ATEST Ochrona Pracy

21 września 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Sąd zmiana kwalifikacji wypadku

Liczba wpisów: 16.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

Jędrek: ,,Akomu-w czyim intersesie" zależty na tym, aby poszkodowaniec niekumaty wiedział, że w uzasadnionym i twardo udokumentowanym przypadku może darmo dochodzić praw swoich.........????????? (2020-05-24)

Jędrek: no to podaj->po co, jak była tu podana:) (2020-05-24)

zwracam: honor - faktycznie, w "nowej stopce" nie ma zapisu o zwolnieniu z kosztów postępowania. W końcu ..... rzeczą ludzką jest się mylić. Zaś rzeczą głupców jest uporczywe trwanie w błędzie. (2020-05-21)

no to podaj: źródło tej "nowej" wersji - rok promulgacji Dz. U. i pozycję. (2020-05-21)

Jędrek: Komu to przeszkadzało:)Dobry myk. Z powództwem takim, w interesie poszkodowanego pracownika, może wystąpić również organizacja związkowa działająca u pracodawcy zatrudniającego poszkodowanego pracownika. -nowa ,,ucina ostatnie zdanie" Z powództwem takim, w interesie poszkodowanego pracownika, może wystąpić również organizacja związkowa, działająca u pracodawcy zatrudniającego poszkodowanego pracownika. Roszczenia ze stosunku pracy są wolne od opłat sądowych. - starzejsza wersja. (2020-05-20)

chyba, trochę: czyli tzw. miękka insynuacja. Ale jednak i tylko INSYNUACJA. A argumentów brak. (2020-05-15)

trochę inna?: Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę "trochę inną treść" tutaj przytoczyć. I nie ma potrzeby, aby cytować całą "stopkę" protokołu, wystarczy tylko ten niby sporny "wycinek". (2020-05-15)

poplecznik: Rzeczywiście treść jest trochę inna... A podana tutaj to tylko wycinek. Jędrek ma rację. (2020-05-15)

sprawdź: Dz. U. z 2019 r. poz.1071 - to powinno rozwiać twoje (chyba) insynuacje. (2020-05-14)

Jędrek: Treść stopki nowego protokołu chyba trochę inna:) (2020-05-14)

no problem: Jeśli zespół powypadkowy lub poszkodowany nie jest w stanie sobie poradzić, to zawsze może skorzystać z odpłatnej pomocy prawnej. (2020-05-14)

pouczenie: "w stopce" protokołu powypadkowego -> "Poszkodowany pracownik /.../ mogą wystąpić do Sądu /.../ z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. Z powództwem takim, w interesie poszkodowanego pracownika, może wystąpić również organizacja związkowa, działająca u pracodawcy zatrudniającego poszkodowanego pracownika. Roszczenia ze stosunku pracy są wolne od opłat sądowych. (2020-05-14)

Jasło: A jakaś podstawa prawna? (2020-05-14)

z internetu: Jeśli wyrokiem sądu zdarzenie jest uznane za wypadek, to dokumentacją powypadkową będzie protokół nieuznający zdarzenia oraz odpis wyroku sądu zmieniający kwalifikację zdarzenia. Jednak może się zdarzyć, że sąd w wyroku nakaże pracodawcy sprostowanie protokołu. Wówczas najbezpieczniej będzie ponownie sporządzić protokół, jednak wypełnić go wyłącznie w części dotyczącej uznania zdarzenia za wypadek (pkt 7 wraz z adnotacją dotyczącą wyroku sądu – nazwa sądu, sygnatura akt) oraz daty sporządzenia. Nadto w nagłówku należy dopisać „Sprostowanie”. Sprostowanie protokołu przekazuje się pracownikowi, którego sprawa dotyczy. Na wniosek pracownika należy go także wysłać do ZUS. (2020-05-14)

z internetu: Kontrolę prawidłowości ustaleń zespołu powypadkowego oraz dokonanej przez pracodawcę oceny prawnej zdarzenia uznanego lub nieuznanego za wypadek przy pracy przeprowadza sąd pracy w postępowaniu o sprostowanie protokołu powypadkowego. Sąd pracy władny jest uznać zdarzenie za wypadek przy pracy wbrew wcześniejszemu stanowisku zespołu powypadkowego oraz pracodawcy (wyrok SN z dnia 2 lutego 1977 r., III PRN 50/76, OSNCP 1977, nr 10, poz. 193). Sąd pracy nie jest związany błędnym zakwalifikowaniem przez zespół powypadkowy zdarzenia jako wypadku przy pracy (wyrok SN z dnia 25 lipca 1973 r., III PRN 35/73, OSNCP 1974, nr 5, poz. 95). Prawomocne orzeczenie sądu pracy, ustalające, że pracownik uległ wypadkowi przy pracy w rozumieniu ustawy wypadkowej wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych (uchwała SN z dnia 20 czerwca 1978 r., III UZP 3/78, OSNCP 1978, nr 12, poz. 225). Jest to orzeczenie ustalające, które rozstrzyga o kwalifikacji prawnej zdarzenia jako wypadku przy pracy. Wywiera skutek prawny nie tylko wobec stron toczącego się procesu (pracownika i pracodawcy), w wyniku którego ono zapadło, ale także w stosunku do innych organów, przede wszystkim organów rentowych. C (2020-05-14)

Maciej Kaczka: Czy jeśli Sąd zmieni kwalifikację wypadku nieuznanego i uzna go za wypadek przy pracy, czy w takim przypadku należy sporządzić nowy protokół powypadkowy? (2020-05-14)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37754150