ATEST Ochrona Pracy

18 lutego 2019 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 1/2018

Zerwanie związku wypadku z pracą

A.C. był zatrudniony na stanowisku kierownika wydziału w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Sprawował nadzór nad dwiema ciepłowniami miejskimi. Nikt z kierownictwa zakładu nie miał obowiązku pracy w dni wolne, np. w wolne soboty. Pieczę nad ciepłowniami sprawowały wówczas służby dyspozytorskie. Jednak zdarzało się dość często, że A.C. przyjeżdżał do pracy w soboty i wykonywał czynności biurowe. Na terenie jednej z ciepłowni znajduje się wysoki komin. Drabina, dzięki której można wspiąć się na niego, zaczyna się na wysokości około 3 metrów nad ziemią. Jest na stałe przymocowana do ściany komina i obudowana. Wejście na komin wymaga posłużenia się drabiną dostawną, znajdującą się w jednym z pomieszczeń odżużlania. W zakładzie pracy obowiązuje zakaz wchodzenia pracowników na komin...

Więcej w styczniowym ATEŚCIE.

 

Sigma-NOTPełny tekst artykułu jest dostępny w
Portalu Informacji Technicznej Sigma-NOT

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32114152