ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

System zarządzania bhp przedmiotem debaty oksfordzkiej

 Dodano: 2018-06-06

 

          

      

2017-06-05  

System zarządzania bhp przedmiotem debaty oksfordzkiej  

 

„Czy system zarządzania bezpieczeństwem jest skuteczny?” – to pytanie postawili sobie uczestnicy debaty oksfordzkiej, która odbyła się w czwartek 25 maja w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy. Obrady otworzył prof. nadzw. dr hab. Andrzej Misiołek, senator RP. Inicjatorem debaty oraz jej prowadzącym był prof. dr hab. Kazimierz Lebecki, kierownik Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Debata była organizowana w ramach obchodów jubileuszu 15-lecia WSZOP.
Formuła debaty oksfordzkiej została wprowadzona w XIX wieku przez University of Oxford. Polega na dyskusji dwóch grup mających przeciwstawne opinie w wybranym temacie. Każda z grup jest prowadzona przez moderatora.
W debacie organizowanej we WSZOP moderatorami byli: Andrzej Pakura i Rafał Biały, którzy przedstawili przeciwstawne opinie o systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach. W obu pięcioosobowych grupach dyskusyjnych zasiedli przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Stowarzyszenia Absolwentów WSZOP, pracowników i studentów WSZOP.
Formalnie debata oksfordzka kończy się głosowaniem przyznającym rację jednej ze
stron. Specyfika tematu przekonała dyskutantów ,,że zwycięzcą są pracownicy, którym system zarządzania bezpieczeństwem pracy musi zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy”. Głos zabrali również przedstawiciele różnych instytucji i licznie zgromadzonej publiczności. Po wystąpieniach moderatorów i uczestników debaty stało się jasne, że temat debaty przekształcił się w pytanie o to, co zrobić by system zarządzania bezpieczeństwem był skuteczny?
Podsumowaniem dyskusji są propozycje kierunków działań:
– uznanie, że system zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie jest niezbędny, powinien być oparty na dokumentach normatywnych, ale może być utworzony w przedsiębiorstwie i stale doskonalony; system taki może być certyfikowany, ale nie jest to obowiązkowe;
– w szkoleniach pracowników, nie wyłączając kierownictwa, należy zwracać szczególną uwagę na zdarzenia, które potencjalnie mogą stwarzać zagrożenie wypadkowe.
 

 
  - 1 -