ATEST Ochrona Pracy

17 czerwca 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Zamówienie pakietu
ATEST + Asystent BHP

Zobacz: Opis pakietów ATEST + Asystent BHP

Okres prenumeraty (12 miesięcy)*

od

Wersja prenumeraty*

pakiet I: ATEST + Asystent BHP na dysku SSD
roczna prenumerata miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy w wersji cyfrowej + Asystent BHP na dysku SSD z rocznym abonamentem na aktualizacje zawartości

pakiet II: ATEST + Asystent BHP Serwis
roczna prenumerata miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy w wersji cyfrowej + roczny dostęp on-line do Asystenta BHP Serwis

Zamawiający:

- Imię i nazwisko*:

- Nazwa firmy:

- Ulica, numer lokalu*:

- Kod pocztowy, miejscowość*:

- Adres e-mail*:

- Telefon kontaktowy*:

- Numer NIP:

- Uwagi

Faktura VAT

bez faktury
 
Proszę o wystawienie faktury
proforma w formie elektronicznej przesłana e-mail
proforma przesłana pocztą
VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej przesłana e-mail
VAT bez podpisu odbiorcy przesłana pocztą

Oświadczenie

Zamówienie pakietu złożone za pośrednictwem tego formularza jest realizowane przez Wydawnictwo TARBONUS (prenumerata ATESTU jest wysyłana do odbiorcy przez Zakład Kolportażu WCiKT SIGMA-NOT, wydawcy miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy).

Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów:

Realizacji zamówienia
Marketingowych (w tym informowania o prenumeracie i konferencjach ATESTU)
Przekazania innym podmiotom

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., 00-950 Warszawa, ul. Ratuszowa 11,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@sigma-not.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia tj. umożliwiające płatności internetowe, właściciel serwerów oraz wydawnictwo TARBONUS,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Proszę przepisać kod z obrazka do pola tekstowego poniżej*.

* pola, których wypełnienie jest wymagane

Informacje o cenie i innych formach zamówienia prenumeraty ATESTU  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 41634264