ATEST Ochrona Pracy

15 grudnia 2018 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 10/2017

Szkolenia zawodowe dla młodzieży

Pan P.N. pisze: Jestem nauczycielem. Właśnie wraz z kolegą piszę projekt dotyczący pozyskania funduszy unijnych na szkolenia zawodowe (spawanie, lutowanie, kurs SEP) dla młodzieży. Mam pytanie, czy muszę uwzględnić szkolenia bhp przed każdym modułem i kto je ma prowadzić - trener kursu czy inspektor ds. bhp? Proszę również ewentualnie podać, jakim przepisem mam się podeprzeć.

Szkolenia, o których pan pisze, mogą być organizowane dla młodocianych, którzy ukończyli 17 lat (podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac; t.j.: DzU z 2016 r., poz. 1509). Szkolenia są organizowane na podstawie programów sporządzanych i/lub zatwierdzanych przez odpowiednie instytucje (np. w przypadku spawania i lutowania - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach). Każdy program szkolenia zawiera zawsze odpowiednią liczbę godzin poświęconych bezpiecznej eksploatacji (bezpiecznemu użytkowaniu) urządzeń używanych np. przy lutowaniu, spawaniu czy obsłudze urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Uważam więc, że nie ma potrzeby organizowania dodatkowych szkoleń bhp.Koniec

Marek Gałusza
redaktor naczelny Wydawnictwa TARBONUS

Dodaj swój komentarz


 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31655766