ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2018

Uczczono pamięć ofiar wypadków przy pracy

 Dodano: 2019-05-20

 

          

      

2018-05-17  

Uczczono pamięć ofiar wypadków przy pracy  

 

W Rzeszowie ponad 150 osób uczestniczyło w ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się 27 kwietnia w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Konferencję zorganizował rzeszowski Oddział ZUS wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP – z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, święta obchodzonego corocznie 28 kwietnia, proklamowanego w 2003 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych. W Polsce święto obchodzone jest od 2003 r. na mocy uchwały Sejmu RP.
Celem konferencji było promowanie ochrony pracy i zdrowia w pracy, popularyzacja prawa i bezpieczeństwa pracy, a także zwrócenie uwagi na rolę ubezpieczeń społecznych w życiu każdego z nas. Konferencja od kilku lat stanowi praktyczne wsparcie dla pracodawców w zakresie budowy kultury bezpieczeństwa pracy.
Tematyka wykładów na konferencji:
– wypadki przy pracy w województwie podkarpackim,
– bezpieczeństwo i higiena pracy oraz służby w kontekście wypadków przy pracy,
– zachowania zdrowotne mężczyzn aktywnych zawodowo
– rozwiązania z zakresu dozoru technicznego,
– bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie drogowym rzeczy i osób,
– nowe substancje psychoaktywne w środowisku pracy – potencjalne zagrożenia, prewencja,
– rola badań profilaktycznych w zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
– wypadki przy pracy w praktyce, kwoty odszkodowań od kwietnia 2018 r.,
– ocena ryzyka zawodowego podstawą zapobiegania wypadkom przy pracy.
Partnerzy merytoryczni konferencji byli: CIOP-PIB, Inspekcja Transportu Drogowego, Urząd Statystyczny, Urząd Dozoru Technicznego, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.
 

 
  - 1 -