ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2018

Bhp w stoczniach i portach

 Dodano: 2019-05-30

 

          

      

2018-05-29  

Bhp w stoczniach i portach  

 

10 maja 2018 r. w Gdyni odbyła się konferencja „Bhp w stoczniach i portach”, zorganizowana przez gdański oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w ramach Bałtyckiego Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Współorganizatorem konferencji była Stocznia Crist S.A. w Gdyni, a partnerami merytorycznymi: Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku. Partnerami wspierającymi były firmy: Robod S.A. oraz 3M Wrocław Sp. z o. o.
Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele kierownictwa, kadry inżynieryjno-technicznej oraz służby bhp z firm branży stoczniowej. Spotkanie otworzył Marek Nościusz, prezes oddziału OSPSBHP w Gdańsku, który zaprezentował program konferencji, cele jakie przyświecają organizatorom oraz przedstawił prelegentów.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku reprezentował inspektor pracy Dariusz Dąbrowski. W swoim wystąpieniu przywołał akty prawne odnoszące się do tematu konferencji oraz zwrócił uwagę na najczęstsze zagrożenia występujące w stoczniach i portach. Odniósł się do statystyk wypadkowości w branży stoczniowej (liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy i in.), przedstawiając je na tle danych statystycznych za ubiegły rok opublikowanych przez GUS. Podkreślił, że najczęściej wypadkom przy pracy ulegają osoby o najkrótszym stażu pracy.
Źródła zanieczyszczeń wód portowych oraz inne zagrożenia środowiska omówił Piotr Trybuszewski, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. Poruszył kwestie wpływu działalności gospodarczej portów i terminali portowych, stoczni, a także samego miasta na jakość wód portowych.
Następnie głos zabrała dr Dorota Całus-Kania z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, która omówiła wpływ warunków pracy na występowanie chorób zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska zawodowego stoczniowców i portowców.
W imieniu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku wystąpiła Agnieszka Hinz, która w swojej prezentacji pokazała, jak istotne znaczenie w profilaktyce zawodowej odgrywają badania środowiska pracy w poszczególnych zakładach pracy.
Przedstawiciele firmy ROBOD z Gdańska, Arkadiusz Kasprzyk i Mariusz Uleński na wybranych przykładach zaprezentowali dobór środków ochrony indywidualnej dla pracowników stoczni. Nowości w dziedzinie środków ochrony indywidualnej przedstawili Przemysław Żabicki i Paweł Górski z firmy 3M. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach prezentowano przykładowe śoi, dzięki czemu uczestnicy konferencji mogli poznać najnowsze rozwiązania, zasięgnąć porady specjalistów i nawiązać kontakty zawodowe.
Prezentacje dobrych praktyk bhp przedstawili członkowie gdańskiego oddziału OSPSBHP:
– Agata Jamroz-Krause, DCT Gdańsk S.A.: Kultura bhp jako czynnik kształtowania bezpiecznych warunków pracy;
– Łukasz Król, NAUTA S.A.: Bezpieczeństwo pracy za pisemnym zezwoleniem;
– Maciej Romanowicz, CRIST S.A.: SZBHP a profilaktyka wypadkowa.
 

 
  - 1 -