ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

Zmarł Roman Giedrojć

 Dodano: 2018-08-29

 

          

      

2017-08-28  

Zmarł Roman Giedrojć  

 

Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy, zmarł wczoraj – 27 sierpnia 2017 roku.
Urodził się w Bydgoszczy w 1950 roku. Z wykształcenia był magistrem inżynierem techniki motoryzacyjnej i energetyki, ukończył także podyplomowe studia z zakresu prawa pracy. Pracę w inspekcji rozpoczął w 1985 roku, rok później został inspektorem pracy. Od 1994 roku kierował słupskim oddziałem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Koszalinie, a po reformie administracyjnej kraju w 1999 roku – OIP w Gdańsku. Był posłem III kadencji Sejmu (1997–2001) Klubu Parlamentarnego Akcji Wyborczej Solidarność z okręgu słupskiego. W latach 1998–2001 był wiceprzewodniczącym Rady Ochrony Pracy, a od 2006 do 2008 roku – zastępcą głównego inspektora pracy do spraw nadzoru. Od 2008 roku do chwili powołania na stanowisko głównego inspektora pracy – ponownie pełnił funkcję kierownika słupskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy.
Wykładał prawo pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie, w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku.  

 
  - 1 -