ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

Przedwojenny „Przegląd Bezpieczeństwa Pracy”

 Dodano: 2018-08-31

 

          

      

2017-08-30  

Przedwojenny „Przegląd Bezpieczeństwa Pracy”  

 

W zbiorach cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej znajduje się zdigitalizowany przedwojenny miesięcznik „Przegląd Bezpieczeństwa Pracy”: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=368104&tab=3
Czasopismo to ukazywało się od maja 1936 roku do lipca 1939 roku. Było publikowane przez wydawnictwo Instytutu Spraw Społecznych. Instytut Spraw Społecznych w przedwojennej Polsce zajmował się bezpieczeństwem i higieną pracy, ubezpieczeniami społecznymi, rynkiem pracy, opieką społeczną. Oprócz publikowania „Przeglądu Bezpieczeństwa Pracy” wydawał także Kalendarz Bezpieczeństwa Pracy, plakaty ostrzegawcze, broszury dotyczące bhp, karty bezpieczeństwa pracy dla poszczególnych gałęzi przemysłu, a nawet zrealizował dwa filmy krótkometrażowe – „Uwaga! komunikat z frontu pracy” i „Zwarcie”. „Instytut Spraw Społecznych, który śledzi uważnie za postępem zainteresowania zagadnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w naszym kraju, jest przekonany, że nadszedł czas, aby, oprócz prac naukowych i propagandowych w tej dziedzinie, jakie wydaje już od kilku lat, rozpocząć wydawanie miesięcznika, poświęconego tej sprawie” – czytamy w artykule wstępnym w numerze pierwszym. Stałe rubryki to: „Statystyka i opisy wypadków”, „Przykłady – Pomysły – Udoskonalenia”, „Ustawodawstwo – Przepisy – Organizacja”, „Z kraju i ze świata”, „Przegląd wydawnictw”, „Przegląd czasopism”. W gazecie ukazywały się przekłady artykułów angielskich, belgijskich i francuskich. Opisywano rozwiązania dotyczące bhp we Francji, USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech. Ilustracją raczkującej dopiero ergonomii jest artykuł w numerze 9/1938 pod tytułem „Chirurgia pracy” prof. A. Wojciechowskiego, lekarza, który ergonomię zwie „ortomechaniką pracy”. Dla zainteresowanych przedwojennymi środkami ochrony indywidualnej warty polecenia jest artykuł w numerze 4/1939: „Sprzęt ochrony osobistej”, który zawiera opisy i zdjęcia okularów, osłon twarzy, kasków i masek, rękawic, butów ochronnych, itp. Przedostatni numer – czerwcowy z 1939 roku – w obliczu widma zbliżającej się wojny został w całości poświęcony organizacji pracy i bhp w zakładach pracy podczas wojny, charakterystyce schronów czy sieci wodociągowej.  

 
  - 1 -