ATEST Ochrona Pracy

25 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Jest uraz? Czy nie ma?

Liczba wpisów: 11.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

powiem tak: Pracownik:Faktycznie, pracownik naruszył zdroworozsądkowe zasady bhp bo język nie przyrządem (narzędziem) do zaklejania kopert przez co przyczynił się do zaistnienia urazu - przecięcia tkanki. (2019-06-12)

chcesz: zrozumieć? Poczytaj niżej wpis "warianty" i wybierz sobie ten wariant, który ci odpowiada. (2019-06-11)

pracownik: zaklejał kopertę ze służbową korespondencją śliniąc językiem krawędź koperty. Przesuwając ją przy ustach, tą ostrą (papierową) krawędzią przeciął sobie wargę, co spowodowało wyciek kropelki krwi. Została uszkodzona tkanka ciała poprzez przerwanie jej ciągłości. A bólu nawet nie odczuł. I jest ewidentny uraz, a zdarzenie jest - bezspornie - wypadkiem przy pracy. (2019-06-11)

chce zrozumieć: "ZMIAN !!!POURAZOWYCH!!! BRAK" - tego się trzymajcie. Rozpoznanie prawdopodobnego urazu lub choroby nie jest jednoznaczne z wystąpieniem urazu. Jeśli ktoś uderzył się w głowę i go boli a nie ma urazów to też będzie wypadek? No tak można w myśl waszych teorii domniemać, że wystąpił skutek jakiegoś zdarzenia, wtedy zespół może uznać taki wypadek i stwierdzić, że jak głowa boli a ktoś się uderzył, to musiało dojść do urazu mózgu - wstrząśnienia, bo przecież bez przyczyny nie ma bólu i cierpienia. Aż strach pomyśleć jak każde uderzenie się w pracy o coś, które spowoduje ból traktować jako uraz i prowadzić postępowanie. (2019-06-11)

cierpienie: (ból) nie jest tożsame z uszczerbkiem na zdrowiu, ale jest skutkiem urazu lub choroby. Natomiast oczywistą oczywistością jest, że nie ma skutku bez przyczyny. (2019-06-10)

warianty: (1) Jeżeli zespół powypadkowy nie dopatrzy się urazu, to nie ma wypadku. A jeśli się dopatrzy, ale (2) ZUS się nie dopatrzy, to nie będzie świadczeń powypadkowych. Zarówno w pierwszym wariancie, jak i w drugim, poszkodowany nie będzie zadowolony i ........... (2019-06-10)

bhp: wynika, że poszkodowany otrzymał zwolnienie lekarskie na odczuwany ból po jakimś tam zdarzeniu, ale ból nie jest urazem w myśl definicji wypadkowej. zespół powypadkowy powinien uzyskać od lekarza JEDNOZNACZNĄ informację - jakiego konkretnego doznał urazu. lekarze często opierają się na medycznych opisach stanów chorobowych jakim jest ICD-10 (2019-06-10)

expert: Chciałbym dodać i zauważyć, że… „Rozpoznanie” (definicja medyczna) – identyfikacja choroby lub zespołu chorobowego, na które cierpi pacjent, wniosek wynikający z dokonanej przez lekarza wstępnej oceny objawów subiektywnych, stwierdzonych w badaniu podmiotowym. Natomiast uraz stwierdza się na podstawie objawów obiektywnych, stwierdzonych np. w badaniu obrazowym w tym przypadku (tylko) rtg - okazało się mało obiektywne i lekarz powinien wykonać inne badania obrazowe np. usg lub ct, które ujawniłoby przypuszczenia z „rozpoznania” (2019-06-10)

jest uraz: Urazy można podzielić zasadniczo na urazy tkanek miękkich i urazy kości. Torebka stawowa i więzadła stawowe ulegają rozciągnięciu, czasami do ich częściowego przerwania, ale powierzchnie stawowe nie ulegają całkowitemu przemieszczeniu względem siebie. Gdy nastąpi całkowite uszkodzenie tkanek miękkich (torebki stawowej, więzadeł) i dochodzi do przemieszczenia powierzchni stawowych (końców kości) względem siebie, a wtedy mówimy o zwichnięciu. SKRĘCENIE oznacza zatem uraz tkanek miękkich obejmujący więzadła i torebkę stawową. Klasyfikacja skręceń stawu skokowego obejmuje trzy stopnie: od rozciągnięcia więzadeł – stopień pierwszy, poprzez CZĘŚCIOWE ICH ROZERWANIE (NADERWANIE), aż do całkowitego rozerwania – to trzeci stopień. - - - - - Zdjęcie RTG nie wykazuje odkształcenia tkanek miękkich. - - - - Zatem zapisy w karcie z SOR nie pozostają w sprzeczności z opisem obrazu RTG. - - - - Jest uraz stwierdzony = uszkodzenie tkanki miękkiej(ale nie kości) i związana z tym niezdolność do normalnego funkcjonowania (ZUS ZLA). – Amen. (2019-06-10)

Józef: Witam Prawdopodobne bóle psychogenne. Pozdrawiam (2019-06-10)

Konrad: Pewien Kowalski uległ pewnemu wypadkowi w pracy. Ujawnił dla zespołu kartę z SOR na której jest zapis: Rozpoznanie: "skręcenie i naderwanie prawego stawu skokowego". Dalsza diagnostyka obrazowa, opis: "Na wykonanych zdjęciach rtg stawu skokowego prawego JEDNOZNACZNYCH ZMIAN POURAZOWYCH BRAK" Moje pytanie: Jakiego urazu doznał poszkodowany??? Lekarz podejrzewał skręcenie i naderwanie, ale rtg nie wykazało urazów. Poszkodowany przebywa na zwolnieniu lekarskim 30 dni w wyniku wypadku (2019-06-10)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33257321