ATEST Ochrona Pracy

16 stycznia 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Śmiertelny wypadek

Liczba wpisów: 44.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

Kuba: Rostroj zdrowia jest urazem (2020-11-01)

Kuba: Panowie ,przyczyną nagła a objawy to wg SN niezależne i nie kolidujące tematy.Zakazenie korona wirusem trwa wg WHO 15 minut więc jest nagłość a objawy mogą wystąpić po kilku dniach (2020-11-01)

No i?: co tak zacichli a? (2020-08-30)

no i?: „Expert: /.../ To jak jest uraz czy nie? Z tym Was zostawię do przemyślenia. (2020-05-08)” - - - - a może śmierć jest urazem? (2020-08-27)

Tak: patrz wpis "Expert" z 08-05-2020 (2020-08-27)

expressis verbi: A może Ty "Ana" masz coś mądrego do powiedzenia? Napisz proszę... (2020-08-27)

Ana: do ekspressis: Ale mądry sie odezwał. (2020-08-27)

expressis verbi: PSSE jesteś w błędzie! Uraz i nagłość, to dwa różne pojęcia. (2020-08-26)

PSSE: Od chwili przeniesienia koronawirusa z jednego człowieka na drugiego mija jakiś czas, kiedy dochodzi do urazu np niszczenia płuc. GDZIE TU NAGŁOŚĆ ?????? DEFINICJA WYPADKU SIĘ KŁANIA (2020-08-10)

ciekawwski: Pytanie: Jeżeli np. ktoś z pracowników budowy umrze z powodu grypy sezonowej i/lub jej powikłań, będzie powodem do uznania tego zdarzenia za wypadek przy pracy, czy też choroby zawodowej? Ktoś powie: Jakaś dziwna paplanina a jednak? (2020-08-10)

mewa: Nie każdy z automatu przypadek Covid-19 będzie można uznać za chorobę zawodową. Będzie każdy taki przypadek śmiertelny dokładnie badany. Na pewno sprawa ta będzie traktowana inaczej w służbie zdrowia itp.itd. od tej gdy zachoruje i umrze na nią przedstawiciel innego zawodu. To chyba jest zrozumiałe. (2020-08-10)

poniżej: to translacja z języka kubańskiego? (2020-08-09)

Kuba: A teraz uderzmy czy wg przepisów ubezpieczeniowych np PZU gdzie działanie wirusów nie było wyłączone jako przyczyna wypadku a pamiętając że za treść OWU odpowiada twórca to Covid jest wypadkiem czy nie.Przyczyna zewnętrzną SARS,uraz to uszkodzenie płuc,odszkodowanie to kwota wyższa za wypadek niż za zachorowanie w przypadku pobytu w szpitalu lub śmierci.Co na to SN w przyszłości Czy RzF to zbada? (2020-08-09)

Kuba: Figę prawda Panowie.Jezelu jest wątpliwość czy cos było nagle czy nie to wątpliwości tłumaczy się na korzyść ubezpieczonego.Wyeok SN (2020-08-09)

już za: chwileczkę, już za momencik przyczyna stanie się skutkiem - "Koronawirus, jako Covid-19". Bądźcie cierpliwi i ufni, a z pewnością zachorujecie na chorobę zawodową. (2020-08-08)

konkretny: Koronawirus, jako Covid-19 znajdzie się już wkrótce pod 26 pozycją Wykazu Chorób Zawodowych. Trzeba tylko poczekać cierpliwie na nowelizację przepisów w tej sprawie. Informacja sprawdzona. (2020-08-08)

argumentów: merytorycznych i prawnych brak. Ale co tam argumenty. Najważniejsze jest PRZEKONANIE. - - - PS. Wasza racja jest lepsza od mojej? (2020-08-05)

JA: A ja się zgadzam z Leonem, który napisał krótko, jasno i na temat. (2020-08-05)

Leon: Tak jest koniec z picem: Wypisałeś tylko wybrane fragmenty przepisów,które mogą wprowadzić co niektórych w błędne rozumowanie, ponieważ ostatecznie o chorobie zawodowej decyduje właściwy PIS wydając decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej na podstawie badań,zgromadzonych materiałów oraz wykazu chorób zawodowych z zachowaniem przepisów w tym zakresie. I tu należy postawić kropkę. Czyli zakończyć temat dyskusji. Amen (2020-08-05)

humor/satyra: nie ważne: Ano TAK!Wszystko ważne co się komuś zdaje. To dopiero Heca! (2020-08-05)

nie ważne: co stanowią przepisy, ważne co się komuś zdaje. Koniec i kropka? (2020-08-05)

konkretny: koniec z picem: Samo przytaczanie przepisów nawet tych aktualnych automatycznie nie oznacza zasobu wiedzy praktycznej u dyskutującego a wręcz oznacza jej brak co widać w tym przypadku. Coś dzwonili, gdzieś coś mówili itd. itp. (2020-08-05)

koniec z picem: Z Rozp. R. M. ws. chorób zawod. - § 1. ust. 1. Rozporządzenie określa: - ust. 2. Rozporządzenie wskazuje instytut medycyny pracy, do którego pracodawca przesyła zawiadomienie … 2. Rozporządzenie wskazuje instytut medycyny pracy, do którego pracodawca przesyła zawiadomienie … § 5. 1. Właściwym do orzekania w zakresie chorób zawodowych JEST LEKARZ /…/ zatrudniony w jednej z jednostek orzeczniczych /…/ - - - § 6. 1. LEKARZ, o którym mowa w § 5 ust. 1, WYDAJE ORZECZENIE O ROZPOZNANIU CHOROBY ZAWODOWEJ albo o braku podstaw do jej rozpoznania, zwane dalej "orzeczeniem lekarskim", na podstawie wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych, dokumentacji medycznej pracownika … - I to by było na tyle ... (2020-07-31)

komentator: PIS: Nie kijem go tylko pałą.Ważne jest to,że postępowanie takie prowadzi pracownik Sanepidu z upoważnienia Państwowego Inspektora Sanitarnego działającego na terenie objętym swym nadzorem, krótko mówiąc. Twoje uparte stanowisko nie zamierzam dalej komentować, bo to nie ma sensu najmniejszego. (2020-07-31)

vide: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity) Dz.U.2013.1367 (2020-07-31)

PIS: (inspektor powiatowy, wojewódzki...) może upoważnić imiennie pracownika sanepidu, ale nie sanepid jako instytucję, do wykonania ściśle określonej czynności kontrolnej w jego imieniu. Takie upoważnienie nigdy nie obejmuje prawa do uznawania (lub nieuznawania) wykrytej choroby jako choroby zawodowej. (2020-07-30)

kropka: Sanepid":Powinieneś wiedzieć,że PIS działający na danym terenie z upoważnienia zleca wszystkie czynności związane z postępowaniem o uznanie choroby zawodowej odpowiedniemu Sanepidowi, np. Miejskiej lub Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.To na tym polega stosowne postępowanie.Koniec kropka i po co ta cała szopka. (2020-07-30)

a na czym: polega to "stosowne postępowanie" prowadzone przez "sanepid"? (2020-07-29)

"sanepid": Ustawa o PIS (Dz. U. 1985 Nr 12 poz. 49; zmiany: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567.) – wyciąg - Art. 15. 1. Państwowy inspektor sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej. - 3. Stacja sanitarno-epidemiologiczna jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa. - - - - z tych zapisów wniosek: „sanepid” nie jest podmiotem samodzielnym i decyzyjnym. (2020-07-29)

"sanepid": Ustawa o PIS (Dz. U. 1985 Nr 12 poz. 49; zmiany: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567.) – wyciąg - Art. 15. 1. Państwowy inspektor sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej. - 3. Stacja sanitarno-epidemiologiczna jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa. - - - - z tych zapisów wniosek: "sanepid" nie jest podmiotem samodzielnym i decyzyjnym. (2020-07-29)

spostrzegawczy: Tak jest zawiadomienie o podejrzeniu choroby zawodowej składa się do PIS, ale to Sanepid prowadzi stosowne postępowanie a decyzję o uznaniu choroby zawodowej wydaje właściwy inspektor sanitarny. (2020-07-29)

spostrzegawczy: Tak jest podejrzenie składa się do PIS, ale to sanepid prowadzi postępowanie w sprawie uznania choroby zawodowej.Dopiero po jego zakończeniu właściwy inspektor sanitarny wydaje decyzje o uznaniu bądź nie choroby zawodowej. (2020-07-29)

żaden sanepid: Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana, który wszczyna postępowanie w sprawie. Rozpoznania choroby zawodowej u pracownika/byłego pracownika dokonuje lekarz orzecznik zatrudniony w uprawnionej placówce medycznej. (2020-07-29)

po prostu: jak : Od tego jest Sanepid, który prowadzi mozolne postępowanie po zgłoszeniu podejrzenia o chorobę zawodową, np. przez lekarza, pracodawcę,czy samego pracownika. Proste. (2020-07-29)

jak: uzasadnić, że zakażenie pracownika koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 ma związek z pracą, co czyni skutek choroby zawodowej? (2020-07-29)

wasze: oczekiwanie nie czyni zaistnienia faktycznej zmiany wykazu chorób zawodowych. (2020-07-28)

logiczny: Do przepis: To nie żadna lipa i mniemanologia i to nie żadna kaczka dziennikarska, ani też innego autorstwa. Jest to sygnalizacja prze wielu oczekiwana w konkretnej i ważnej sprawie. (2020-07-28)

ciekawwski: Rzeczywiście tak jest,że każde przepisy obowiązują z chwilą publikacji najczęściej w dzienniku ustaw i tak też będzie w tym przypadku. Ważnym sygnałem jest,że Covid-19 nie można kwalifikować jako wypadku przy pracy a tylko i wyłącznie jako chorobę zawodową o ile znajdzie się ona jeszcze na wykazie chorób zawodowych. Chyba jest to proste i zrozumiałe dla wszystkich bez wyjątku. (2020-07-28)

zainteresowany: przepis: Dzwoniłem do Ministerstwa Zdrowia w sprawie wyjaśnienia uznania Covid-19 za chorobę zawodową. Ta sprawa niebawem ujrzy światło dzienne. Jest ona tylko kwestią czasu i zostanie opublikowana wkrótce o czym mnie poinformowano. (2020-07-28)

przepis: staje się prawem powszechnie obowiązującym dopiero po promulgacji (ujawnieniu i upublicznieniu) w dzienniku urzędowym (Dz. U.). Zatem - to tylko mniemanologia stosowana na forum internetowym. Czyli ........... lipa. (2020-07-27)

robur: Sprawdziłem: Może jeszcze nie ma naniesionej poprawki w oficjalnych przepisach dot. wykazu chorób zawodowych, ale informacja taka się ukazała w internecie,że Covid -19 został uznany za chorobę zawodową przez MZ. (2020-07-27)

JA: Do kropka: Także wyczytałem kilka dni temu w internecie informację,że Covid-19 trafił na wykaz chorób zawodowych Ministerstwa Zdrowia. Potwierdzam tę informację. (2020-07-27)

sprawdziłem: najnowszy wykaz chorób zawodowych i jakoś nie natrafiłem na COVID (2020-07-27)

kropka: Covid-19 został wpisany na listę chorób zawodowych Ministerstwa Zdrowia. Zatem nie ma już podstaw do kwalifikowania tej choroby jako wypadku przy pracy, tylko jako podejrzenia lub choroby zawodowej. Koniec kropka. (2020-07-25)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39339618