ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

Nowi zastępcy Głównego Inspektora Pracy

 Dodano: 2018-12-03

 

          

      

2017-11-28  

Nowi zastępcy Głównego Inspektora Pracy  

 

23 listopada 2017 r. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powołał Bogdana Drzastwę i Andrzeja Kwalińskiego na stanowisko zastępców Głównego Inspektora Pracy – Wiesława Łyszczka. Ich kandydatury zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Radę Ochrony Pracy.
Bogdan Drzastwa, magister inżynier rolnictwa i inspektor pracy, pracuje w Państwowej Inspekcji Pracy od 1992 roku. Od 2007 r. do 2013 r. pełnił funkcję nadinspektora pracy – kierownika Oddziału w Koszalinie. W marcu 2017 r. został mianowany Okręgowym Inspektorem Pracy w Bydgoszczy. Od 2011 r. jest także biegłym sądowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Sądu Okręgowego w Koszalinie.
Andrzej Kwaliński, inżynier elektryk, pracę w PIP rozpoczął w 1985 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach. W latach 2006-2008 oraz od czerwca 2016 r. pełnił funkcję Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie.
Obecnie Główny Inspektor Pracy ma więc trzech zastępców: Dariusza Mińkowskiego, Andrzeja Kwalińskiego, Bogdana Drzastwę.
Na fot. od lewej: Janusz Śniadek – przewodniczący Rady Ochrony Pracy, Bogdan Drzastwa – zastępca Głównego Inspektora Pracy, Andrzej Kwaliński – zastępca Głównego Inspektora Pracy, Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu, Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy, Stanisław Szwed – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

 
  - 1 -