ATEST Ochrona Pracy

22 października 2018 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 12/2017

Rewolucja, a może jednak ewolucja?

śoi - rękawice

Wejście w życie od 21 kwietnia 2018 r. rozporządzenia nr 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, które zastąpi dyrektywę 89/686/EWG pomoże w uporządkowaniu i zharmonizowaniu wymagań dla wprowadzanych do obrotu śoi i rozwiąże wiele wątpliwości, które wciąż się pojawiają. Rozporządzenie wpisuje się w tzw. nowy pakiet towarowy, będący kolejnym etapem w doskonaleniu harmonizacji prawa wspólnotowego. W przeciwieństwie do dyrektyw, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nie wymagają wdrożenia do prawodawstwa państw członkowskich i są wdrażane w tym samym momencie we wszystkich krajach wspólnoty. Stają się źródłem prawa krajowego po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej...

Więcej w grudniowym ATEŚCIE.

 

Sigma-NOTPełny tekst artykułu jest dostępny w
Portalu Informacji Technicznej Sigma-NOT

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31216338