ATEST Ochrona Pracy

22 października 2018 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 12/2017

Wiek emerytalny jako kryterium doboru do zwolnienia

Powódka domagała się od strony pozwanej zasądzenia odszkodowania za nieuzasadnione i niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Była zatrudniona u strony pozwanej na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2012 r. strona pozwana odnotowała spadek przewozów. Niekorzystne wskaźniki wydajności pracy spowodowały podjęcie działań dostosowujących zatrudnienie do rzeczywistych potrzeb pracodawcy. W zespole, w którym pracowała powódka - ograniczeniu uległ zakres czynności, co spowodowane było zmniejszeniem zapotrzebowania na wynajem wagonów. O wyborze powódki do zwolnienia zadecydowało to, że jej obowiązki mogły być przejęte przez innych pracowników oraz że po zwolnieniu z pracy miała zapewnione świadczenie emerytalne - pisze Aleksandra Lejko.

Więcej w grudniowym ATEŚCIE.

 

Sigma-NOTPełny tekst artykułu jest dostępny w
Portalu Informacji Technicznej Sigma-NOT

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31215940