ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

Duże zmiany dotyczące środków ochrony indywidualnej

 Dodano: 2018-07-30

 

          

      

2017-07-27  

Duże zmiany dotyczące środków ochrony indywidualnej  

 

Zmiany dotyczące środków ochrony indywidualnej wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/425 z 9 marca 2016 r. są bardzo ważne dla producentów, dystrybutorów, importerów śoi, a także dla instytutów badawczych (jednostek notyfikowanych) oraz organów nadzoru rynku (w tym przede wszystkim Państwowej Inspekcji Pracy). O zmianach tych powinni wiedzieć również użytkownicy, czyli pracodawcy i doradzająca im służba bhp.
Szczegółowo o tych zmianach pisze Jarosław Nyzio w artykule „Zasadnicze zmiany na rynku środków ochrony indywidualnej”, którego pierwszą część zamieściliśmy w lipcowym numerze, a druga ukaże się w ATEŚCIE nr 8/2017.
Autor zwraca m.in. uwagę, że zmiana dyrektywy 89/686/EWG objęła również jej zakres. Jej przepisów nie stosowało się m.in. do środków ochrony indywidualnej powszechnego użytku, które chronią przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wilgocią, wodą lub ciepłem. W nowym rozporządzeniu 2016/425 nie ma wyłączenia dla śoi powszechnego użytku, które chronią przed ciepłem. Oznacza to, że cała gama produktów, jak np. rękawice kuchenne do piekarnika czy rękawice do grilla, będzie musiała spełniać wymagania rozporządzenia 2016/425. Dla producentów oznacza to konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z jego wdrożeniem. Natomiast dla użytkownika widocznymi zmianami będzie pojawienie się oznakowania CE i instrukcji użytkowania oraz nowego oznakowania na wyrobie.
Z punktu widzenia pracodawców, służby bhp czy pracowników działu zakupu rozporządzenie wprowadza istotne zmiany. Przede wszystkim zapewnia ono dostęp do deklaracji zgodności. Ważne jest również to, że nakłada obowiązek umieszczania na środkach ochrony indywidualnej nazwy, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego producenta i importera. Najważniejsza kwestia obejmuje jednak zmianę kategoryzacji z II na III śoi chroniących przed szkodliwym hałasem, ranami postrzałowymi i pchnięciem nożem, strumieniem wysokiego ciśnienia, przecięciem przez przenośną pilarkę łańcuchową i utonięciem, co może spowodować wzrost ich cen.
Więcej w numerach 7/2017 i 8/2017 miesięcznika ATEST.
 

 
  - 1 -