ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2018

Zakaz handlu w niedziele – szkolenie w Częstochowie

 Dodano: 2019-05-17

 

          

      

2018-05-16  

Zakaz handlu w niedziele – szkolenie w Częstochowie  

 

18 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie częstochowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, które dotyczyło nowej ustawy – o zakazie handlu w niedziele oraz najnowszych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców. Zajęcia prowadził dr Olgierd Kucharski z częstochowskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Prelegent w części pierwszej spotkania szczegółowo omówił ustawowe regulacje zakazujące handlu w niedziele oraz przytoczył szereg przykładów wskazujących na wątpliwości w stosowaniu przepisów ustawy. Podkreślił, że wynikają one z nieprecyzyjnych zapisów w ustawie, które bardzo często prowadzą do licznych i odmiennych interpretacji.
Część druga szkolenia poświęcona była zatrudnianiu cudzoziemców. Wykładowca omówił regulacje prawne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Zwrócił uwagę na zapewnienie zatrudnionym obcokrajowcom przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przypomniał o odpowiednich badaniach lekarskich i szkoleniach bhp przed dopuszczeniem pracowników do pracy. Zaznaczył, że szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, aby szkolenia były zrozumiałe dla instruowanych, a przekaz jednoznaczny – często więc wskazana jest pomoc tłumacza.  

 
  - 1 -