ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2018

Spotkanie członków słupskiego oddziału OSPSBHP

 Dodano: 2019-07-15

 

          

      

2018-07-12  

Spotkanie członków słupskiego oddziału OSPSBHP  

 

29 czerwca br. w Lęborku w Laboratorium Badań i Pomiarów Środowiska Pracy PERFEX S.C. odbyło się spotkanie członków słupskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP połączone ze szkoleniem w zakresie identyfikacji czynników szkodliwych na stanowiskach pracy i w zakresie prowadzenia dokumentacji przez służbę bhp zgodnie z nowymi przepisami rozporządzenia RODO, które zaczęło obowiązywać 25 maja br. Spotkanie rozpoczął prezes zarządu słupskiego oddziału – Tomasz Tandek witając zebranych członków stowarzyszenia. Podczas spotkania dwie nowe osoby złożyły deklaracje członkowskie wstąpienia do oddziału OSPSBHP w Słupsku.
Tomasz Tandek, jako kierownik laboratorium akredytowanego omówił praktyczne aspekty identyfikacji czynników szkodliwych i wykonywania badań i pomiarów środowiska pracy. Potem uczestnicy spotkania zwiedzili pomieszczenia laboratoryjne i zobaczyli jak w praktyce wygląda praca laboratoryjna. Na pytania odpowiadał kierownik techniczny laboratorium Mateusz Kołacki.
Druga część spotkania dotyczyła RODO. Poprowadziła ją Anna Grzenkowicz – doświadczona specjalistka ds. ochrony danych osobowych. Omówione zostały podstawowe definicje RODO, legalność przetwarzania danych osobowych pracowników, zasady przetwarzania danych osobowych, prawa pracowników, których dane są przetwarzane, dokumentacja wymagana przez RODO oraz obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO. Specjalistka omówiła też sankcje, jakie grożą za nieprzestrzeganie RODO w krajach członkowskich EU. Po przedstawieniu zagadnień wywiązała się dyskusja na temat dokumentacji z danymi osobowymi i wrażliwymi pracowników prowadzonej przez służbę bhp. Poruszono też temat monitoringu w zakładach. Wątpliwości uczestników dotyczyły głównie przetwarzania w dokumentacji powypadkowej danych poszkodowanego i świadków wypadku, bo wyjaśnienia zebrane od świadków wypadku są przekazywane poszkodowanemu właśnie w tej w dokumentacji. Czy zespół powypadkowy może przekazać w egzemplarzu dokumentacji powypadkowej zapis informacji zebranych od świadka? Czy musi wpisać jego dane adresowe, które razem z imieniem i nazwiskiem stanowią już dane osobowe? Na te i inne pytania odpowiadała A. Grzenkowicz udzielając obszernych wyjaśnień. Po szkoleniu członkowie oddziału słupskiego otrzymali materiały informacyjne na temat RODO.

Jarosław Lenkiewicz
 

 
  - 1 -