ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

Przyznano nagrody im. Haliny Krahelskiej

 Dodano: 2018-12-06

 

          

      

2017-12-04  

Przyznano nagrody im. Haliny Krahelskiej  

 

29 listopada na Zamku Królewskim Wiesław Łyszczek wręczył corocznie przyznawane nagrody Głównego Inspektora Pracy imienia Haliny Krahelskiej, nagrody w XXIV już edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz – po raz pierwszy w trakcie tej uroczystości – nagrodę dla najaktywniejszego społecznego inspektora pracy.
Nagroda imienia Haliny Krahelskiej, ustanowiona w 1989 roku, przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy. W tym roku zostali nią wyróżnieni: Wacław Czerkawski (wiceprzewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników), Dorota Gardias (przewodnicząca Forum Związków Zawodowych), Aleksander Gilge (specjalista ds. bhp, inspektor ppoż.), Franciszek Grześkowiak (Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze), Janusz Kurzydłowski (emerytowany inspektor pracy, były kierownik oddziału PIP w Ostrowie Wielkopolskim), Bogusław Motowidełko (wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Zielonogórskiego NSZZ „S”, członek Rady Ochrony Pracy), Andrzej Smółko (Prezes Zarządu CWS-boco, inicjator i przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy), Janina Suzdorf (prawnik, naczelnik Wydziału Legislacji w Departamencie Prawa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Janusz Śniadek (przewodniczący Rady Ochrony Pracy), Wiesława Taranowska (wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych) i Andrzej Ziółkowski (prezes Urzędu Dozoru Technicznego).
Statuetki Mecum Tutissimus Ibis, czyli „Ze mną będziesz najbezpieczniejszy” w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” otrzymali:
W kategorii zakładów pracy zatrudniających do 50 pracowników:
– Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero” Sp. z o.o.,
– MP Production Sp. z o.o. oddział w Turku,
– STOLARES Marek Zieliński.
W kategorii zakładów pracy zatrudniających od 51 do 250 pracowników:
– Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.,
– NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. Zakład w Krotoszynie,
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POLIPACK Spółka Jawna Irena Więckowska i Katarzyna Kolmetz.
W kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników:
– DEFRO Sp. z o.o, Spółka Komandytowa Zakład produkcyjny w Rudzie Stawczyńskiej,
– Electrolux Poland Sp. z o.o. Oddział w Żarowie,
– PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrociepłownia Gorzów.
Wyróżnienie dla najaktywniejszego społecznego inspektora pracy otrzymał Andrzej Rogowski, który swą funkcję pełni w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z ramienia NSZZ „Solidarność”.  

 
  - 1 -