ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2018

O wózkach jezdniowych w Częstochowie

 Dodano: 2019-03-21

 

          

      

2018-03-19  

O wózkach jezdniowych w Częstochowie  

 

12 marca 2018 r. w Centrum Bezpieczeństwa Technicznego UDT w Częstochowie odbyło się szkolenie poświęcone zmianom w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym, w którym wzięli udział członkowie częstochowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
Spotkanie rozpoczął kierownik działu Urządzeń Transportu Bliskiego Andrzej Benduch, który przedstawił prowadzącego szkolenie – inspektora działu, starszego specjalistę Piotra Wosika. Prowadzący omówił szczegółowo podstawę prawną wprowadzającą istotne zmiany zwłaszcza w uzyskiwaniu kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. Podkreślił, że po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia (10 sierpnia br.) jedyną możliwością zdobycia kwalifikacji do obsługi wózków podnośnikowych będzie uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT. Omówił również sposoby zdobycia uprawnień do obsługi innych wózków niż podnośnikowe. Zwrócił ponadto uwagę na istotną zmianę: wprowadzenie zasady wykonywania prac przy użyciu wózków w warunkach szczególnego zagrożenia – wyłącznie na podstawie polecenia pisemnego. Szkolenie zakończyło się dyskusją i pytaniami uczestników.
 

 
  - 1 -