ATEST Ochrona Pracy

23 kwietnia 2018 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 5/2017

Więcej niż miesięcznik

Co miesiąc na Waszych biurkach, w skrzynkach pocztowych pojawia się ATEST. Jednak dwanaście papierowych egzemplarzy miesięcznika co roku to tylko część tego co redakcja ma do zaoferowania swoim czytelnikom, to część działań, które organizujemy sami lub ze współpracownikami.

Złote Szelki

Wiele z tych działań ma związek z naszą nagrodą, ZŁOTYMI SZELKAMI, choć nie zawsze jest to związek widoczny na pierwszy rzut oka. W tym roku zmieniliśmy nieco regulamin nagrody, więc jest okazja, żeby napisać o samej nagrodzie i powiązanych z nią działaniach. Najpierw o tym, co się zmienia i dlaczego. Rezygnujemy z dwóch odrębnych kategorii: dla wykładowców zagadnień bhp i dla promotorów działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Łączymy je w jedną kategorię: "promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracownika". Zmiany w naszej branży poszły w tym kierunku, że prawie każdy promotor jest wykładowcą i na odwrót. W ostatnich latach kapituła naszej nagrody często przyznawała ZŁOTE SZELKI osobom, które mogłyby otrzymać to wyróżnienie zarówno jako promotorzy, jak i wykładowcy. Połączenie kategorii ułatwi też zgłaszanie kandydatur, gdyż czasami wnioskodawcy wahali się, do której kategorii zakwalifikować osobę typowaną do wyróżnienia. Nie zamyka to oczywiście drogi tym wybitnym promotorom, którzy wykładaniem zajmują się tylko od czasu do czasu, ani tym świetnym wykładowcom, którzy koncentrują się przede wszystkim na dydaktyce. W kryteriach zgłoszenia wzięliśmy to pod uwagę - zamieszczamy je na str. 24. Pozostawiamy obecną od początku ZŁOTYCH SZELEK kategorię "autor najlepszego artykułu zamieszczonego na łamach ATESTU w minionym roku"; kandydatów w tej kategorii zgłasza redakcja. O tym, kto otrzyma statuetkę i nagrodę pieniężną, decyduje głosowanie Kapituły ZŁOTYCH SZELEK, w skład której wchodzą członkowie Rady Konsultacyjnej naszego miesięcznika. Choć termin zgłoszeń upływa dopiero 30 września, nie zwlekajcie ze wskazywaniem w waszych środowiskach tych osób, które powinny znaleźć się w gronie kandydatów do nagrody.

A teraz o związkach ZŁOTYCH SZELEK z innymi naszymi działaniami. Na przykład nagrody wręczane są podczas uroczystej kolacji organizowanej podczas corocznej konferencji ATESTU. Zawsze jest wtedy na sali liczne grono złotoszelkowiczów, laureatów z poprzednich lat, zarówno wśród uczestników, jak i wykładowców. Nie inaczej będzie i w tym roku: wśród osób prowadzących warsztaty, wykładowców, uczestników 10. Ogólnopolskiej Konferencji miesięcznika ATEST znajdą się posiadacze ZŁOTYCH SZELEK. W tym roku konferencję organizujemy w Zawierciu - więcej o niej na str. 46.

Złotoszelkowiczów będzie też można spotkać na seminarium "Bhp w nauce i szkolnictwie wyższym" BeNiSz 2017, które wraz ze współpracownikami organizujemy w Krakowie w dniach 30 maja - 1 czerwca br. Jest to nasza nowa inicjatywa. Ten rodzaj branżowego seminarium dotyczy branży szczególnej: szkolnictwa wyższego, jednostek naukowych i badawczych, laboratoriów. Występują tam charakterystyczne problemy i zagrożenia związane z czynnikami chemicznymi, rakotwórczymi, biologicznymi. Do tego dochodzą problemy przeciwpożarowe i związane z ewakuacją dużych grup ludzi, zapewnieniem bezpieczeństwa nie tylko pracownikom, ale i studentom, organizacją zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem toksycznych substancji itd. Więcej o BeNiSzu na str. 51. Żeby zorientować się, jakie zagadnienia będą omawiane na seminarium, można pobrać (aktualizowaną okresowo) listę tematów zgłaszanych przez uczestników - zamieszczamy ją na www.atest.com.pl/benisz

Oczywiście złotoszelkowicze licznie są też reprezentowani wśród autorów artykułów publikowanych w ATEŚCIE. Wyróżniający się autorzy otrzymują statuetki, a laureaci nagrody w "nieautorskich" kategoriach trafiają do grona naszych autorów. A skoro mowa o autorach, to trzeba wspomnieć o bazie artykułów w wersji elektronicznej, którą udostępniamy prenumeratorom wersji PLUS. Baza dostępna w Portalu Informacji Technicznej (www.sigma-not.pl) może być przeszukiwana według różnych słów kluczowych, także wg nazwisk autorów. W bazie tej są wszystkie artykuły ATESTU od 2004 r. W Wirtualnej czytelni, która jest częścią portalu, można nasze artykuły gromadzić na tematycznych "półkach", dodawać notatki przy publikacjach i zaznaczać interesujące fragmenty.

Osią naszego serwisu internetowego www.atest.com.pl są wprawdzie comiesięczne aktualizacje, odpowiadające kolejnym wydaniom ATESTU, ale serwis jest aktualizowany i uzupełniany w trybie ciągłym. Zawiera wiele niezależnych od wydania papierowego zakładek i funkcjonalności, w tym np. przegląd branżowych wydarzeń, czy listę szkół, gdzie można zdobyć tytuł technika bhp.

W internecie prowadzimy też ogólnodostępne Wirtualne muzeum bhp (www.atest.com.pl/muzeum). Coraz większym zainteresowaniem cieszą się wersje prenumeraty z dodatkowymi bazami danych i narzędziami informatycznymi, czyli ATEST+PEN-ASYSTENT. Nasz podręcznik dla służby bhp "22 zadania służby bhp. Standardy działania" ma już trzecie, rozszerzone i zaktualizowane wydanie.

ATEST to więcej niż miesięcznik.Koniec

Robert Kozela
redaktor naczelny


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 29455809