ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

Laur Bezpieczeństwa w Zielonej Górze

 Dodano: 2018-05-23

 

          

      

2017-05-19  

Laur Bezpieczeństwa w Zielonej Górze  

 

28 kwietnia 2017 r. w Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się konferencja „Włącz bezpieczeństwo” połączona z galą wręczenia nagród „Laur Bezpieczeństwa”. Organizatorami tego wydarzenia byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze i miejscowy oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
Konferencję otworzył Okręgowy Inspektor Pracy Franciszek Grześkowiak, a prowadził ją jego zastępca Zdzisław Klim. Roman Burghardt, starszy inspektor pracy w OIP w Zielonej Górze, mówił m.in. o uwarunkowaniach dotyczących bezpieczeństwa pracy. Dr hab. inż. Edward Kowal z Uniwersytetu Zielonogórskiego podkreślił, że na kulturę bezpieczeństwa pracy wpływa bardzo wiele czynników: wiedza o bhp, poglądy i przekonania, komunikacja w zakładzie pracy, stosunek przełożonych do bezpieczeństwa pracy, szkoleń i służby bhp, motywacja do bezpiecznych zachowań.Dr n. med. Tomasz Gajewski, wojewódzki konsultant ds. medycyny pracy, mówił o istocie wizyt lekarza medycyny pracy w zakładzie pracy i zaletach przeglądów stanowisk pracy w zakładzie, o możliwości skorzystania przez pracownika z porad lekarza bezpośrednio na swoim stanowisku pracy, o tym, że po wizytacji pracodawca otrzymuje pełniejszą informację dotyczącą zagrożeń. Jan Głośnicki z Urzędu Dozoru Technicznego w Zielonej Górze przedstawił przykłady niebezpiecznych urządzeń i wypadków podczas eksploatacji urządzeń technicznych. Renata Gralak z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim zasygnalizowała, że dane z rejestrów chorób zawodowych nie zawsze odzwierciedlają faktyczną sytuację epidemiologiczną. Statystyki mogą być zaniżone z uwagi na wiele czynników: niską świadomość biologicznych skutków narażenia zawodowego, zwłaszcza występujących po wielu latach od ustania zatrudnienia, niezgłaszanie objawów przez pracowników w trakcie badań profilaktycznych, a także nieznajomość trybu postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej przez lekarzy pierwszego kontaktu.

W drugiej części konferencji odbyła się gala wręczenia nagród „Laur Bezpieczeństwa”, prowadzona przez Jana Kotowskiego, prezesa Zarządu Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze.
Decyzją Kapituły nagrody otrzymali:
– statuetkę nagrody „Laur Bezpieczeństwa 2016” w kategorii pracownik służby bhp – Tomasz Gorzelany,
– medal nagrody „Laur Bezpieczeństwa 2016” w kategorii pracownik służby bhp – Natalia Kiek,
– statuetkę nagrody „Laur Bezpieczeństwa 2017” w kategorii pracodawców – Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Handlowe „SKR” Strzelce Krajeńskie,
– medal nagrody „Laur Bezpieczeństwa 2017” w kategorii pracodawców – Gospodarstwo Ogrodnicze – Maciej Mularski, Różanki,
– statuetkę nagrody „Laur Bezpieczeństwa 2017” w kategorii ludzie nauki, techniki, medycyny pracy – dr n. med. Tomasz Gajewski,
– medal nagrody „Laur Bezpieczeństwa 2017” w kategorii ludzie nauki, techniki, medycyny pracy – Radosław Potejko,
– nagrodę specjalną: statuetkę „Laur Bezpieczeństwa 2017” – Julian Kozłowski.

Więcej informacji: http://www.ospsbhp.zgora.pl/
 

 
  - 1 -