejskim odbiorą nagrody wiosną 2013 r. Nagrodę mają otrzymać zarówno kierownik, jak i przedstawiciel pracowników. Ponadto szczegóły ich wspólnego wkładu w zarządzanie bhp zostaną zamieszczone w specjalnej publikacji, która będzie rozprowadzana w dużym nakładzie w całej Europie i promowana na stronie internetowej EU-OSHA.
XV konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, podczas której wręczono nagrody za dobre praktyki, związana była z naczelnym przesłaniem tegorocznej kampanii europejskiej i odbywała się pod hasłem: „Przywództwo w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy”. Organizatorzy w następujący sposób uzasadnili tematykę konferencji: „Przywództwo w zakresie bezpieczeństwa pracy powinno charakteryzować się widocznym i aktywnym zaangażowaniem kadry kierowniczej w kwestie związane z bezpieczeństwem w miejscu pracy. Powinien mu towarzyszyć także wysoki poziom zaangażowania pracowników i ich zaufanie do podejmowanych decyzji. W skutecznym zarządzaniu bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy chodzi o zapewnienie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia wszystkich pracowników poprzez ograniczenie ryzyka, a także o zapewnienie ochrony przed wypadkami i chorobami wynikającymi z wykonywanej pracy. Tworzenie skutecznych systemów zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w organizacji zapewniają liderzy. Zadaniem lidera jest określenie strategicznego kierunku zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w organizacji oraz motywowanie pracowników do skutecznego zaangażowania się w zapewnianie bezpieczeństwa i zdrowia. Silne przywództwo i zarządzanie bhp powinno też obejmować tworzenie i wdrażanie skutecznych procedur przeglądu i oceny warunków pracy. Liderzy powinni dążyć do tego, by były to procesy zrozumiałe dla wszystkich pracowników i współpracowników firmy. Proces oceny może i powinien być wspomagany przez ekspertów i specjalistów bhp.”
Podczas legnickiej konferencji zostały omówione m.in.: behawioralne podejście do przywództwa w obszarze bezpieczeństwa pracy, rozwój przywództwa w zarządzaniu bhp, działalność forum liderów bezpiecznej pracy. Uczestnicy konferencji mogli też wziąć udział w wizytach technicznych zorganizowanych w różnych oddziałach KGHM Polska Miedź, podczas których zaprezentowane zostały dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy. Podczas konferencji firmom wyróżniającym się pod względem bhop zostały wręczone Karty Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.  

 
  - 1 -