ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

Seminarium oddziału kaliskiego OSPSBHP

 Dodano: 2018-02-12

 

          

      

2017-02-10  

Seminarium oddziału kaliskiego OSPSBHP  

 

29 grudnia 2016 r. został podpisany list intencyjny o współpracy miedzy Urzędem Dozoru Technicznego a Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP. Postanowiono, że strony podejmują się wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń zmierzających do zapewnienia ciągłej poprawy ochrony człowieka w środowisku pracy oraz kształtowania bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, zwłaszcza w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń transportu bliskiego.
Oddział kaliski od dawna współpracuje z UDT w Ostrowie Wlkp. Zapraszamy inspektorów na wykłady zgodnie z zapotrzebowaniem naszych członków. W 2011 r. umówiliśmy się z dyrektorem Leszkiem Glinianym, że co roku pierwsze spotkanie seminaryjne naszych członków będzie odbywać się w styczniu w siedzibie UDT w Ostrowie Wlkp. Tegoroczne spotkanie odbyło się 25 stycznia. W programie były poruszane tematy dotyczące zmian w przepisach związanych z UDT oraz zagadnienia szczegółowe, np. zasady postępowania przy wymianie elementów rozłącznych oraz wyposażenia dodatkowego przy urządzeniach transportu bliskiego, omówienie niebezpiecznych uszkodzeń i wypadków w grupie urządzeń transportu bliskiego. W zasięgu działalności oddziału UDT jest powiat Pleszew, gdzie jest bardzo dużo producentów kotłów CO. W związku z tym omówiono temat bardzo modny obecnie w Polsce – związany ze smogiem, a dotyczący nowych wymagań dla wytwórców kotłów wodnych CO na paliwa stałe.
Inspektorzy UDT to doskonali fachowcy, którzy potrafią nie tylko teoretycznie, ale i w sposób praktyczny przekazać trudną wiedzę dotyczącą zbiorników stałych i przenośnych np. ciśnieniowych, dźwigów i żurawi, wózków widłowych, spawalnictwa, klimatyzatorów itp. Zresztą wykłady w ramach „Akademii UDT” cieszą się dużym zainteresowaniem osób zajmujących się powyższymi tematami.
Poza powyższymi tematami, inspektor pracy Tomasz Kozłowski omówił zmiany do przepisów prawnych, jakie weszły życie od 1 stycznia 2017 r.
Uczestnicy otrzymali różne materiały przydatne w pracy pracownika służb bhp. Między innymi wykaz wybranych przepisów prawnych dotyczących spraw kadrowych i bhp, plakaty dotyczące wózków widłowych i inne opracowania.

Henryk Karczowski, sekretarz oddziału OSPSBHP w Kaliszu
 

 
  - 1 -