ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

Cykl szkoleń w UDT

 Dodano: 2018-02-08

 

          

      

2017-02-07  

Cykl szkoleń w UDT  

 

30 stycznia 2017 r. w ramach lokalnego wdrażania w życie postanowień listu intencyjnego podpisanego przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP z Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego oraz dzięki uprzejmości dyrektora oddziału UDT w Częstochowie rozpoczął się cykl nieodpłatnych szkoleń dla pracowników służby BHP zrzeszonych w częstochowskim oddziale OSPSBHP. Tematyka dotyczyła aktualnych uwarunkowań prawnych dotyczących podlegania maszyn i urządzeń technicznych dozorowi technicznemu. Pierwszą część szkolenia przeprowadził Wojciech Relidzyński, inspektor działu urządzeń transportu bliskiego. Przypomniał słuchaczom uwarunkowania podlegania dozorowi maszyn i urządzeń dźwigowych, omówił rodzaje dozoru oraz zakres przeglądów, konserwacji i kontroli. Drugą część szkolenia poprowadził Grzegorz Katolik, inspektor działu urządzeń ciśnieniowych. Przedstawił zakres kompetencji swojej komórki UDT. Przypomniał uczestnikom obowiązki prawne związane z eksploatacją urządzeń ciśnieniowych i sieci przesyłowych, podając szereg przykładów poprawnej, jak i rażąco nieprawidłowej ich eksploatacji. W szkoleniu wzięło udział ponad 30 osób.  

 
  - 1 -