ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

Odprawa szkoleniowa służby bhp Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 Dodano: 2018-04-30

 

          

      

2017-04-27  

Odprawa szkoleniowa służby bhp Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych  

 

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IWSZ) to jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowana Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Inspektoratowi podlegają: Brygady Logistyczne, Regionalne Bazy Logistyczne, Transport, Infrastruktura, Ośrodki Badawczo-Wdrożeniowe, Centrum Szkolenia Logistyki, Batalion Dowodzenia IWsp SZ, Klub IWsp SZ, WOFiTM, w których zatrudnieni są również pracownicy służby bhp. Na odprawę szkoleniową służby bhp, która odbyła się 25 kwietnia 2017 r. w Bydgoszczy zaproszona została Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Szef IWSZ w Bydgoszczy gen. bryg. Dariusz Łukowski zaprosił ją do omówienia stanowiska Rady Ochrony Pracy w sprawie systemu szkoleń w dziedzinie bhp oraz nadzoru na szkoleniami oraz przybliżenia działalności OSPSBHP. Podczas prezentacji przez Elżbietę Bożejewicz tematu szkoleń bhp wywiązała się ciekawa dyskusja.
IWSZ dla służby bhp zatrudnionej w podległych mu jednostkach raz w roku organizuje szkolenia doskonalące wiedzę w zakresie warsztatu pracy służby bhp, w tym szkolenia okresowe bhp, gdzie omawiane są przepisy resortowe. Wykładowcami podczas tych szkoleń są pracownicy IWSZ, a także pracownicy służby bhp, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wśród służby bhp podległej IWSZ są również członkowie OSPSBHP z oddziałów w Rzeszowie, Gdańsku, Opolu i Szczecinie. W odprawie uczestniczyło ok. 50 pracowników służby bhp z całego kraju.
Do zadań Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych należy m.in.:
– organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych, w tym zabezpieczeniem logistycznym jednostek wojskowych użytych lub przebywających poza granicami państwa;
– zarządzanie wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony przed bronią masowego rażenia;
– szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych;
– wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 

 
  - 1 -