ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

„Bezpiecznie od początku” w Olsztynie

 Dodano: 2018-09-17

 

          

      

2017-09-14  

„Bezpiecznie od początku” w Olsztynie  

 

8 września 2017 r. w Hotelu HP PARK w Olsztynie odbyła się konferencja „Bezpiecznie od początku” zorganizowana przez oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie. Do organizacji tej konferencji w ramach partnerstwa zaproszono Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, oddział Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie. Konferencja wpisała się w kampanię społeczną „BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU”, koordynowaną przez CIOP.
Tematy konferencji dotyczyły problematyki bezpieczeństwa pracy pracowników młodych i niedoświadczonych. Poprzez prezentacje dobrych praktyk starano się znaleźć odpowiedzi na liczne pytania związane z bezpieczeństwem pracy młodych i niedoświadczonych pracowników, a mianowicie: Jak sprawić, by tematyka poprawy bezpieczeństwa pracy była ciekawa dla młodych pracowników? Czy działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy mogą być na tyle fascynujące, aby ich przyciągnąć i zaangażować? Jak projektować stanowiska pracy dla pracowników, którzy oczekują od pierwszej pracy nie tylko wyzwań, ale i odpowiedniego komfortu? Jak budować zespoły pracownicze z osób reprezentujących różne pokolenia i organizować ich pracę tak, aby nie stwarzała zagrożenia dla ich zdrowia i życia?
Konferencja składała się z dwóch sesji.
W części pierwszej Agnieszka Szczygielska, koordynator kampanii CIOP-PIB, przedstawiła założenia kampanii społecznej „Bezpiecznie od początku”, Jolanta Gębura – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy omówiła predyspozycje zdrowotne młodego pracownika, Marek Wójciak – Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie zaprezentował realizowane przez PIP programy edukacyjne dla młodych pracowników, natomiast Tomasz Gosiewski – dyrektor oddziału UDT w Olsztynie przedstawił program edukacyjny UDT. Podczas trwania konferencji uczestnicy mogli zwiedzać stoiska wystawiennicze, uczestniczyć w pokazach organizowanych przez wystawców, a także oglądać wystawę prac plastycznych laureatów konkursu plastycznego.
W drugiej części prezentowane były dobre praktyki w zakładach pracy w zakresie zatrudniania młodych niedoświadczonych pracowników. W tej części wystąpili członkowie oddziału OSPSBHP w Olsztynie: Marcin Kopera – „IPB” w Iławie, Joanna Kołakowska – Minerals Tech Szczytno, Krzysztof Jeleński – Przedsiębiorstwo Badawczo Wdrożeniowe „OLMEX” w Wójtowie, Krzysztof Zwierzyński – Węglorz sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim. Ponadto z dobrymi praktykami wystąpili partnerzy wspierający konferencję: Akala Faraone sp. z o.o. w Goleniowie, Alfa i Omega I. Szulc, J. Szulc Sp.j. w Głogowie, Filter Service sp. z o.o. w Zgierzu, Fridstads Kansas Poland sp. z o.o. w Gdyni, Iturri Poland sp. z o.o. w Bielsku Białej oraz Prosave.pl Sp. z o.o. w Warszawie oddział w Toruniu.
W konferencji wzięło udział ok. 140 uczestników. Po części oficjalnej konferencji, organizatorzy wręczyli nagrody i dyplomy laureatom konkursu plastycznego „Bezpiecznie w pracy”; prace z tego konkursu eksponowane były w sali konferencyjnej. W godzinach wieczornych odbył się Bal BHP.  

 
  - 1 -