ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

Ocena stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2016 r.

 Dodano: 2018-09-24

 

          

      

2017-09-21  

Ocena stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2016 r.  

 

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym, jak co roku Prezes Wyższego Urzędu Górniczego przygotował roczny raport (za 2016 rok) dotyczący kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego, a także przedstawiania właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie – pod nazwą „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2016 roku (porównanie od roku 2012)”.
Zatrudnienie w górnictwie w 2016 roku wynosiło 180 213 osób (stan na 31 grudnia), w 7338 zakładach górniczych różnego typu. W ub. roku doszło do 2074 wypadków, w tym do 27 śmiertelnych i 9 ciężkich. Inne dane dotyczące liczby wypadków w górnictwie w 2016 roku podał Główny Urząd Statystyczny: 2204 wypadków, a więc aż 130 więcej.
Najwięcej wypadków miało miejsce w górnictwie węgla kamiennego (76%) oraz kopalniach rud miedzi (19%). Liczba wypadków w górnictwie od 2012 roku co roku maleje – porównując rok 2012 z 2016, zmniejszyła się aż o 26,2%, natomiast rok 2015 z 2016 – o 7,6%. Wzrosła za to liczba wypadków śmiertelnych – z 19 w 2015 r. do 27 w roku 2016.
Wypadki w górnictwie mają przyczyny naturalne, takie jak zagrożenia metanowe, wybuchy pyłu węglowego, tąpnięcia, pożary, zagrożenia wodne oraz klimatyczne, wyrzuty gazów i skał. Przyczyną wypadków jest jednak również – jak w każdej innej branży – nieprzestrzeganie przepisów bhp, także niewłaściwa eksploatacja maszyn. W 2016 roku z tego powodu doszło ogółem do 69 wypadków (co jednak stanowi tylko 0,03% ich ogólnej liczby), w tym do 7 wypadków śmiertelnych oraz 5 wypadków ciężkich.
W 2016 roku w okresie od 15 maja do 31 października w górnictwie przeprowadzono konkurs „Na początek 180 dni bez wypadku”. Zakłady, w których doszło do wypadku śmiertelnego, były z niego wykluczane. Zwycięzców wyłoniono wśród zakładów z najniższym wskaźnikiem wypadkowości i jednocześnie największą liczbą podejmowanych akcji prewencyjnych. Najlepsze z nich popularyzowano. W 2016 roku Wyższy Urząd Górniczy zorganizował także kolejną już, XVIII konferencję „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie”.
 

 
  - 1 -